test page

Dacă doriți să utilizați această metodă împreună cu elevii, vă recomandăm să vă înscrieți la cursul gratuit pentru aprofundarea metodei. Pentru a vă înscrie, completați formularul de la meniul Cursuri profesori.
Proiect Cetățeanul este o metodologie inovativă pentru predarea educației civice în învățământul gimnazial. În România ea a fost adaptată pentru clasa a VII-a, adică pentru elevi de 13-14 ani.
Metoda Proiect Cetățeanul este structurată ca un proces care conține opt pași clari și se bazează pe studierea de către elevi a unei probleme a comunităţii locale ce presupune o politică publică.
Pasul 1
Identificarea problemelor comunității ce necesită politici publice
Introducere în politici publice și identificarea de probleme din comunitate care țin de domeniul politicilor publice.
Pasul 2
Selectarea unei probleme pentru a fi studiată de clasa voastră
Selectarea problemei care va fi studiată de elevi, în mod democratic.
Pasul 3
Culegerea de informații despre problema selectată
Analizarea problemei selectate (colectarea de informații din diferite surse, inclusiv din interviuri cu cetățenii afectați de problemă).
Pasul 4
Elaborarea unei propuneri de politică publică
Formularea soluției pe care clasa dorește să o propună autorităților.
Pasul 5
Dezvoltarea unui plan de acțiune
Realizarea unui plan de acţiune cu privire la modul în care pot fi influențate autoritățile să adopte această politică publică.
Pasul 6
Finalizarea portofoliului clasei
Realizarea unui portofoliu structurat în patru părți: explicarea problemei, examinarea alternativelor pentru soluționarea problemei, propunerea de politică publică și planul de acțiune.
Pasul 7
Prezentarea portofoliului
Prezentarea portofoliului într-un eveniment public organizat la nivelul școlii și/sau la nivel local/regional.
Pasul 8
Reflecții asupra experienței
Conștientizarea procesului de învățare de către elevi.