Filtrează:

Problema studiată de clasă este:

Problema aleasă prin vot secret, într-un singur tur de scrutin este: Locuitorii din Beriu aruncă deșeuri în râul care trece prin comună.

Problema studiată de clasă este:

Unii elevi nu participă la orele online, fiind în pericol de corigență sau abandon

Problema studiată de clasă este:

Problema aleasă de elevi prin vot secret prin două tururi de scrutin este: Aruncarea deșeurilor menajere în spațiile publice din Deva. Această problemă este importantă deoarece afectează calitatea vieții tuturor locuitorilor orașului.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Municipiului Deva, În atenția Domnului Primar, în cadrul Proiectului ,,Cetățeanul”, subsemnații, elevii clasei A VII- a A de la Colegiul National Pedagogic „Regina Maria” din Deva, coordonați de profesor Poșircă Sofia-Alexandra, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, înaintăm spre dumneavoastră prezenta petiție prin care inițiem o propunere de politică publică. Problema identificată de noi a fost aruncarea deșeurilor în spațiile publice din orașul Deva. Au fost analizate o serie de soluții, dar, în final, înaintăm spre analiza dumneavoastră următoarea soluție introducerea programului ,,Deva Reciclează” ce vizează colectarea selectivă deșeurilor în Deva, conform proiectului de act normativ atașat acestei scrisori. Avantajele acestei soluții : pot fi colectate sute de kilograme de gunoi, deşeurile urmând să fie şi balotate pot fi apoi valorificate la reciclatori specializaţi. Prin acest sistem se elimină o serie de deşeuri care pot fi reintroduse în circuitul economic, mai ales că unele dintre acestea se descompun într-o perioadă foarte lungă de timp, poluând mediul înconjurător. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de planul de acțiune în care menționăm instituțiile care ne pot sprijini în implementarea planului. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email [adresa de email de la care este transmisă propunerea]. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă. Clasa a VII -a A Profesor coordonator Poșircă Sofia-Alexandra


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Descarca fisier
Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

1. Poluarea mediului înconjurător cu deşeuri şi gunoaie de către cetăţeni, în localitatea Slobozia.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa - In atenţia domnului primar Dragoş Soare Stimate domnule primar Dragoș Soare, Problema supusă atenţiei dvs.: Poluarea mediului înconjurător cu deşeuri şi gunoaie de către cetăţeni, în localitatea Slobozia. Poluarea orașului este sau ar trebui să fie printre cele mai importante preocupări ale cetățenilor. Consecințele poluării sunt: îmbolnăvirea cetățenilor, care reprezintă o problemă enormă, aerul toxic, solul care își pierde din proprietăți, apa care e din ce în ce mai puțină și aspectul orașului cu străzi pline de ambalaje, pungi și multe altele. Noi, elevii, am identificat posibile cauze ale acestei probleme din comunitatea noastră: Cauza 1:Unele persoane sunt ignorante și aruncă gunoiul oriunde, fără a se gândi la consecințele asupra mediului şi asupra cetăţenilor. Cauza 2:Coșurile de gunoi sunt prea rare; sunt unele locuri în oraș unde pe o rază destul de mare nu există coșuri de gunoi. Cauza 3: Lipsa unui comportament civic, responsabil şi de protejarea mediului din partea cetăţenilor. Drept soluții, pentru diminuarea poluării am dori să propunem amplasarea camerelor de supraveghere monitorizate de Poliţia locală în mai multe zone din oraș, mobilizarea autorităților locale în a lua măsuri în această privință şi dezvoltarea transportului în comun prin încurajarea folosirii de către cetăţeni al acestor servicii de transport local la costuri cât mai mici (bilete/abonamente de călătorie ieftine). În final, vrem să vă mulțumim, pentru implicarea dvs. în rezolvarea problemelor din comunitatea noastră și pentru atenția acordată acestei probleme identificate de noi, elevii clasei a VII a A de la Şcoala Gimnazială Nr. 3 Slobozia. Data: 18.03.2021 Semnează: Elevii: Savu Ilinca, Petre Alex, Toma Flavius, Vlase Andrea, Tomoiagă Sebastian şi alţi elevi ai clasei a VII-a A – Şcoala Gimnazială Nr. 3 Slobozia Prof. coordonator Răduţă Georgeta


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Descarca fisier
Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Problema selectată: Poliția și ambulanța ajung prea târziu. Culegerea informațiilor despre problema selectată:

Problema studiată de clasă este:

Problema selectată în două tururi de scrutin: Programa școlară supraîncărcată. Pentru data viitoare a rămas să culegem informații depsre problemă.


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Lipsa dispozitivelor prntru toti copiii din mediul rural din judetul Mures pentru a putea participa la scoala On line.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către: Consiliul Local al Comunei Lunca Bradului În atenția: primarului comunei Lunca Bradului Stimate doamnule primar, Elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială Lunca Bradului, având în vedere atribuția HCL a comunei Lunca Bradului de a garanta accesul la educațieîn mediul online, vă solicit asigurarea unui dispozitiv de tip tableta/laptop. (laptop/ tabletă, în funcție de nevoia elevului) pentru a avea acces la resursele educaționale din mediul digital. De asemenea, vă solicit ca răspunsul la prezenta cerere să îmi fie transmis la Școala Gimnazială Lunca Bradului , nr 100/b str Garii sclbrad@gmail.com cât mai repede posibil. Va mulțumim ! Data 11 .11.2020 Lunca Bradului


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Descarca fisier
Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

„Neselectarea deșeurilor de către cetățenii comunei în pubelele primite și locurile special amenajate”

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către PRIMĂRIA COMUNEI PĂUCA, Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială Păuca din localitatea Păuca, jud. Sibiu, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor adresăm propunerea atașată. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de cultură civică și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email scpauca@yahoo.co.uk. Propuneri: Desemnarea unei persoane (angajat al primăriei) din cadrul primăriei, responsabil cu asigurarea eficientei colectarii selective, cu următoarele atributii - depozitarea selectivă a deşeurilor în fiecare gospodărie; - amplasarea în instituţii publice şi pe fiecare stradă din localitățile comunei a pubelelor pentru colectarea selectivă - tarifare diferenţiată pentru deşeuri selectate/ amestecate (tarif triplu pentru ridicarea deşeurilor, dacă nu sunt colectate selectiv); - aplicarea sancţiunilor în cazul nerespectării legislaţiei (amendă şi/ sau muncă în folosul comunităţii pentru persoanele care depozitează deşeuri pe terenurile arabile si în apropierea apelor); - implementarea unui sistem de monitorizare video pentru identificarea eficientă a persoanelor care nu respectă regulile colectării selective; - organizarea unor proiecte pentru copii şi tineret – din fonduri locale sau europene - care să vizeze gestionarea deşeurilor; campanie susţinută, de informare a cetăţenilor din localitate privind obligativitatea colectării selective; - organizarea de campanii de strângere a electrocasnicelor mari; - monitorizarea permanentă, de către persoana desemnată, a zonelor de colectare selectivă a deşeurilor pentru eficientizarea depozitării şi colectării selective a deşeurilor, dar şi aplicarea măsurilor concrete de respectare a legislaţiei în vigoare (amenzi), - organizarea unor întâlniri cetăţeneşti pentru informarea obligativităţii cetăţenilor referitoare la permanenta colectare selectivă a deşeurilor; - premierea cetăţenilor (dedicaţi şi implicaţi 100 % în promovarea, informarea, colectarea selectivă a deşeurilor), Precizăm că elevii şcolii, care sunt interesați în problemele cu care se confruntă comunitatea și care vor sa se implice în rezolvarea acestora, coordonaţi de profesori, vor participa în calitate de voluntari la proiectele de ecologizare şi gestionare a deșurilor iniţiate de Primărie. Anexăm prezentei scrisori propunerea de act normativ, studii de impact, documente, care să vă ajute în analiza obiectiva a propunerii pe care v-am supus-o atenției.

Problema studiată de clasă este:

1 - Problema selectată de elevii clasei a VII a :,, Parcarea mașinilor pe pistele de bicicliști”. 2- Căutarea de informații despre problemă.- neterminat.

Problema studiată de clasă este:

1.Identificarea problemei comunității : Câinii fără stăpân. ( hotărâtă prin vot, în două tururi de scrutin )

Scrisoarea transmisă către autorități este:

. 2. a) Cătuarea de informații cu privire la problema identificată: solicitarea de informații primăriei prin completarea unui formular de solicitare informații: ,, Domnule Primar, Elevii clasei a 7 a A, de la Școala Gimnazială Ilarion Felea din Arad, vă solicităm prin prezenta să ne furnizați informații cu privire la situația câinilor fără stăpân. Către PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD - CĂLIN BIBARȚ. Mulțumim anticipat. - S-a studiat selectiv ,, Legea câinilor fără stăpân (legea 258/2013)”, sursa ,, Portal legislativ”. - S-a căutat site-ul Adăpostului de câini din cadrul Gospodăririi Comunale - Arad: adresă: Calea Bodrogului fără număr, tel.0752022226, e-mail: office@gcarad.ro Citit info de pe site: adăpostul poate fi vizitat de luni până vineri, între orele 10-15, existând posibilitatea adopției animalelor capturate. Răspunsul autorității locale :


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Problema aleasă de clasă -Lipsa unor condiții decente de trai la unele familii din comună

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Consiliul local și Primăria comunei Rădășeni Subsemnatii, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnaziala, ”Ion Lovinescu„ din localitatea Rădășeni in baza dreptului de petitionare, prevazut la articolul 51 din Constitutia Romaniei si avand in vedere ca, in conformitate cu prevederile OG nr 27/2002, cu modificarile ulterioare privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor (prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea propunerea formulata in scris ori prin posta electronica, pe care un cetatean sau o organizatie legal constituită o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celor lalte organe centrale, companiilor si societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome) Prezenta propunere este rezultatul activitatilor realizate de clasa noastra in cadrul orelor de Educatie Socială. In cadrul Proiectului Cetateanul din acest an în parteneriat cu Institutul Intercultural din Timișoara.Clasa noastra a identificat trei probleme ce necesita politici publice. Acestea sunt: lipsa gazului metan in comuna Radaseni, lipsa unui iluminat stradal eficient, lipsa unor conditii decente de trai la unele familii din comuna . Cea din urmă problemă a fost selectata prin voi de elevii clasei pentru a fi studiata. Aceasta problema este foarte importanta deoarece orice om are dreptul la un nivel de trai decent. Potrivit site-ul ”Digi24„ pentru un trai decent e nevoie de cel puțin 4000 lei pe luna dar, depinde de familie depinde de modul in care se hrănește, depinde de cat de economi sunt, depinde de multe„ Prin propunerea noastră venim in completarea politicii publice existente din care am aflat că 18 familii dintre care 11 persoane singure beneficiază de ajutor social.Noi am identificat trei soluții la această problemă.Prima ține mai mult de solidaritatea oamenilor comunei,care știu de cele mai multe ori să le fie aproape celor ce sunt în nevoi.A doua soluție este următoarea:prin intermediul SNAC-comisia existentă în școală și prin fundația AIME "Cămin pentru viitor" putem ajuta familiile singure prin acțiuni caritabile (strângerea de alimente de strictă necesitate).A treia soluție reprezintă și politica publica propusă de noi și anume sprijinirea în găsirea unor noi locuri de muncă pentru persoanele mai tinere ce primesc ajutor social,având în vedere că în comună sunt în derulare mai multe proiecte de investiții,printre care menționăm:ridicarea unui nou dispensar și o clădire destinată unei grădinițe cu program prelungit.Această propunere nu încalcă declarația de constituționalitate prevazută la pasul patru al proiectului.În cadrul orelor desfășurate la clasă am schițat un proiect de act normativ cu titlul Sprijinirea persoanelor lipsite de un trai decent în găsirea unor noi locuri de muncă din data de 24 februarie 2021.Pornim o campanie de sensibilizare a opiniei publice printr-un afiș convingător deoarece dreptul la un trai decent este unul din drepturile cele mai importante ale omului. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în temeiul legal pe adresa Școala Gimnazială "Ion Lovinescu" Rădășeni Strada Principală nr.21. Cu stimă si respect elevii clasei a VII-a Beșleagă Vasile Catrina Petrică Conache Cristiana Grecu Elena Maxim Maria Lupu Sebastian Nichitoaia Karina Pustiu Alexandru Săvoaia Gabriel Șoldănescu Andrei Șoldănescu Rebeca Tulbure Iulian Ursachi Sebastian


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Cetățenii orașului Gura Humorului / turiștii aruncă la întâmplare: măști, mănuși chirurgicale, mucuri de țigară, hârtii și alte gunoaie pe jos.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Nr. 4653 din 13. 05. 2021 DOMNULE PRIMAR, Noi, colectivul clasei a VII-a B, de la Școala Gimnazială Nr.1 Gura Humorului, în cadrul Proiectului ,,Cetățeanul”, prin aplicarea unor chestionare ,am identificat 10 probleme ce țin de politica publică. Colectivul de elevi a ales tema ,,Împreună protejăm natura pentru creșterea calității vieții în orașul Gura Humorului !”, iar problema identificată este aruncarea la întâmplare a măștilor, ambalajelor, mucurilor de țigări, sticlelor de suc de către unii locuitori/turiști ai orașului Gura Humorului. Am constatat că e o problemă importantă și de interes nu doar pentru noi elevii, ci și pentru mulți dintre concetățeni. Legile pe baza cărora ne-am documentat și care au constituit temeiul legal al demersului nostru sunt: - Articolul 51 din Constituția României în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor - Legea numărul 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică - Legea numărul 544/2001 privind liberul acces la informații - Legea numărul 215/2001 a administrației publice locale. Autonomia locală conferă autorităților administrației publice locale dreptul ca, in limitele legii să aibă inițiative în toate domeniile cu excepția celor care sunt date în mod expres în competența altor autorități. Noi ne propunem sensibilizarea autorităților publice locale și a opiniei publice, pentru creșterea calității vieții cetățenilor. Soluția propusă de clasă este desfășurarea unei campanii de informare a cetățenilor privind necesitatea păstrării curățeniei în localitate (interzicerea aruncării gunoaielor) și dublarea amenzilor către cetățenii/turiștii orașului Gura Humorului care aruncă iresponsabil, în spațiile publice deșeuri și măști chirurgicale în context pandemic. Vă rugăm să ne sprijiniți în acest demers și să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email: elenacaulea@yahoo.com. Profesor coordonator, Căulea Elena; Reprezentantul elevilor, Urzică Alexandra 13.05.2021


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Descarca fisier
Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

O viață sănătoasă pentru toți

Problema studiată de clasă este:

Problema aleasa este : lipsa oportunităților pentru desfășurarea unor activități de recreere și sportive pentru copii și adolescenți.

Problema studiată de clasă este:

Problema selectată este: Colectarea selectivă a deșeurilor în Baia Mare

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Problema este foarte importantă în comunitate, deoarece este necesară formarea unui comportament responsabil al cetățenilor privind selectarea deșeurilor menajere înainte de a fi introduse în containerele speciale. Lipsa de informare a cetățenilor, lipsa aplicării amenzilor de către autorități în cazul deșeurilor necolectate selectiv, lipsa containerelor pentru colectare selectivă in unele zone ale orașului, implicarea parțială a firmei de salubritate. ________________ Către Primăria Municipiului Baia Mare, Subsemnații, elevii clasei a X-a de la Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu” din Baia Mare, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor vă adresăm propunerea atașată. Problema este: Colectarea selectivă a deșeurilor în Baia Mare Problema este foarte importantă în comunitate, deoarece este necesară formarea unui comportament responsabil al cetățenilor privind selectarea deșeurilor menajere înainte de a fi introduse în containerele speciale. Lipsa de informare a cetățenilor, lipsa aplicării amenzilor de către autorități în cazul deșeurilor necolectate selectiv, lipsa containerelor pentru colectare selectivă in unele zone ale orașului, implicarea parțială a firmei de salubritate. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de cultură civică și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email: bolandau.daniela@colegiultitulescu.ro.


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Descarca fisier
Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Bullying-ul în școală. Elevii mei au selectat această problemă deoarece consideră că aceasta este o problemă importantă pentru ei și comunitatea în care trăiesc! Doresc să găsească metode de a preveni și de a elimina bullying-ul din școală!

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către conducerea Școlii Gimnaziale „Principesa Elena Bibescu”, Bârlad Doamnă Director, Subsemnații, elevii clasei a VII-a , din cadrul Școlii Gimnaziale „Principesa Elena Bibescu”, Bârlad, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002,( cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor) și având în vedere înmulțirea cazurilor de bullying în mediul școlar, vă adresăm propunerea atașată: Intrucât ne confruntăm zilnic cu fenomenul de bullying și, implicit neputința noastră de a rezolva această problemă în beneficiul tuturor, dorim sa va aducem la cunoștință propunerea noastră de soluționare a acestei probleme de interes public. Propunem ca instituția condusă de dumneavoastră să ne permită înființarea în cadrul școlii a unui club anti-bullying. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație pentru cetățenie democratică și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Așteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră în cadrul festivității de prezentare a proiectului nostru ce va avea loc în data de 4.06.2021, în incinta unității de învățământ, mulțumindu-vă anticipat pentru interesul acordat. Mulțumim anticipat pentru atenția acordată cererii noastre. Elevii clasei a VII-a, Școala Gimnazială „Principesa Elena Bibescu”, Bârlad 28.05.2021


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Descarca fisier
Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Lipsa sigurantei elevilor si cetatenilor ce locuiesc in zona colegiului Spiru Haret, unde se afla multe imobile cu risc seismic.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

n atenția Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic Stimate domnule director, Suntem elevii clasei a VII-a ai Colegiului Național Spiru Haret din București. Dorim să vă aducem la cunoștință problema pe care am identificat-o în zona școlii noastre, aflate în sectorul 2. Este vorba despre pericolul clădirilor cu risc seismic pentru elevii și cetățenii care tranzitează zona sau locuiesc acolo. Multe dintre aceste clădiri necesită lucrări de consolidare în vederea reducerii riscului în caz de seism. Vă prezentam în continuare câteva soluții pe care le-am discutat la nivelul clasei: 1. Stabilirea unui sistem informatic (platormă) pentru centralizarea tuturor clădirilor cu risc seismic din sectorul 2, prin intervenția cumulata a organizațiilor/instituțiilor decidente sau cu responsabilități în domeniu; 2. Implicarea cetățenilor ce locuiesc în imobile cu risc seismic, în sensul conștientizării pericolului asupra siguranței lor precum și în implicarea/ acceptarea demersurilor privind activitățile de consolidare a acestora; 3. Contactarea unor ONG-uri care au ca obiect de activitate promovarea clădirilor istorice din Bucuresti cu scopul de a sensibiliza opinia publică în legătură cu riscul pierderii unor monumente. Dintre cele trei solutii prezentate, pentru rezolvarea starii de degradare a imobilelor cu risc seismic din sectorul 2, consideram ca o prima etapa implementarea solutiei 1: Stabilirea unui sistem informatic (platormă) pentru centralizarea tuturor clădirilor cu risc seismic din sectorul 2, prin intervenția cumulata a organizațiilor/instituțiilor decidente sau cu responsabilități în domeniu; In acest sens va solicitam sa ne acordati spijinul in crearea acestei platforme ,Instituția pe care o conduceți prezentand toate informatiile pe care le are in prezent si sa demareze în cel mai scurt timp proiecte pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic. Cu stimă, Colectivul clasei a VII-a al Colegiului Național „Spiru Haret” București


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier
Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Dotarea materială nesatisfăcătoare a şcolii

Problema studiată de clasă este:

Problema selectata de elevii clasei a VII-a Sânmihaiu Roman este ,, Extinderea Scolii Din Com. Sânmihaiu Roman".

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnaziala Sânmihaiu Roman din localitatea Sânmihaiu Roman, in baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la la informațiile de interes public, actualizate, va solicitam sa ne transmiteți următoarele informații: Noi ne dorim ca școala noastră sa fie extinsa si sa fie dotata cu laboratoare, săli de sport, calculatoare si elemente necesare tuturor. Va rugam sa ne comunicați răspunsul dumneavoastră in termenul legal la aceasta adresa de email scoala_sinmihaiu_roman@yahoo.com.


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Problema identificata de elevii clasei a VII Utvin este ,, Amenajarea terenului de sport de la Școala Gimnaziala Utvin".

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Stimate domnule primar, Numele noastre sunt : Ianc Gabriela, Bolbos Alexandra și Stroian Denisa. Suntem eleve în clasa a VII-a, având ca profesor coordonator pe Grancea Iudith Rita , iar în cadrul unei activități de educație civică, studiem problemele locale, cum sunt ele privite și soluționate de autorități, precum și modalitățile în care cetățenii pot participa în acest proces. Dorim să vă aducem la cunoștință faptul că elevii Școlii Gimnaziale Utvin nu beneficiază de un teren de sport apt pentru desfășurarea cursurilor de activitate fizică și sport. Problema pe care clasa noastră o studiază este : ,,Amenajarea terenului de sport”. În ultimii 30 de ani, conform spuselor profesorilor noștri, terenul de sport din satul Utvin, a rămas același, fără dotări și cu multe denivelări. Noi facem parte dintr-o echipă responsabilă cu adunarea de informații despre această problemă. Pentru orice răspuns , ne puteți contacta pe adresa de e-mail : scoala_sinmihaiu_roman@yahoo.com Vă mulțumim anticipat!


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Animalele fara stapan din Timisoara

Problema studiată de clasă este:

FENOMENUL DISCRIMINĂRII ÎN ȘCOLILE CLUJENE CLASA SE AFLĂ LA PASUL 6 AL PROIECTULUI.


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Descarca fisier
Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Elevii clasei a VII-a B au identificat in comunitate problema - Lipsa oportunitatilor publice  de socializare directă pentru copii și adolescenți in municipiul Bacau.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Municipiului Bacău,    Subsemnații, elevii clasei a VII-a B de la Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor vă adresăm propunerea atașată.  Problema pe care clasa mea o studiază este: ,,Lipsa oportunităților publice  de socializare directă pentru copii și adolescenți în orașul Bacău”. Clasa noastră a ales această problema de  politică publică deoarece, făcând parte din categoria vizată de aceasta (mai exact cea a tinerilor), putem spune cel mai bine cât de mare nevoie este de un loc de recreere pentru tinerii din ziua de astăzi, având în vedere stresul tinerei generații care se reflectă inevitabil și în viața de zi cu zi a acestei societăți. Dar chiar și eliminând acest aspect extrem de important rămânem totuși cu o problemă substanțială, mai exact viitorul societății în care cu toții trăim deoarece tinerii sunt viitorul acesteia.   Am ales să susținem cauza Centrului de Tineret Bacău sub forma unei politici publice care implică dotarea corespunzătoare nevoilor centrului în așa fel încât acesta să fie utilat cu aparatura necesară bunei desfășurări a activităților din cadrul acestuia.  Având acces la diverse forme de petrecere a timpului liber și socializare, aceștia își dezvoltă cunoștințe elementare și de bază precum: socializarea corespunzătoare, argumentarea unui subiect, îndemânarea în cadrul activităților plastice, dar și însușirea de cunoștințe noi (datorită întâlnirilor periodice cu invitați speciali din cadrul Centrului de Tineret Bacău).    Asadar, propunerile de politică publică  pe care clasa le lansează sunt:   -Municipiul Bacău își asumă coordonarea Centrului de Tineret, il echipeaza cu tot ceea ce este necesar și dezvoltă programe și proiecte proprii pentru tineri (în care poate colabora cu alte organizații din municipiu și nu numai).  -Municipiul Bacău  să sprijine organizațiile, asociațiile de profil să își facă treaba mai bine și să ajungă la mai mulți copii și adolescenți (și atunci își asumă și meritele pentru modul în care a susținut sectorul de tineret).    Această politică publică s-ar referi la un acord de parteneriat între Municipiul Bacău, prin Consiliul Local și diferite O.N.G-uri din Bacău prin intermediul cărora să se asigure spațiile și personalul în vederea realizării de activități și evenimente educativ culturale, concursuri, proiecte etc. pentru copiii din clasele de gimnaziu si liceu. Aceste spații ar putea să găzduiască activități educative, sportive, culturale și de relaxare care să creeze noi oportunități de petrecere a timpului liber pentru acest segment de vârstă activ, dornic de experiment, atras de lucruri noi și interesat de dezvoltarea personală. În urma acestui parteneriat, O.N.G-urile ar presta servicii publice în numele municipiului, iar autoritățile locale ar pune la dispoziție, în mod gratuit, săli de spectacole, terenuri de sport, finanțând anumite proiecte, oferind anumite facilități  și alte forme de sprijin în  funcție de specificul activităților desfășurate.   Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială prin metoda Proiect-Cetățeanul și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre.  Grupurile din comunitate, pe care le-am contactat și care ar susține politica publică propusă sunt: Asociația Elevilor din Bacău, Centrul de Resurse pentru Adolescenți Bacău, Asociația  Pentru Dezvoltare  Activă Bacău, Fundatia Comunitară Bacău, Fundația de Sprijin Comunitar Bacău.   Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email ...         Colectivul clasei a VII-a B    


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Lipsa unui spațiu de studiu tehnologizat, de întâlnire sau de desfășurare a unor evenimente culturale în comunitate/ în localitatea Rona de Sus. Soluția- Digitalizarea Bibliotecii comunale Rona de Sus

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Nr. de înregistrare: Către Primăria Rona de Sus În atenția Domnului Primar Subsemnații, elevii claselor a VII-a A și a VII-a B, de la Școala Gimnazială Rona de Sus, din comuna Rona de Sus, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la art. 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27 /2002, cu modificările ulterioare, privind activitățile de soluționare a petițiilor, înaintăm spre d-voastră prezenta petiție prin care inițiem o propunere de politică publică. Problema identificată de noi este lipsa unui spațiu adecvat studiului, organizat și supravegheat (pregătirea temelor, referatelor, proiectelor școlare) sau potrivit pentru desfășurarea unor evenimente culturale (club de lectură, mese rotunde, conferințe, seminarii, aniversări, comemorări, festivaluri, expoziții, concursuri etc) în comuna Rona de Sus. Pentru rezolvarea acestei probleme noi am analizat trei soluții și la fiecare am găsit avantaje și dezavantaje. In final, am propus soluția „Digitalizarea bibliotecii comunale Rona de Sus” ce vizează extinderea serviciilor, realizarea unui site al bibliotecii care să pună la dispoziția utilizatorilor un catalog online al cărților aflate în depozitul bibliotecii și pe care să se promoveze activități educative culturale și recreative. Alte propuneri găsiți în proiectului atașat acestei scrisori. De asemenea, am conceput și o propunere de act normativ. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de noi în cadrul orelor de Educație socială, coordonate de prof. Dorina ULICI și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul d-voastră în termen legal la această adresă de email: alisiaboiciuc11@gmail.com. Data: 26.05.2021 Elevii clasei a VII-a A: Albiciuc Rebeca, Boiciuc Alisia, Celeniuc Marian, Cherteș Vanesa, Corjuc Vasilica, Fangli Valentin, Fetico Melisa, Ghot Erik, Gerlan Lorena, Hanțig Alis, Laviță Gheorghiță, Prodaniuc Denis, Romaniuc Adelina, Rusneac Melisa, Semeniuc Alexandra, Surduc Nicușor, Șurlea Carmen Elevii clasei a VII-a B: Babota Răzvan, Boiciuc Nicolae, Boiciuc Robert, Bologa Florin, Bout Andy, Codrea Beatrice, Drimuș Rayan, Grijac Anamaria, Husarciuc Denis, Laviță Cristian, Mateciuc Corina, Romaniuc Georgian, Romaniuc Sebastian, Țifrac Marian


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Descarca fisier
Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

problema cainilor comunitari, care sunt adeseori agresivi


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Lipsa conditiilor igienico-sanitare in anumite scoli din municipiul Cluj-Napoca.

Problema studiată de clasă este:

Traficul intens din centrul municipiului Cluj-Napoca.

Problema studiată de clasă este:

Desfasurarea deficitara a traficului in cartierul “Blocuri” din Campia-Turzii.


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Deficiența planului urbanistic al Sucevei Problema a fost selectată prin vot deschis, în urma a 2 tururi de scrutin.

Problema studiată de clasă este:

Lipsa dispozitivelor (tablete) pentru elevii din comuna Vața de Jos ,pentru a putea participa la orele on-line

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către, Consiliul Local al Comunei Vața de Jos În atenția :Primarului Comunei Vața de Jos Stimate Domnule Primar, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială Vața de Jos din localitatea Vața de Jos , având în vedere atribuția HCL a Comunei Vața de Jos de a garanta accesul la educație în mediul on-line, vă solicităm acordarea unui dspozitiv de tip tabletă , pentru a avea acces la resursele educaționale din mediul digital . Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă: Școla Gimnazială Vața de Jos, str.Calea Crișului, nr. 22, com. Vața de Jos, Jud. Hunedeoara , e-mail scoala_vata@yahoo.com. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal, cât mai repede posibil. Vă mulțumim ! Data 22.03.2021 Vața de Jos


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Lipsa siguranței cetățenilor din comuna Brusturi în traficul pietonal


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Descarca fisier
Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Am folosit aplicația fast poll și în urma votului problema aleasă este Bullying-ul. 60% dintre elevi au ales această temă.Am ales această temă deoarece am considerat, că problema Bullying-ului și Cyberbullyingul este una actuală și gravă.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

SCRISOAREA OFICIALĂ Colectivul clasei a VII –a C din Școala Gimnazială Constantin Brâncuși din Medgidia în baza dreptului de petiționare, prevăzut în art. 51 din Constituția României, R.O.I la nivelul unității școlare vă adresăm următoarea propunere- Realizarea de către școală a unui proiect educațional despre bullying și cyberbullying în parteneriat cu CJRAE Constanța și ONG-uri locale, care este rezultatul activității realizate de elevii clasei a VII a C în cadrul orelor de Educație pentru cetățenie democratică și este însoțită de argumentele principale pe care le- am identificat în favoarea propunerii noastre. Anexăm prezentei scrisori propunerea de act normativ, documente care să vă ajute în analiza obiectivă a propunerii pe care v -am supus-o atenției . Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în temeiul legal la această adresă de email mihaimariana@brancusi.computer. Doamnei Director al Școlii Gimnaziale ,,Constantin Brâncuși’’ Medgidia Proiect de act normativ În temeiul Legii 52/2003 privind transparența decizională în instituțiile publice centrale și locale, Regulamentul de Ordine Interioară a școlii supunem spre dezbatere un proiect de act normativ cu privire la realizarea unui proiect educativ despre bullying și cyberbullying în colaborare cu CJRAE Constanța. Acest act normativ respecta declarația în vigoare. Argument. În urma analizei diferitelor surse am constatat că este o problemă generală și se impune soluționarea prin implicarea școlii, a psihologului școlar,CJRAE Constanța, Poliția Locală, Biserică, Sucursala Medgidia a U.D.T.R. Argumentele pe care le aducem în susținerea propunerii noastre sunt: - Implicarea școlii (profesori, elevi) în combaterea acestor fenomene negative - Derularea unor activități în care colaborează familia-elevul-psihologul-polițistul - Crearea unui mediu școlar sigur, în care domnește starea de bine - Implicarea activă și responsabilă a elevilor și profesorilor


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Elevii au ales problema Câinii comunitari din Medgidia. 40% dintre elevi au ales această temă.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

SCRISOAREA OFICIALĂ Domnule Primar, Colectivul clasei a VII –a B din Școala Gimnazială Constantin Brâncuși din Medgidia în baza dreptului de petiționare, prevăzut în art. 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002 cu modificarea ulterioară, vă adresăm următoarea propunere - Introducerea unei taxe anuale de 5 lei/familiepentru îngrijirea și adăpostirea câinilor fără stăpân din Medgidia, care este rezultatul activității realizate de elevii clasei a VII a B în cadrul orelor de Educație pentru cetățenie democratică și este însoțită de argumentele principale pe care le am identificat în favoarea propunerii noastre. Anexăm prezentei scrisori propunerea de act normativ, documente care să vă ajute în analiza obiectivă a propunerii pe care v -am supus-o atenției . Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în temeiul legal la această adresă de email scoalaconstantinbrancusi@yahoo.ro. Domnului Primar al orașului Medgidia Proiect de act normativ În temeiul Legii 52/2003 pribind transparența decizională în instituțiile publice centrale și locale, supunem spre dezbatere un proiect de act normativ cu privire la construirea de adăposturi pentru câinii fără stăpân. Acest act normativ respecta declarația în vigoare. Argument. În urma analizei diferitelor surse am constatat că este o problemă generală și se impune soluționarea prin implicarea autorităților locale -Primărie și Consiliul local. Noi am identificat următoarele argumente în susținerea acestui proiect de act normativ: - Dispariția câinilor de pe străzi prin strângerea lor - Obținerea de fonduri pentru rezolvarea acestei probleme - Eliminarea pericolului reprezentat de agresivitatea câinilor, paraziților pe care îi răspândesc


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Aglomerarea constantă a drumului de acces dinspre Florești spre Cluj-Napoca

Problema studiată de clasă este:

renovare spitale Elevii s-au axat pe Spitalul de copii Luis Țurcanu Timișoara și au decis o colaborare cu ONG-ul Dăruiește Viață pentru a colecta donații în vederea ajutorului financiar la construirea noului corp al spitalului.


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Turul 1 de scrutin la egalitate: Renovarea scolilor si Curațenia de pe străzi Tur 2- Curățenia de pe străzile orașului Timișoara

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Municipiului Timișoara, Subsemnații, elevii clasei a VII- A de la Școala Gimnazială Nr. 27 din localitatea Timișoara, în baza dreptului de petiționare prevăzut în articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice, centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum şi regiilor autonome) vă adresăm propunerea atașată. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de cultură civică și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email ___. Vă mulțumim! Propunere privind curățenia în orașul Timișoara Dorim să vă propunem următoarele soluții pentru eficientizarea curățeniei în oraș: În urma declarației primarului Fritz de a amplasa camere video, noi propunem, în schimb, utilizarea dronelor cu încărcare solară și electrică, în scopul supravegherii orașului. În contextul pandemic actual, străzile orașului sunt pline de măști folosite, aruncate pe jos. Vă sugerăm să amplasați coșuri de gunoi speciale, pentru aruncarea măștilor. În urma unui chestionar privind curățenia, adresat persoanelor cu vârste cuprinse între 13 și 69 de ani, 75% din corespondenți au solicitat amenzi mai mari celor care arunca gunoaie în spațiile neamenajate, iar 25% au propus munca in folosul comunității, și, întrebați dacă sunt mulțumiți de firmele de salubritate, 62% au spus că nu, în timp ce restul au răspuns cu da. În legătură cu acordarea amenzilor celor care aruncă gunoi în locuri nepermise, vă facem cunoscut faptul că în mediul public nu sunt destui polițiști care să prindă oamenii asupra faptului, așa că solicităm suplimentarea ofițerilor de poliție comunitară pe străzile orașului. Pentru a asigura deplasarea acestora prin oraș, pe rute care vor trebui stabilite, propunem achiziționarea de trotinete sau biciclete pentru polițiștii care patrulează fiecare zonă. Informându-ne de pe internet și de pe diverse grupuri, am constatat faptul că oamenii doresc modificarea orarului centrelor de colectare. Multă lume este deranjată de ora la care acestea nu mai sunt disponibile, deoarece mulți nu au timp să ajungă la ora respectivă. Așadar, solicităm schimbarea orarului, astfel încât centrele de colectare să aibă un program mai lung. De asemenea, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizate, vă solicităm să ne transmiteți dacă harta de salubrizare stradală de pe site-ul oficial al primăriei este actualizată, și la cât timp (zilnic, săptămânal etc.)? Politica publică propusă de clasa noastră: Respectă principiul egalității în drepturi a cetățenilor (Titlul II, Capitolul 1, art. 16); Respectă principiul neretroactivității (se aplică doar pentru situații ce apar în viitor, după adoptare) (Titlul II, Capitolul 1, art. 15); Respectă drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul 2); Respectă prevederile privind exercitarea drepturilor și libertăților (Titlul II, Capitolul 3, art.57); Respectă prevederile privind impozitele și taxele (Titlul II, Capitolul 3, art.56); Respectă prevederile privind proprietatea (Titlul IV, art.136); Respectă prevederile privind economia (Titlul IV, art. 135); Respectă prevederile privind tratatele internaționale, inclusiv normele Uniunii Europene în domeniu (Titlul II, Capitolul 2, art. 20). Vă mulțumim!


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier
Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Renovarea scolilor

Problema studiată de clasă este:

Prezența unui număr mare de câini comunitari pe raza comunei

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către: Primăria comunei Cuza Vodă În atenția: Domnului Primar Subsemnații, elevii clasei a VII- a A de la Școala Gimnazială nr.1 Cuza Vodă, coordonați de profesor consilier școlar Giumali Narcis, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, înaintăm spre dumneavoastră prezenta petiție prin care inițiem o propunere de politică publică. Problema identificată de noi a fost prezența unui număr mare de câini comunitari în anumite cartiere a comunei. Au fost analizate o serie de soluții, dar, în final, înaintăm spre analiza dumneavoastră o soluție ce vizează reducerea numărului de câini comunitari, conform proiectului de act normativ atașat acestei scrisori. Propunem ca pe raza comunei să se construiască un adăpost pentru câini. Avantajele acestei soluții : reducerea numărului de câini comunitari, posibilitatea ca și câinii să fie dați spre adopție și dezvoltarea unui spirit civic și responsabil în rândul membrilor comunității. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială, componentă a proiectului educațional “Cetățeanul” și este însoțită de planul de acțiune în care menționăm instituțiile care ne pot sprijini în implementarea planului. Cu deosebită stimă, Colectivul clasei a VII-a A- Școala Gimnazială nr.1, Cuza Vodă


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Descarca fisier
Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Poluarea excesiva

Problema studiată de clasă este:

Cainii comunitari

Problema studiată de clasă este:

Bullying-ul în școală, comunitate, spațiul virtual

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Scrisoare oficială Către Doamna Director al Școlii Gimnaziale „Ion Băncilă”, Brăila, Subsemnații, elevii din clasa a VII-a B, cetățeni ai orașului Brăila, în baza dreptului de petiționare prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiiolr vă adresăm propunerea atașată. Prezenta propunere răspunde unei nevoi a comunității școlare, atât pe termen scurt, dar mai ales în viitor și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea soluției noastre. În școala noastră este prezent fenomenul bullying-ului, după cum au răspuns elevii chestionarului aplicat on-line claselor V-VIII. Cazurile sunt rare, dar există, mai ales în rândurile elevilor, în relația elev-elev. Bullying-ul se manifestă și în mediul on-line, dar și în comunitate. Vă propunem realizarea unui proiect cu această temă, pentru anul școlar 2021-2022, care să prevină bullying-ul prin responsabilizarea elevilor, părinților, și a profesorilor din școala noastră. Ne dorim o școală sigură și prietenoasă pentru noi și pentru viitorii elevi care vor păși pragul instituției noastre. Legea nr. 221/2019 prin care este combătut bullying-ul în spațiile destinate învățământului au fost aprobate prin ordin de ministrui și publicat în Monitorul Oficial din 10 iunie 2020, intrînd în vigoare odată cu semnarea acestuia. Proiectul acoperă nevoile elevilor de siguranță fizică și psihică, în scopul dezvoltării armonioase a tuturor copiilor din școala noastră. În sprijinul demersului nostru se află: reprezentanții Consiliului Elevilor din școala noastră, Asociația Părinților „Ion Băncilă”, Poliția Municipiului Brăila, Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, Brăila, Biserica „Sfinții Constantin și Elena”. Proiectul generează o dezvoltare durabilă atât în perioada de implementare, cât și după finalizarea activităților, aducând beneficii comunității școlare dincolo de limita de timp prevăzută pentru implementarea efectivă, va genera efecte pozitive și de lungă durată. Cu respect, Cetățenii Brăilei din clasa a VII-a B


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Descarca fisier
Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Principalele probleme selectate au fost Probleme de infrastructură și violența pe străzi. În urma dezbaterii și votului a fost selectată problema: Violența pe străzi.

Problema studiată de clasă este:

Problema la care s-au oprit : Renovarea scolilor.Segmentarea problemei: școli din rural sau urban? Ce anume dorim să schimbăm ? Schimbarea mobilierului școlar Dotarea cu tehnologie: table samrt, calculatoare, internet,săli sport

Problema studiată de clasă este:

Lipsa pistelor pentru biciclete în orașul Luduș (județul Mureș)

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria orașului Luduș și Consiliul Local Luduș Stimate Domnule Primar, Stimaţi Consilieri Locali Noi, elevii Clasei a VII-A de la Şcoala Gimnazială „Ioan Vlăduţiu” din Luduş, împreună cu Asociaţia Bicicliştilor din Luduș, dar și elevi, cetățeni de diferite vârste care locuim în oraşul Luduş, dorim să vă cerem sprijinul neîntârziat într-o problemă pe care o considerăm foarte importantă pentru comunitate. Este prima oară când facem acest demers, iar pentru noi, dar și pentru comunitate, această inițiativă înseamnă foarte mult. Este cunoscut faptul că, orașul Luduș, se confruntă cu o deficienţă majoră în ceea ce priveşte pistele de biciclişti, menite să asigure deplasarea în condiţii de siguranţă a persoanelor ce folosesc bicicleta ca mijloc de transport pentru deplasarea pe străzile oraşului. În acest sens, dar şi în vederea încurajării cetăţenilor în ceea ce priveşte folosirea bicicletei ca mijloc de transport şi/sau recreare, se impune amenajarea unei piste de biciclişti pe raza întregului oraș, ca atare considerăm oportună realizarea investiţiei menţionată mai sus. În prezent circulaţia bicicliştilor se desfăşoară pe partea carosabilă şi pe trotuar, participanţii la trafic nefiind în siguranţă. Zonele de intersecţii nu sunt marcate cu marcaj orizontal şi vertical pentru ciclişti, nu există semnalizare de atenţionare şi reglementare a circulaţiei cicliştilor. Prin proiect se propune şi contribuţia orașului Luduș la realizarea obiectivului în cazul în care se va aproba finanţarea nerambursabilă pe care o veți solicita prin cererea cu termen de depunere în luna decembrie 2021. Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem adoptarea de către Consiliul Local al Orașului Luduș a unei hotărâri privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie de către orașul Luduș în cadrul Programului Operaţional Regional 2016 – 2020, Axa Prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”. Hotărârea adusă la cunoştinţă publică în data de.................................... H O T Ă R Â R E nr. _______ din __________ cu privire la indicatorii economici ai obiectivului de investiţie Amenajare piste de biciclete în oraşul Luduș aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Luduş nr. .............../2021 şi aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie de către Oraşul Luduş în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere Consiliul Local al Oraşului Luduş, Având în vedere: -Iniţiativa Primarului oraşului Luduş, exprimată în expunerea de motive înregistrată sub nr._............ din ...................; -Raportul Serviciului Întreţinere şi Reparaţii Drumuri din cadrul Primăriei Oraşului Luduş cu nr. .................... din .......................; -Ordonanţa de Urgenţă 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009; -Ordonanţa de Urgenţă 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale; -Programul Operaţional Transport 2021-2027 -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Oraşului Luduş; -Adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (.................... prezenţi din totalul de ..............); În temeiul art.36, alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. H O T Ă R Ă Ş T E Art.1.Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Luduş nr. ............./.......... cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie: „Amenajare piste de biciclete în Oraşul Luduş” se aprobă în această formă, conform anexelor 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2.Se aprobă încheierea în termenul prevăzut, prin reprezentantul legal al Primăriei Oraşului, a contractului de finanţare nerambursabilă, ce se va acorda prin Programul Operaţional Transport 2021-2027. Art.3.Se aprobă contribuţia Oraşului Luduş la realizarea proiectului în valoare ......................... mii lei reprezentând T.V.A. plus 2% din valoarea eligibilă (fără TVA) a proiectului. Art.4.Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Oraşului Luduş prin Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Oraşului Luduş şi se comunică celor interesaţi de către Serviciul Administraţie Publică Locală. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ .............................................. S E C R E T A R ............................................... 1 ex. Serviciul Întreţinere şi Reparaţii Drumuri 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţului Mureş 1 ex. Dosar şedinţă CLOL ............... Cod POL -S1-02 Anexa la Hotărârea nr................../................... CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞUL LUDUŞ Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului: „Amenajare piste de biciclete în Oraşul Luduş” - faza : Studiu de Fezabilitate TITULAR: CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI LUDUŞ BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI LUDUŞ INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI A) Valoarea investiţiei (03.03.2021– 1 Euro = 4.9100 lei) Valoarea totală a investiţiei cu TVA 27.875,51 mii lei 6.183,12 mii euro Din care C+M cu TVA 21.360,21 mii lei 4.726,65 mii euro B) Capacităţi: Lungime totală a străzilor pe care se realizează pistele de biciclete: 76.926 Km. Lungime totală piste ciclişti: 122,503 Km. Suprafaţa totală a pistelor de biciclete: 173.132,63 mp Sigla acestor piste de ciclişti: Culorile pentru identificarea traseelor pistelor de biciclişti: - CULOARE VERDE: pista amplasată pe platforma proprie. - CULOARE GALBENĂ: pista amplasată pe platforma comună cu trotuarul. - CULOARE ROȘIE: pista amplasată pe platforma comună cu partea carosabilă. Structura rutieră propusă pentru pistele de biciclete ce urmează a se realiza în zonele verzi: - 20 cm fundatie din balast. - 12 cm strat de piatră spartă; - 4 cm strat mixtura asfaltică BA8. Structura rutieră propusă pentru pistele de biciclete ce urmează a se realiza în carosabil: - 4 cm decapare mecanică; - 4 cm strat mixtura asfaltica BA16. C) Durata de realizare a investiţiei luni: 30 Durata de realizare a proiectului pe faze de lucru va fi după cum urmează: • Pregătirea proiectului, studiu de fezabilitate: 1 luni • Organizare licitație faza de proiectare, asistența tehnică: 1 luni • Întocmire Proiect Tehnic: 1 luni • Organizare licitație execuție de lucrări: 2 luni • Executia lucrărilor: 24 luni • Asistența tehnică: 24 luni • Receptia la terminarea lucrărilor: 1 lună D) Eşalonarea investiţiei E) Finanţarea investiţiei se va face din: - Programul Operaţional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”. Domeniul major de intervenţie 1.1-Planuri integrate de dezvoltare „Sub-domeniul Poli de dezvoltare urbană”. - Alocaţii de la bugetul general al Oraşului Luduş PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ........................................................ S E C R E T A R ........................................................ Vă supunem atenției această problemă pe care noi sperăm din inimă că o veți rezolva. Va atașăm și lista cu cei care au reușit să găsească timp pentru a semna aceasta scrisoare, cei care doresc rezolvarea acestei probleme sunt mult mai mulți, dar nu am vrut să așteptăm să strângem semnăturile tuturor, deoarece dura prea mult. Vă mulțumim foarte mult!


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier
Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Animalele fara adapost.

Problema studiată de clasă este:

Problema selectată de elevii clasei a VII-a B face referire la poluarea râului Bistrița Ardeleană.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Municipiului Bistrița, Subsemnații, elevii clasei a VII-a B de la C.N.L.R. din Bistrița județ Bistrița Năsăud în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor vă adresăm propunerea atașată. Problema identificată este poluarea râului Bistrița Ardeleană. Prezenta propunere de ecologizare a râului Bistrița Ardeleană pe teritoriul municipiului Bistrița este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Poluarea râului Bistrița este o problemă de importanță majoră deoarece fără ape curate viața pe pământ nu mai este aceeași. Poluarea afectează atât viețuitoarele, prin faptul că ele nu mai pot trăi și nu se mai pot înmulți într-un mediu curat cât și pe noi. Problema este importantă pentru comunitate, deoarece dacă vom reuși să curățăm râul Bistrița Ardeleană de deșeuri, vom îmbunătăți nu doar aspectul râului, ci și calitatea acestuia. Grija pentru menținerea calității apei este un act de responsabilitate atât față de noi înșine cât și față de generațiile viitoare. Propunem următoarele soluții: • Campanii de informare a tuturor cetățenilor eficiente și de lungă durată, pe toate râurile importante și afluenții lor (până la izvoare), precum și în zona acumulării Colibița, inițiate și implementate de toate entitățile cu responsabilități legale; • Patrularea cu scopul monitorizării arealelor naturale cu risc de poluare de către RANGERI CĂLARE (echipe cal/călăreț din comunități locale, pentru a semnala în timp real activități ilegale care afectează mediul natural) și utilizarea aplicațiilor și echipamentelor SMART specializate (ex. TrashOut, 4B, camere video, etc); • Verificarea strictă a tuturor activităților din vecinătatea râurilor (balastiere/bazine de decantare, gatere, activități comerciale și agricole, deversări apă/canal, regularizări/consolidări maluri, intervenții neautorizate, etc) și sancționarea la limita maximă permisă de lege. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email lorryo2003@yahoo.com. Petiția noastră va fi publicată după termenul legal de răspuns împreună cu acesta în cotidiane locale și propusă cotidianelor naționale. Împreună vom soluționa probleme care din diverse motive au trenat pănă în prezent. Cu stimă, Elevii clasei a VII-a B, Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Descarca fisier
Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Poluarea mediului

Problema studiată de clasă este:

Deșeuri de alimente, inexistența unei strategii la nivel local privind alimentele nefolosite.

Problema studiată de clasă este:

ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR COPIILOR LA EDUCAȚIE, UN TRAI DECENT, FAMILIE, SĂNĂTATE. https://jamboard.google.com/d/1RAigwRa-s-8W7RAYO-ZAbDwIoCG1WNgon8H71yl9p68/viewer?f=0

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primarul orașului Murfatlar Consiliul Local Direcția Protecție a copilului, Subsemnații, elevii clasei a VII -a A de laȘcoala Gimnazială Adrian V. Rădulescu Murfatlar, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea atașată. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Dintre problemele identificate de clasa nostră, cea care ne afectează cel mai mult este ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR COPIILOR. Am analizat mai multe soluții precum amenzi pentru famiile care încalcă drepturile copiilor, fonduri suplimentare alocate pentru sprijinirea familiilor aflate în dificultate și înființarea unui centru de plasament unde să fie preluați copiii din familiile în care sunt abuzați. Vă rugăm să ne sprijiniți pentru binele tuturor copiilor. Elevii clasei a VII- a A


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Descarca fisier
Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Poluarea parcului „1 Decembrie”, din vecinătatea Colegiului Național „Emanuil Gojdu” , Oradea  

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Municipiului Oradea, Subsemnații, elevii clasei a VII-a C de la Colegiul Național „Emanuil Gojdu” din Oradea, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea atașată. Propunerea noastră este instalarea camerelor video în incinta parcului „1 Decembrie” aflat lângă Colegiul Național „Emanuil Gojdu”. Instalarea acestora prezintă numeroase avantaje, ca de exemplu: supravegherea non-stop, recunoașterea facială care contribuie la identificarea mai ușoară a persoanelor și folosirea acestora ca și dovadă în cazul unor comportamente deviante. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră, VII-a C, de la Colegiul Național „Emanuil Gojdu” din Oradea în cadrul orelor de educație socială, fiind coordonate de prof. Liliana Sonea și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Motivele si nevoile care stau la baza planului de actiune sunt următoarele: evitarea poluării cu deșeuri a parcului „1Decembrie”, reducerea poluării; aerul va fi mult mai împrospătat; copiii se vor bucura de parcuri mai curate; vom beneficia de un parc care va arăta mai bine. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la radmaria88@gmail.com. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă. 1. Anca Aida 16. Haiduc Bianca 2. Bekesi Patrick 17. Laza Lucas 3. Bodea Mara 18. Lazăr Ana 4. Bodo Robert 19. Leț Sofia 5. Buda Teodora 20. Lorincz Maya 6. Cărăman Patricia 21. Luncan Cristina 7. Cighir Raul 22. Măntăluță Rareș 8. Cocoș Raluca 23. Mitrache Ștefan 9. Daneliuc Casian 24. Muntean Andrea 10. Dobre Bogdan 25. Onița Patrick 11. Duluș Gaboraș Andrei 26. Pușcaș Raul 12. Filimon Sofia 27. Rad Maria 13. Fînu Maia 28. Stanciu Leon 14. Gale Răzvan 29. Ștefan Georgiana 15. Gîrba Mihai 30. Ursu David


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Folosirea excesivă a lemnului pentru încălzirea locuințelor

Problema studiată de clasă este:

Lipsa spațiilor de relaxare și a amenajărilor sportive

Scrisoarea transmisă către autorități este:

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU Subsemnații, elevii clasei a VII-a E de la Școala Gimnazială Nr.11 Buzău, participanți la proiectul ”Cetățenul”, coordonați de profesor Golea Viorica, în baza dreptului la petiționare, prevăzut la art.51 din Constituția României, în conformitate cu prevederile OG nr.27/2002, cu modificările ulterioare privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă adresăm o propunere de soluționare a problemei: Lipsa spațiilor verzi și a amenajărilor sportive. Noi elevii clasei a VII-a E, rugăm Consiliul Local să întreprindă toate demersurile necesare pentru alocarea fondurilor de la Uniunea Europeană sau din PNDL necesare amenajării unor terenuri sportive înconjurate de spații verzi. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și al documentării realizate de noi prin consultarea mass-mediei, reprezentanților instituțiilor publice abilitate și a cetățenilor. Rezolvarea acestei probleme va duce la creșterea gradului de civilizație și va da posibilitatea practicării sporturilor în spații amenajate asigurând modernizarea orașului în concordanță cu standardele europene. Cu speranța că vă veți apleca asupra propunerii noastre, vă rugăm să comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de e-mai: scoala11bz@yahoo.com

Problema studiată de clasă este:

Renovarea școlilor

Problema studiată de clasă este:

Renovarea spitalelor

Problema studiată de clasă este:

Lipsa unei politici publice privind renovarea și reintroducerea parcului Cireșarii din Sectorul 1 in circuitul comunitar

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Sectorului 1 și Consiliul Local al Sectorului 1, Subsemnații, elevii clasei a VII-a A de la Școala Gimnazială ,,Eugen Barbu’’ din Bucuresti, Sectorul l, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere prevederile O.G nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm urmatoarea propunere. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de Educație Socială în anul școlar 2020-202 și are la bază o metodă de învățare centrată pe proiect, recomandată prin programa școlară – metoda Proiect ”Cetățeanul”. În cele ce urmează vom prezenta argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Parcul ,,Cireșarii” este singurul parc din cartierul nostru care a rămas de multă vreme nefolosit de către cetățeni. Acest parc a fost al comunitatii timp de foarte multi ani. Acolo copiii din cartier aveau posibilitatea nu doar de a se juca, ci si de a practica diferite sporturi în aer liber. Parcul a fost deschis în anul 1947 si a functionat în condiții bune vreme îndelungată. Cu 13 ani în urmă parcul a fost închis publicului și a fost lăsat în paragina, probabil cu scopul de a fi valorificat în alt mod și așa a rămas până în prezent. În urma documentării efectuate de către clasa noastră, am ajuns sa identificam mai multe consecinte negative ale închiderii parcului: - lipsa unui spatiu adecvat în aer liber pentru practicarea sporturilor de către copii și tineri - nu exista un parc cu spatiu verde deschis publicului în zona respectivă - copiii se joaca pe carosabil sau prin zone asfaltate și în parcarile blocurilor, foarte mulți copii din zonă fiind astfel forțați să crească intr-o societate in care nu pot sa se bucure de aer curat si de natura. Ne-am informat despre statutul terenului și despre dreptul de administrare asupra parcului, cunoaștem inițiativa de propunere legislativă prin care se dorește trecerea terenului parcului ”Cireșarii” și a imobilelor amplasate pe respetivul teren din administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în domeniul public al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1. Propunerea clasei noastre ar putea constiui un punct de pornire în elaborarea unui program mai amplu de activare a potențialului ecologic și sportiv al întregii zone, după ce parcul ”Cireșarii” va putea fi trecut în administrarea Primăriei Sectorului 1. Propunerea noastră poartă numele ”Un NOU ÎNCEPUT pentru Parcul Cireșarii” și presupune amenajarea și redeschiderea parcului pe următoarele coordonate: • Transformarea întregii baze într-o zonă de agrement, sport și relaxare care, din punct de vedere stylistic, să îmbine tematica și design-ul Retro (specifice anilor 1950-1960) cu elemente Eco-friendly (specifice perioadei actuale și noilor generații de copii și tineri). Pentru intrarea în parc ar fi necesară achitarea unui bilet de intrare, a cărui valoare ar putea fi diferită în funcție de vârstă și statut (copiii și pensionarii ar putea intra Gratuit) • Parcul ar putea fi împărțit în 3 secțiuni specifice: a) o bază sportivă modernă care să ofere posibilitatea copiilor și tinerilor de a practica diferite sporturi b) o zonă verde de relaxare cu elemente de peisagistică eco-friendly (inclusiv alimentarea cu energie electrică solară pusă la dispoziție pentru vizitatorii parcului) – anumite porțiuni din această secțiune putând fi amenajate pentru activități și proiecte educaționale de ecologie și reciclare c) un Muzeu Retro al București-ului (anii 1950-1960) și un areal special dedicat acestui muzeu, unde vizitatorii s-ar putea delecta si documenta despre istoria recentă a Bucureștiului, despre muzica, preocupările și descoperirile acelei perioade. Câteva acțiuni concrete care trebuie implementate pentru aducerea parcului la o stare de funcționare normală și civilizată ar putea fi: reconstruirea terenurilor pentru practicarea sportului (fotbal, baschet, volei, tenis, etc..), schimabrea pavajelor pentru aleile și drumurile din parc, curatarea gunoaielor aruncate prin tot parcul, plantarea mai multor arbuști și copaci, schimbarea bancilor, amplasarea unor camere de filmat in fiecare unghi al parcului pentru a-i prinde in flagrant pe cei ce doresc sa vandalizeze parcul, amplasarea cosurilor de gunoi pentru reciclare in tot parcul, amenajarea unor mici spații dedicate copiilor de vârste mici (leagăne, tobogane, etc). Printre avantajele identificate de clasa noastră pentru a ne sustine propunerea se numără: dezvoltarea armonioasa fizică si culturală a copiilor și tinerilor, mulți locuitori ai sectorului ar fi mulțumiți că ei și copiii (nepoții) lor pot petrece cateva ore de relaxare în natură – compensând poluarea și agitația din restul zonelor orașului pe care le traversează zilnic, iar toată comunitatea locală ar avea mai multe beneficii ca urmare a redeschiderii parcului în forma sugerată mai sus. Pe termen lung oamenii si-ar crea obiceiul de a merge în parc si de a face miscare, iar vizitatorii parcului ar incepe să aprecieze, să respecte mai mult natura si sa o protejeze. În acest parc părinții și bunicii noștri și-au petrecut o mare parte din copilarie și tinerețe, parcul ocupând un loc aparte în memoria întregii comunități. Redeschiderea Parcului ,,Cireșarii” ar însemna foarte mult atât pentru cetățenii maturi din Sectorul 1, cât și pentru noi – copiii și tinerii aceleiași comunități. Diferite organizații și persoane publice au semnat și promovat petitii si au susținut public necesitatea redeschiderii parcului ”Cireșarii”, astfel că o politică publică de acest gen dezvoltată de Primăria Sectorului 1 și de Consiliul Local al Sectorului 1 se va bucura cu siguranță de susținerea mai multor parteneri. Vă mulțumim anticipat și vă rugăm respectuos să ne comunicați răspunsul dumneavoastră la această adresă de email: …………….. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua odată cu terminarea stării de alertă. Colectivul clasei a VII-a A, Școala Gimnazială ”Eugen Barbu” – Sector 1, Municipiul București.

Problema studiată de clasă este:

LIPSA LOCURILOR DE PARCARE PENTRU CETĂȚENII CARE LOCUIESC SAU LUCREAZĂ ÎN SECTORUL 4

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Sectorului 4 - Direcția Mobilitate Urbană, Subsemnații, elevii clasei a VII-a A de la Școala Gimnaziala Nr. 99 din București, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002,cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea atașată. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de Educație Socială în anul școlar 2020-2021 și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Problema identificată de noi este legată de numărul scăzut al locurilor de parcare în raport cu numărul mare de șoferi din Sector 4, București. Acest lucru cauzează parcarea mașinilor în locuri neregulamentare precum parcarea pe trotuare sau în locurile plătite de alți cetățeni. Unele accidente se cauzează tot din acest motiv, deoarece mașinile sunt lăsate pe stradă, iar unii șoferi pot să le lovească. Propunerea noastră pentru remedierea acestei situații poartă numele ,,PARCĂM INTELIGENT ÎN SECTORUL 4” și are ca scop crearea mai multor locuri de parcare pentru șoferi. Propunerea de politică publică la care ne-am gândit se poate dezvolta pe mai multe paliere: • Prima direcție a programului pentru mărirea numărului de parcări este devoltarea unei aplicații gratuite (gestionată de către Direcția de Mobilitate Urbană) prin care se vor utiliza câteva extensii pentru GPS care vor ”scana” împrejurările, folosind Google Earth și sistemul de comunicație prin sateliți și astfel vor putea identifica unde există locuri de parcare libere (cu sau fără plată) - șoferul urmând să aleagă unul dintre locurile libere. Aplicația va prelua date despre locația din trafic a celor dintr-un perimetru într-un anumit moment, iar dacă un numar mare de mașini este stationat în acel loc, va folosi un algoritm machine-learning pentru a determina și calcula unde sunt locuri de parcare libere și câte locuri mai sunt disponibile) • Concomitent, trebuie încurajată construirea de ”parcări subterane green” (prin plantarea unor răsaduri de pomi / arbuști în parcarea subterană, ca sursă de oxigen și element decorativ peisagistic ecologic) și implimentarea ”ascensoarelor auto computerizate” (autovehiculele sunt transportate de la un nivel la altul într-un mod ce economisește spațiu. Spațiul de parcare poate fi creat ușor în subsolul clădirilor rezidențiale sau comerciale sau autovehiculul poate fi parcat direct la etaj.) • O altă componentă a acestui program poate fi amplasarea de platforme mobile pentru parcare (construcții modulare cu design modern și foarte aerisite, realizate din materiale foarte rezistente și solide – care pot fi mutate acolo unde este necesar), care să fie așezate în jurul blocurilor sau în zonele foarte populate, dar să nu ocupe prea mult spațiu. Pentru aceste idei exista multe beneficii și avantaje. Primul avantaj al parcărilor subterane este ca mașinile nu vor mai fi avariate de vremea capricioasa (ex: mașinile peste care cad copaci). Al doilea avantaj este ca spațiul înconjurător va arată mai organizat fără mașinile parcate neregulamentar. Al treilea avantaj este faptul ca majoritatea conflictelor dintre locatarii blocurilor, vor fi reduse deoarece locatarii vor avea destul spațiu pentru vehiculele lor. Un avantaj major pentru dezvoltarea aplicației GPS este că șoferii care vor utiliza aceasta extensie vor fi descurajați să parcheze neregulamentar sau pe trotuare (având la dispoziție o alternativă mult mai eficientă). Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de e-mail trifu.irina@scoala99.ro. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă.

Problema studiată de clasă este:

LIPSA SPAȚIILOR VERZI ȘI A LOCURILOR DE RELAXARE ÎN AER LIBER DIN SECTORUL 4

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către: Primăria Sectorului 4 - Comisia pentru protecţia mediului înconjurător, ecologie, salubrizare, economie circulară, mobilitate urbană, gospodărire comunală și administrarea piețelor, Subsemnații, elevii clasei a VII-a B de la Școala Gimnazială nr. 99 din București, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea atașată. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de Educație Socială în anul școlar 2020-2021 și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Sufocat de mașini, praf și gunoaie, Bucureștiul are una dintre cele mai mici cote de spațiu verde pe cap de locuitor din Europa, nu are un Registru Verde actualizat în care să fie trecute aceste spații care țin de domeniul public. Marea majoritate a parcurilor din zona Bucureștiului se află într-un stadiu precar, iar problemele frecvente întâlnite la acestea, desprinse în urma analizei parcurilor și a evaluării generale, sunt lipsa curățeniei, lipsa întreținerii spațiilor verzi și lipsa diverselor elemente de mobilier urban. Din punct de vedere al infrastructurii, spațiului verde și al curățeniei, multe parcuri sunt deficitare, iar din punct de vedere al elementelor multifuncționale, culturale, artistice, turistice și al integrării activităților economice, doar un număr limitat de parcuri prezintă aceste aspecte. Calitatea vieții bucureștenilor scade fără spațiile verzi. Avem în vedere că norma OMS este de 50 mp/ locuitor , iar standardul Uniunii Europene este de 26 mp/ locuitor. În aceste condiții, Bucureștiul deține doar o suprafață medie de 9,67 mp/ locuitor. Consecințele negative ale acestei situații încep să crească de la o zi la alta în sectorul 4. Multe probleme pot fi rezolvate cu ajutorul spațiilor verzi și a celor de relaxare. Unele dintre consecințele negative ale absenței spațiilor verzi sunt următoarele: • Restrângerea spațiilor verzi are un impact negativ asupra calității vieții și stării de sănătate a populației; • Calitatea aerului este influențată de lipsa oxigenului care ar trebui adus de spațiile verzi; • Absența spațiilor verzi accentuează masiv riscurile ecologice urbane, având un impact negativ asupra viabilității acestora; • Lipsa spațiilor verzi și a celor de relaxare duce la scăderea turismului; • Restrângerea spațiilor verzi duce la creșterea emisiilor de dioxid de carbon; Venim cu următoarele propuneri de politică publică, care pot fi incluse într-un program pe care noi l-am numit „UN PAS SPRE MAI VERDE”: 1. Transformarea spațiilor dintre blocuri în zone verzi și de relaxare, chiar dacă aceste spații sunt de mici dimensiuni. 2. Maximizarea potențialului spațiilor verzi și a zonelor de joacă și relaxare deja existente – o acțiune pe termen lung de ”upgrade verde”: înlocuirea materialelor din locurile de relaxare și a gardurilor de împrejumuire a locurilor de joacă cu garduri vii sau cu panouri separatoare realizate din lemn și plante cățărătoare, delimitate și prin benzi de verdeață și arbuști. 3. Implementarea ideii de ”grădini suspendate”: pe acoperișul clădirilor și construcțiilor a căror proiectare permite acest gen de amenajări, cu sprijin financiar parțial din partea Primăriei și a Direcției de Mediu a Municipiului București 4. Derularea unei campanii care să încurajeze locatarii să-și amenajeze mici ”grădini de balcon” –acestea vor fi realizate de locatari, care pot fi încurajați prin bonuri valorice, vouchere într-un magazin de specialiate (plante și articole de grădinărit) sau prin scutire la plata impozitului local timp de 1-2 ani 5. Evenimente periodice susținute în parcurile din sector pentru educarea, încurajarea și prezentarea de proiecte pe teme de ecologie și urbanism ecologic - evenimente susținute de reprezentați ai Primăriei de sector, Primăriei Municipiului sau Ministerului Mediului, cât și de asociații ți ONG-uri care se ocupă de această problematică. 6. Elevii clasei a VII-a au trimis un e-mail către „România, Te iubesc!” informându-i cu privire la problema pe care am prezentat-o anterior. Suntem deschiși la noi colaborări cu diferite organizații, instituții etc. Argumentele propunerilor noastre sunt următoarele: • Grădinile suspendate au avantajul de a fi amenajate de fiecare cetățean, sau nu numai, după bunul plac. Pe termen mediu, oamenii ar fi scutiți de o grijă și mai ales de cheltuieli în plus. • Gardurile de plastic din locurile de joacă ar putea fi înlocuite cu gard viu și copaci. Această soluție are avantajul ca orașul nostru să arate mai verde, astfel încât poluarea cauzată de traficul intens să fie redusă, un avantaj pe termen lung. • Un weekend pe lună, fiecărei școli din sector i se poate atribui o zonă în care să realizeze activități pentru păstrarea mediului sănătos, acestea incluzând: plantarea florilor pentru un aspect frumos, strângerea gunoaielor din parcuri, plantarea puieților pentru a spori cât mai multe spații verzi, care duc la o lume mai curată. Aceste evenimente au loc în prezența angajaților de la primărie, iar materialele necesare vor fi oferite de primărie și nu va fi nevoie de niciun cost suplimentar. • De asemenea, vor avea loc și festivități în care profesorii sau persoanele experte în domeniul mediului să explice importanțele unei lumi mai verzi. Beneficiile acestei acțiuni ar fi pe termen lung, deoarece totul pornește de la educație și de la felul în care noi, copiii , am înțelege efectele unei lumi poluate. • Spațiile verzi și de relaxare dintre blocuri sunt mai accesibile pentru toată lumea, oricât de mică ar fi dimensiunea lor, astfel locatarii putându-se bucura de acestea, fapt ce reprezintă un avantaj pe termen lung. Grupurile din comunitate si posibilii parteneri care ar putea susține politica publică propusă de noi sunt:  Asociația MaiMultVerde, Regia Națională a pădurilor Romsilva, Societatea Totul Verde, MOL România în colaborare cu Fundaţia pentru Parteneriat (care au derulat în trecut campanii de încurajare a plantării de pomi în București). Vă mulțumim, vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de e-mail: ………………….. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de alertă. Colectivul clasei VII B, Școlala Gimnazială Nr 99, Sector 4, București.

Problema studiată de clasă este:

Poluarea din sectorul 1

Problema studiată de clasă este:

Problema selectata de catre elevi este lipsa sigurantei in trafic


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Descarca fisier
Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Lipsa unui loc de joacă/parc în zona colegiului M.Eminescu

Problema studiată de clasă este:

Poluarea mediului inconjurator prin aruncarea neglijenta a mastilor folosite de cetateni pentru a se proteja de infectarea cu SARS CoV2.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Consiliul Local al mun.CONSTANTA Subsemnații, elevi în clasa a VII-a A la Scoala Gimnazială nr.6,,N.Titulescu”, cetateni ai municipiului Constanţa , în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă adresăm propunerea atașată. Prezenta propunere raspunde unei trebuinţe imediate a comunitatii, pe care noi am observat-o şi am analizat-o și este însoțită de propuneri de soluţionare, cu efecte pozitive atat pe termen scurt, dar mai ales in viitor. In localitatea Constanţa, în opinia noastră, reprezintă o reală problemă poluarea mediului prin aruncarea neglijentă a măştilor de protecţie împotriva SARS COV 2. Aceasta poate avea consecinţe importante la nivelul comunităţii: a) asupra stării de sănătate a membrilor comunităţii, deoarece aceste măşti sunt surse de infectare cu virusul respectiv; b) se afectează grav calitatea mediului, măştile nefiind biodegradabile. Ca atare, noi propunem Consiliului Local al mun.Constanţa să elaboreze şi să aprobe o hotărâre prin care să se reglementeze specific modul de colectare a acestor măşti de protecţie prin: a)montarea de pubele stradale cu clapă de protecţie şi cu saci menajeri pentru colectarea acestor măşti; b)prevederea legislativă clară a interdicţiei de a arunca la întâmplare măştile de protecţie şi a sancţiunilor de care sunt pasibili cetăţenii pentru incălcarea normelor; c)organizarea de activităţi de informare a cetăţenilor asupra consecinţelor negative ale aruncării neglijente a măştilor în mediul natural ori pe stradă. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educaţie socială și este însoțită de argumentele principale ce susţin propunerea noastră de intervenţie legislativă. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email niculae1.4.70@gmail.com


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Străzile impracticabile (deteriorate) din cartiere - factor de impediment pentru deplasarea în condiții confortabile și sigure cu bicicletele, rolele, trotinetele etc.

Problema studiată de clasă este:

Mizeria din oraș.

Problema studiată de clasă este:

Mizeria din oraș Problema salubrizării.

Problema studiată de clasă este:

Problema drumurilor.

Problema studiată de clasă este:

Spații verzi neamenajate în cartierul Rogerius

Problema studiată de clasă este:

lipsa drumurilor asfaltate,inclusiv drumuri comunale peste campurile agricole

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Domnule Primar Stim ca exista un Proiect ca solutie la problema studiata de noi,numai ca acesta este amanat,motiv pentru care va rugam sa urgentati aprobarea si aplicabilitatea acestuia;in demersurile dumneavoastra,va rugam, ajutati-ne sa nu ne fie rusine cu originile ,ajutati-ne sa iubim satul romanesc,sa iubim,comuna,traditiile,valorile simple dar originale de la tara,ajutati-ne ca oamenii sa nu fuga de la sat la oras pentru o viata mai buna;asfaltarea drumurilor comunale sunt in primul rand piste de aterizare a altora in comuna noastra si de ce nu a investitorilor .Drumurile asfaltate intre satele comunei si intre comuna si orasele invecinate pot contribui si la promovarea si dezvoltarea comunei ca si centru cultural zonal pentru a nu se uita mestesuguri,traditii,port,cant,costume populare,frumosul de la sat pentru care noi sa nu parasim locurile natale si sa putem visa frumos si aici.MULTUMIM!


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Problema parcurilor și locurilor de joacă distruse

Problema studiată de clasă este:

Problema: Neselectarea deșeurilor

Problema studiată de clasă este:

Problema drumurilor neasfaltate din comună

Problema studiată de clasă este:

Problema: Mijloacele de transport în comun insuficiente și neîngrijite

Problema studiată de clasă este:

Problemă: Programa încărcată

Problema studiată de clasă este:

Problema: Poluarea din orașul Brașov

Problema studiată de clasă este:

Problema clasei a VII-a A Elevii claselor gimnaziale ai școlii noastre nu au unde/cum să-și petreacă pauzele în timpul programului școlar.

Problema studiată de clasă este:

Problema identificată de către elevii clasei a VII-a B: În orașul nostru persoanele care utilizează bicicleta în mod frecvent sunt puse în pericol pentru că circulă pe carosabil sau pe trotuare și au avut lor frecvente accidente.

Problema studiată de clasă este:

PROBLEMA SELECTATĂ PRIN VOT: Poluarea mediului înconjurător ca urmare a depozitării deșeurilor în locuri neamenajate

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria și Consiliul Local al Comunei Tărlungeni, Subsemnații, elevii clasei a –VII-a de la Școala Gimnazială Tărlungeni, structura Zizin, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr.27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor prin petiție se înțelege cererea ,reclamația , sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome vă adresăm propunerea atașată. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de Educație Socială. În acest an 2020-2021, suntem implicați în Proiectul “ Cetățeanul” inițiat de Institutul Intercultural Timișoara bazat pe democrație participativă, care presupune implicarea cetățenilor în problemele comunității. Această propunere este însoțită de argumentele pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Problema selectată de clasă în pasul al doilea al proiectului a fost “Poluarea mediului înconjurător ca urmare a depozitării deșeurilor în locuri neamenajate”. Cetățenii cunosc măsurile luate de autorități, dar în lipsa coșurilor de gunoi și din comoditatea unora dintre cetățeni gunoiul ajunge pe drumul public, pe câmp și în apa Tărlungului. Noi am identificat trei soluții cu privire la această problemă. Prima dintre ele ar fi amplasarea/achiziționarea de pubele pentru colectarea selectivă. A doua soluție conștientizarea de către populație a necesității colectării selective a deșeurilor. A treia soluție ar fi sancționarea cetățenilor prinși că aruncă gunoiul la întâmplare, scoaterea în evidență a exemplelor de bună practică, în condițiile în care sistemul video ar fi pus în funcțiune Propunerea de politică publică aleasă de clasă este reprezentată de prima soluție. Aceasta nu încalcă declarația de constituționalitate prevăzută în pasul patru al proiectului și mai mult decât atât corespunde normelor Uniunii Europene. În cadrul orelor desfășurate la clasă am schițat un proiect de act normativ cu titlul amplasarea/achiziționarea de pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor în data de 15.03 2021. Am inițiat o campanie de sensibilizare a cetățenilor printr-un afiș sperăm noi reprezentativ pentru propunerea noastră în calitatea noastră de promotori ai dreptului la un mediu natural nepoluat. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în temeiul legal pe adresa Școala Gimnazială Tărlungeni , Strada Principală nr .34

Problema studiată de clasă este:

Amenajarea unui parc de agrement pentru copii și părinți. "Szabadidős tevékenység számára kialakított tér gyerekek és szülők számára egyaránt."

Problema studiată de clasă este:

Lipsa pistelor pentru biciclete

Problema studiată de clasă este:

Prevenirea bullying-ului și violenței

Problema studiată de clasă este:

Accesul la educația de calitate

Problema studiată de clasă este:

Aruncarea deșeurilor în spații neamenajate mai ales pe spațiile verzi în orașul Cluj-Napoca

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, Elevii clasei a VII-a B de la Școala Gimnazială “Nicolae Titulescu ”din localitatea Cluj-Napoca, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51, din Constituția României, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă adresăm următoarea propunere. Având în vedere că în ultimul timp, gropile de gunoi sunt pline în exces, deșeurile sunt aruncate tot mai mult în spații neamenajate, spațiile verzi fiind cele mai afectate și că în România ca și în alte state, situația este destul de gravă, în calitate de viitori cetățeni activi și implicați într-un demers de cercetare mai amplu, care face parte dintr-un proiect al elevilor la nivel național numit „Cetățeanul”, propunem ca soluții la acestă problemă identificată de noi, următoarele: 1.Amplasarea de camere de supraveghere mobile în anumite locuri (identificate cu sprijinul departamentelor de specialitate existente la nivelul Primăriei) din spațiul public, mai ales în zone cu spațiu verde unde se identifică adevărate gropi de gunoi neamenajate dar în care cetățenii s-au obișnuit să arunce deșeuri menajere. 2.Finanțarea pentru achiziționarea acestor camere mobile de supraveghere să se facă din bugetul local al Primăriei Cluj-Napoca sau din fonduri europene nerambursabile prin scrierea unui proiect european, sarcină care ar putea reveni departamentului Direcția Ecologie Urbană și Spații Verzi . 3.Monitorizarea camerelor mobile de supraveghere să se încredințeze Serviciului Control Protecția Mediului care este sub directa îndrumare și controlul, Direcției Generale a Poliției Locale. Prezenta propunere, este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială, (ore în care am utilizat metoda din proiectul „Cetățeanul”) și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email:nataliamalinas@yahoo.com. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de alertă. Nume, prenume, pentru toți elevii clasei a VII-a B

Problema studiată de clasă este:

Problema: Violența pe străzi Elevii au sesizat că uneori se tem să meargă pe anumite străzi din cauza faptului că există persoane ce crează conficte Au observat că aceasta este o problemă importantă deoarece se referă la securitatea cetățenilor

Problema studiată de clasă este:

Consumul de droguri in randul tinerilor si adolescentilor.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Domnul Director al Agenției Naționale Antidrog Stimate domnule director, Colectivul clasei a VII-a C de la Liceul Teoretic ,,Marin Preda'' din localitatea Bucuresti, in baza dreptului de petitionare,prevazut la articolul 51 din Constitutia Romaniei si avand in vedere ca in conformitate cu prevederile OG nr.27/2002 cu modificarile ulterioare,privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor inaintam spre dumneavoastra prezenta petitie prin care initiem o propunere de politica publica. Prezenta propunere este rezultatul activitatiilor realizate de echipa noastra în cadrul orei de Educație socială si este initiata de argumentele principale pe care le-am identificat in favoarea propunerii noastre. Problema identificata de echipa noastra este Consumul de drogurii in randul adolescentiilor. Multi adolescenti sau tinerii consuma tot felul de droguri si sunt influentati de altii, la randul lor. Au fost identificate o multime de solutii pentru a oprii aceast flagel dar nimeni nu a pus in practică 100%. Ar trebui ca in scolii sa se vorbeasca foarte mult despre asta si sa se creeze sloganul ,,Stop Droguri!". Credem ca solutia propusa de noi, de a organiza intalniri lunare in cadrul scolii cu specialisti in prevenirea consumului de droguri, ii va influenta pe copii sa stea departe de acest flagel. Au fost analizate aceste solutii,iar in urma votului clasei a fost aleasă această solutie. Sa se vorbeasca in scolii despre stop droguri, sa vorbeasca cu copiii despre acest subiect si sa ii influenteze si pe ei cat si pe ceilalti. Vă rugăm să ne sprijiniți în realizarea acestui proiect. Solutia aleasa de echipa noastra este constitutionala deoarece respecta toate legiile. Va rugam sa ne comunicatii raspunsul dumneavoastra in termenul legal la aceasta adresa de email mailat.nicholas.cristian@marinpreda.ro . Cu respect, colectivul clasei a VII-a C de la Liceul Teoretic Marin Preda, București 10.06.2021


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Semaforizarea trecerii de pietoni de langa scoala.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către domnul primar Nicusor Dan, Primar General al Municipiului București Stimate domnule primar general Nicușor Dan, Colectivul clasei a VII-a B, de la Școala Gimnazială nr. 162 din sectorul 1, Bucuresti, în baza dreptului la petiționare conform Ordonanței nr. 27/2002, vă aducem la cunoștință următoarea problemă, cu care ne confruntăm zi de zi. Problema prezentată este lipsa semafoarelor la trecerile de pietoni din vecinătatea școlii noastre, treceri situate în apropierea stației de tramvai “Copșa Mica”, de pe Calea Giulești. Considerăm ca acest lucru pune în pericol atât viața elevilor si cadrelor didactice, cat si celor ce traverseaza zilnic aceasta strada, deoarece traficul în această zonă a crescut considerabil în ultimii ani. Un alt lucru îngrijorător este ca de la intersecția Căii Giulești cu Bd.Constructorilor si pana la Copșa Mica, și chiar până la capătul Căii Giulești, nu este amplasat niciun semafor, ceea ce crește numarul accidentelor de pe Calea Giulesti de la an la an. Avand in vedere faptul ca au fost facute demersuri inca din anul 2000-2001, dar nu au fost duse pana la capăt, din cauza faptului ca Primaria sectorului 6 si Primaria sectorului 1 nu au o colaborare destul de buna, deoarece trecerile de pietoni în discuție au un capăt în sectorul 6 iar celălalt în sectorul 1. Politia rutiera este in cunoștință de cauza, in legatura cu toate accidentele întâmplate pe aceste doua treceri de pietoni din stația Copșa mica, unele chiar mortale, si credem ca d-voastră, ca reprezentant al instituției mai sus relatate, aveți puterea de a rezolva acest diferend. Vă solicităm ajutorul pentru a rezolva această situație critică. Va rugam sa ne comunicati raspunsul dumneavoastra in termenul legal, la aceasta adresa de email denisaadriana19@yahoo.com. Va multumim, semneaza colectivul clasei a VII-a B, de la Scoala Gimnaziala Nr.162, format din 30 de elevi. 11.06.2021

Problema studiată de clasă este:

Lipsa tehnologiei in scoala online din mediile defavorizate socio-economic.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către doamna primar a sectorului 1, Clotilde Armand Elevii din clasa a-VII-a A, de la Școala Gimnazială nr 162, sector 1, București, în baza dreptului de petiționare prevăzut la articolul 51, din Constituția României și având în vedere că în conformitate cu prevederile O.G. nr.27/2002, cu modificările ulterioare privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor vă adresăm propunerea atașată. Prezenta propunere răspunde unei nevoi a comunității școlare și este însoțită de argumentele principale pe care le-au în favoarea soluției noastre. Vă solicităm implicarea într-un proiect ce stă la baza persoanelor din mediile defavorizate care nu au acces la tehnologie. Aceasta vă include pe dumneavkastră deoarece ați ajuta foarte mulți copii nevoiași. Problema identificată de clasa noastră este Lipsa tehnologiei în Școala online mediile socio-economice defavorizate. Aceasta afectează majoritatea elevilor, deoarece aceștia nu au acces la tehnologie, în timpul anului școlar, care este efectuat în mediul online. Problema se regăsește în mai multe țari, mai ales în țara noastră. Elevii se confruntă cu aceasta, deoarece sunt nevoiți să lucreze la lumina lumânării sau nu au tablete, telefoane sau laptopuri cu care aceștia să se poată conecta la cursurile online. Clasa noastră a identificat o serie de soluții: internet cafe (biblioteci) în toate mediile defavorizate, monitorizarea familiilor cu probleme financiar, susținerea materială a copiilor cu probleme financiare, subvenționarea consumului de internet, extinderea rețelei electrice, mărirea alocațiilor, scăderea prețului. Au fost analizate aceste soluții, iar în urma votului clasei a fost alese 3 soluții (internet cafe/biblioteci in toate mediile defavorizate, susținerea materială a copiilor cu probleme financiare și subvenționarea consumului de internet). Avantajele acestor soluții sunt : respectă prevederile privind economia, respectă principiul egalității în drepturi a cetățenilor, respectă prevederile privind tratatele internaționale și respectă prevederile privind proprietatea. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă bianca.guta@162.scoala365.ro Cu respect, Colectivul clasei a-VII-a A Catre Ministerul Educatiei Stimate Domn Ministru al Educației,Sorin Câmpenu, Ca urmare a Scrisorii oficiale din data de 18.06.2021, prin care va solicitam implicarea unui proiect ce sta la baza personelor care nu au internet in mediul rural.Vreau sa va aduc la cunoștiință ca voi propune Consilului de Administrație aprobarea practicării proiectului "toti pentru unul, şi unul pentru toți" in anul şcolar 2020-2021.Vom sprijini acest tip de proiect prin colaborarea cu instituţiile abilitate,vom desfășura activități cu aceste instituţii pentru prevenirea şi combaterea lipsei de tehnologie.Grupul nostru din această şcoala se va implica activ şi coerent in activitatea acestui proiect deoarece lipsa Internetului in mediul online nu este tocmai uşoară pentru elevii din mediul rural. Acest proiect pune accentul pe ajutarea și donarea către persoanele nevoiaşe. Cu respect, Colectivul clasei a VII-A ,scoala Gimnaziala nr 162

Problema studiată de clasă este:

Înființarea unui club cultural, ecologic sau sportiv în școală Argumente: -existența unui club în școală ar duce la valorificarea, promovarea și transmiterea obiceiurilor și tradițiilor românești, la protejarea mediului și a sănătății copiilor.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

SCRISOAREA OFICIALĂ: Către Primăria Ibănești, Subsemnații, elevii clasei a VII-a și a VIII-a de la Școala Gimnazială Ibănești din loc.Ibănești, jud.Mureș, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizate, vă solicităm să ne transmiteți următoarele informații: Vă solicităm respectuos sprijin pentru înființarea unui club cultural, ecologic sau sportiv în școală. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Argumente: -existența unui club în școală ar duce la valorificarea, promovarea și transmiterea obiceiurilor și tradițiilor românești, la protejarea mediului și a sănătății copiilor. -copiii și tinerii care fac parte din această comunitate să își poată descoperi micile talente care așteaptă să fie descoperite. -comunitatea este ajutată prin faptul că: clubul de ecologie va ajuta la protejarea mediului, clubul sportiv va organiza competiții sportive iar clubul cultural va organiza spectacole cu tema culturii din regiunea din care fac parte. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email: daniela.graur@yahoo.com. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă. Vă mulțumim! Nume, prenume, semnătură Farcaș Mălina, clasa a VII-a Bocicai Roxana, clasa a VII-a Dan Alexandru, clasa a VII-a Feier Flavius, clasa a VII-a Horvat Cosmin, clasa a VII-a Michi Marian, clasa a VII-a Muntean Antonia, clasa a VII-a Rimba Rareș, clasa a VII-a Tinca Dragoș, clasa a VII-a Tinca Adi,clasa a VII-a Tinca Rebeca, clasa a VII-a Dan Lidiana, clasa a VIII-a Suceava Alexandru, clasa a VIII-a


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Bullying

Problema studiată de clasă este:

Igiena în școli

Problema studiată de clasă este:

Problema poluării mediului înconjurător în comuna Remetea constă în aruncarea deșeurilor menajere în spații publice, în numărul scăzut al coșurilor de gunoi, locuitorii aruncă gunoaiele în locuri nepermise.


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier
Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

insuficienta punere in valoare a obiectivelor turistice si a constructiilor cu valoare istorica din orasul nostru

Scrisoarea transmisă către autorități este:

SCRISOARE CATRE DOMNUL PRIMAR AL MUNICIPIULUI BRASOV DOMNULE PRIMAR, Subsemnatii, elevii clasei a VII-a de la Colegiul National ,,Unirea” din Brasov, coordonati de d-na prof. Blaj Ligia Nicoleta, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă adresăm propunerea atașată. Prezenta propunere raspunde unei nevoi a comunitatii, atat pe termen scurt, dar mai ales in viitor, și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea soluției noastre. In judetul Brasov exista numeroase locuri cu semnificatie istorica, cladiri, monumente si constructii vechi, datand din epoca medievala. Problema identificata de noi este insuficienta punere in valoare a obiectivelor turistice si a constructiilor cu valoare istorica din orasul nostru. Cunoașterea destinațiilor turistice din Brasov, de către turiștii români și străini, se efectuează în mare parte prin intermediul recomandărilor și comentariilor individuale. Cauza principală este lipsa de promovare și dezvoltare coerentă a destinațiilor turistice din judetul/orasul nostru. În ciuda existenței unui –document de politică publică “Master Plan în turism” până în 2026, a programelor guvernamentale - Programul multianual de marketing și promovare turistică–MO din 11.01.2012 si Programul multianual de dezvoltare a destinațiilor, formelor și produselor turistice–MO din 11.01.2012., a unui cadrul legislativ și a procedurilor de clasificare și organizare, orientate spre promovarea turismului în România - Legea 275/2018, privind aprobarea OrdonanțeiGuvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activitățiide turism în România, destinațiile turistice din Brasov nu sunt suficient de cunoscute, spre a fi vizitate, de turiștii români și străini. Una din cauzele majore ale acestei situații prezente este promovarea lipsită de profesionalism, lipsită de coerență, lipsa unei comunicari eficiente intre autoritatile publice cu atributii in domeniul turismului si proprietarii/investitorii din turism pentru crearea unei strategii de dezvoltare și promovare a destinațiilor turistice din orasul Brasov. Solutia noastra este infiintarea Parcului Medieval Brasov. Acesta va cuprinde intr-un circuit coerent obiectivele istorice ale orasului ca: Turnul Alb, Turnul Negru, Catacombele de Dupa Ziduri, Cetatuia Brasovului. Plan de actiune: - Informarea cetatenilor orasului despre necesitatea dezvoltarii unui turism sustenabil pe termen lung - Implicarea unor ONG-uri de turism si ecologie in campania noastra de dezvoltare a turismului brasovean - Dezvoltarea unui proiect tematic intitulat ,,Parcul Medieval Brasov” Beneficiarii politicii publice de dezvoltare a turismului in Brasov sunt cetatenii orasului si judetului nostru precum si turistii din tara si din strainatate. In sprijinul proiectului nostru sunt: Consiliul de Administratie al C.N.,,Unirea”, Consiliul Elevilor, Federația Asociațiilor de Promovare Turisticădin România(FAPT), Asociația de Ecoturism România, Radio Brasov. Brașovul a fost un important centru economic, politic și comercial încă din perioada medievală. Statutul său se datorează pe de-o parte așezării geografice, iar pe de altă parte conviețuirii dintre maghiari, sași și români. Atestat pentru prima dată în anul 1235 sub denumirea de „Corona”, orașul era una dintre cele mai puternice cetăți din Voievodatul Transilvaniei. Aceasta avea ziduri înalte și groase de apărare și era înconjurată de o rețea de șanțuri cu apă menite să țină pericolul la distanță. Proiectul Parcul Medieval Brasov Parcul Medieval Brasov va avea ca scop punerea in valoare a obiectivelor turistice si a constructiilor cu valoare istorica din orasul nostru. Turistii vor putea traversa printr-un singur traseu patru locatii importante ale Brasovului: Turnul Alb, Turnul Negru, Cetatuia si Zona Dupa Ziduri. Turistii vor afla vechile obiceiuri brasovene, vor participa la festivaluri dedicate marilor personalitati romanesti, festivaluri artistice, culturale si vor putea degusta mancare traditionala. Astfel turistii se pot convinge ca Brasovul este un oras plin de povesti. Străzile, parcurile, statuile, toate îți spun o poveste dacă ai suficient timp să stai să le asculți. Dar și clădirile pe lângă care trecem zilnic au câte o istorioară în spate, pe care merită să stăm să o ascultăm. Cu stima, Elevii clasei a VII-a de la Colegiul National ,,Unirea”, Brasov Coordonator: prof. Blaj Ligia Nicoleta

Problema studiată de clasă este:

Lipsa spațiilor corespunzătoare orelor de educație fizica la Şcoala Gimnazială ,,Aron-Vodă,, Aroneanu

Problema studiată de clasă este:

a

Scrisoarea transmisă către autorități este:

a


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Recunoașterea Știrilor False(Fake News, Click-bait și manipulare) în contextul pandemiei Covid-19.

Problema studiată de clasă este:

Lipsa locurilor de parcare pentru bicicletele localnicilor în special acolo unde sunt zone de interes ale comunei (Primărie, școli, magazine, dispensar, etc.)

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Școala Gimnazială Nr. 1 HOTAR Stimate doamnă Director al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Hotar Subsemnații, elevii clasei a VII-a A de la Școala Gimnazială Nr. 2 Țețchea, în cadrul proiectului Cetățeanul implementat de Institutul Intercultural Timișoara în parteneriat cu Ministerul Educației și Center for Civic Education, S.U.A. am desfășurat în cadrul orelor de educație pentru cetățenie democratică din anul școlar 2020-2021 proiectul ,,Biciclete parcate în siguranță”. Prezenta scrisoare se desfasoară în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor vă adresăm propunerea de a instala structuri metalice care să permită parcarea concomitentă a minim 10 biciclete în perimetrul școlar. De asemea vă solicităm sprijinul pentru implementarea proiectului ți de către primăria Țețchea în Demersul nostru vine în urma adoptării de către Camera Deputaților, în data de 20 octombrie 2020, a art.76 alin. (2) din Constituția României ce prevede măsurile necesare facilitării parcării bicicletelor în spațiile publice. Astfel de suporturi stradale ar fi foarte utile în localitatea noastră, deoarece există un număr foarte mare de localnici care folosesc bicicleta drept mijloc de deplasare, se reduce emisia de de gaze cu efect de seră în localitatea noastră și se promovează un stil de viață sănătos ( mersul pe bicicletă este benefic pentru sănătate atât pentru adulți cât și pentru copiii). Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație pentru cetățenie democratică. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email: cristina.lingurar@scoalahotar.ro în atenția colegei noastre Lingurar Cristina. Cu respect, Elevii clasei a VII-a A și coordonator prof. Ilea Luminița-Maria


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Lipsa unei săli de sport multifuncțională în comuna Ibănești

Scrisoarea transmisă către autorități este:

In cadrul proiectului “Cetateanul”, elevii clasei a 7 a, Ibanesti Padure, coordonați de profesor “Truta Rodica Bianca”, va aduc la cunostiinta, dorința de “Construire a unei Sali de sport în localitatea Ibanesti”, in baza dreptului de petitionare. Va aducem la cunostiinta si 3 soluții gasite de noi, elevii clasei a 7 a: 1. Gasirea terenului favorabil. 2. Proiect pentru atragerea de fonduri europene. 3. Finanțare de la consiliul local Ibanesti si consiliul județean Mureș


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Disconfortul si riscul implicate de proasta functionare a retelei de furnizare a apei calde si caldurii in anumite cartiere din Bucuresti. ( riscuri crescute din cauza situatiei pandemice)

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Stimata doamna Stanculescu, Ma numesc Christian Atkinson si sunt elev in clasa VII-a la Scoala Metropolitana ARC. Pe parcursul acestui an scolar, clasa noastra a derulat un proiect civic intitulat Cetateanul, sub indrumarea doamnei profesoare Marina Luiza Cristea. In cadrul proiectului, eu si colegii mei am incercat sa identificam problemele cu care se confrunta orasul in care locuim si sa gasim solutii. In attachment va trimit o scrisoare adresata domnului Primar, pe care va rog frumos sa o directionati catre departamentul care se ocupa cu problemele de termoficare din Bucuresti (in atentia doamnei Gusavan Laurentia Catalina). Din pacate pe site nu am gasit adresa doamnei Gusavan. Va multumesc anticipat! Stimate Domnule Primar al Municipiului Bucureşti, Ma numesc Christian Atkinson şi locuiesc impreună cu părinţii mei ȋn Bucureşti, sector 3. Pe aceasta cale, doresc să vă aduc la cunoştinţă problemele ȋntâmpinate iarna trecută cu apa caldă şi căldura ȋn cartierul unde locuiesc. Pe parcursul iernii, nu de puţine ori, sistemul de termoficare a funcţionat sub parametrii iar avariile survenite au fost mult mai numeroase, ȋn comparaţie cu anii anteriori. În urma avariilor, ne-am confruntat cu lipsa căldurii şi a apei calde pe perioade lungi de timp, iar acest lucru ne-a creat un disconfort mie şi părinţilor, deoarece datorită pandemiei am fost nevoiţi să lucrăm şi invăţăm acasă. Mai mult, consider că apa caldă cât şi caldura sunt foarte importante ȋn plină pandemie. Dorind să stiu ce se intâmplă, m-am documentat, şi am găsit in mass media că, Primaria Capitalei consideră sistemul de termoficare prioritatea numarul 1 pentru Bucuresti, ceea ce este un lucru imbucurător, si vor incepe lucrările de reabilitare a 53 de Km de retea ȋn acest an cu valoarea investitiei de 300 mil lei. Eu sunt optimist si sper ca iarna viitoare avariile să fie cât mai puţine şi oamenii să se bucure de confort ȋn case. Deoarece consider că, sursele de energie regenerabile reprezintă cheia viitorului cu emisii zero de gaze cu efect de seră, aş dori să fac o propunere legată de reţeaua de termoficare, ȋn special de furnizarea apei calde pe timpul verii. Pentru că toţi ne dorim un Bucureşti verde, pentru ȋncălzirea apei calde şi nu numai, o soluţie ar fi utilizarea de panouri solare fotovoltaice. Clima ȋn Bucureşti este favorabilă utilizarii acestora, radiaţia solară putând fi folosită pentru a genera energie electrică, caldură şi producerea de apă caldă. Astfel, calitatea aerului ȋn Bucureşti va fi mult mai bună iar cetăţenii mai sănătoşi! În ȋncheiere, vreau să vă mulţumesc pentru timpul acordat parcurgerii acestui scrisori! Pentru orice răspuns mă puteţi contacta la email: atkinsonchristian@protonmail.com Cu stimă, Christian Atkinson

Problema studiată de clasă este:

Problema poluarii excesive in Bucuresti. (fonica, a solului, a aerului, si apei) Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu substanțe toxice, gazoase, lichide sau solide care afectează sănătatea umană, calitatea vieții sau mediului .

Scrisoarea transmisă către autorități este:

AVANTAJELE ŞI DEZAVANTAJELE SOLUŢIILOR Scrisoare către autorități Către agenția pentru Protecția Mediului, Subsemnații, elevii clasei 7C de la Colegiul Național Mihai Eminescu din București, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă adresăm propunerea atașată: Activități de voluntariat care să ajute la strȃngerea gunoaielor, oamenii să fie răsplătiți (cu bani) atunci când strâng o cantitate de gunoi și crearea unei aplicații care să arate cât drum au parcurs oamenii care folosesc bicicleta, trotineta, rolele, etc. și la un anumit număr de kilometri să li se ofere bani care să fie transferați pe cardurile respectivilor. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email colegiul_eminescu@yahoo.com. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă. Elevii: ANDREI GEORGE- ADRIAN MARINESCU SERGIU MAXIMILIAN BAJANICA IUSTIN- ANDREI MAZILU ANDREI- PAUL BOTEA CRISTIAN- DANIEL MITOI ELENA- TEODORA CIUCA BIANCA- MARIA MIULESCU JESSICA- ADRIANA- ANTONIA CONSTANTINESCU MARIO STEFAN MINDROC MARIA- GEORGIANA DUMITRU MIHAELA- STEFANIA MUSCA ALESSIA-MIHAELA ILICI MATEI NOVAC MINA IONESCU DANIEL PADURARU CRISTIAN- ANDREI IORDACHE CRISTINA- RAMONA POPESCU ILINCA- MARIA- SOFIA IUHAS MARIA- ECATERINA PREDA ANCA MIHAELA LALES BIANCA- GABRIELA RADUCAN CRISTINA- ALEXANDRA MANEA EDUARD- ANDREI RIZESCU BIANCA- ANTONIA MANEA RARES- MIHAI SIMIONESCU BEATRICE- ANNE- MARIE Soluţia 1: Oamenii o sa sorteze si o sa stranga gunoiul de acasa. Pe baza cantitatii de gunoi stransă, oamenii vor primii o cantitate de bani care va fi pusă pe cardul personal. ​Cantitatea de bani va fi stabilita de autoritatile locale si acesata va depinde de zona respectiva si de cantitatea de gunoi din zona. ​Toate deșeurile vor fi duse la centre de reciclare unde vor fi reciclate și pot fi refolosite. Avantaje la soluţia 1: 1. Salvăm copacii. 2. Prin reciclarea ambalajelor de plastic se economisesc resursele de petrol. 3. Recicland hartia, mai putini copaci vor fi taiati, deci mai mult aer curat. 4. Din materialele, hainele si obiectele reciclate se vor face lucruri noi. Dezavantaje la soluţia 1: 1. Activitaţile pentru reciclare pot fii neglijabile sau neinteresante pentru majoritatea populaţiei. 2. Produsele reciclate nu pot dura mult timp, ele nu sunt la fel de durabile, deoarece sunt fabricate din deșeuri sau materiale neutilizate. Din acest motiv ele sunt mai puțin eficiente. 3. Amplasamentele de reciclare sunt adesea neigienice și nesigure, la fel ca procesul de reciclare. 4. Reciclarea se face deseori la scară mică, deoarece nu a reușit sa fie eficientă la un nivel mare. Solutia 2: Activitaţi în care voluntarii pot participa pentru a rezolva poluarea. Activitaţile vor fi de mai multe tipuri, de exemplu: plantare de copaci, strangere de gunoaie, curatarea străzilor, etc. Această soluţie se bazează pe oamenii care vor să participe, adică voluntarii. Avantaje la soluţia 2: 1. Problema principală, și anume, poluarea, se va diminua. 2. Vom știi că fructele si legumele sunt crescute într-un mediu curat. 3. Păsările și animalele care stau în lacurile din București, vor crește și vor fi sănătoase datorita mediului care nu conţine gunoaie. 4. Aerul pe care il respirăm va fi proaspăt. 5. Oamenii vor socializa și se vor împrietenii atȃt cu persoane noi cȃt și cu mediul înconjurȃtor. Dezavantaje la soluţia 2: 1. Oamenii se pot revolta și pot urma proteste. 2. Statul (poate) nu ne va susţine, fapt care ne trage în jos. 3. Cetaţenii, prin revolta lor, pot agrava problema aruncȃnd mai multe gunoaie pe jos, în lacuri, etc. Soluţia 3: Vom concepe o aplicaţie pentru a ști cȃti Km au parcurs utilizatorii cu bicicleta, rolele, trotineta sau pe jos și la un anumit număr de km parcurși de cetaţeni vor primi o anumită sumă de bani. Această sumă de bani va fi stabilită de autoritaţi. Avantaje la soluţia 3: 1. Ȋnainte de toate mersul cu bicicleta este sănătos! 2. Ȋti poti petrece timpul cu cei dragi. 3. Se reduce rata obezitaţii. 4. Avantajul aplicaţiei este că încurajează și motivează cetățenii să meargă cu bicicleta astfel nivelul poluării este mult mai scăzut! Dezavantaje la soluţia 3: 1. Nu poți transporta obiecte cu un volum mare și nici nu poți să transporți oameni cȃnd mergi pe bicicleta. 2. Nu sunt locuri special amenajate pentru bicicliști peste tot. 3. Bicicletele pot încurca traficul. 4. Se pot produce accidente. Solutia 1: La o anumită cantitate de gunoi, oamenii să fie rasplatiţi cu bani. O politică publică pe care o consideram importantă este următoarea: Ne dorim ca autoritaţile locale să ne ia în considerare soluţia deoarece poate salva următoarele generaţii. Cȃnd am propus această soluţie ne-am dat seama că problema cu răsplata pe o anumita cantitate de gunoi va fi problema, dar ne-am gȃndit că, în acest fel, o să încurajăm oamenii să recicleze și o să ne ajute să rezolvăm poluarea mai rapid. Este o soluţie care poate fi pusă în aplicare mai greu dar cȃnd va fi pusă în aplicare ea va fi foarte folositoare. Consideram că ar putea fi o soluţie inedită și am putea face oamenii să nu mai arunce gunoaiele pe jos deoarece, noi stim că pentru oameni banii sunt cea mai importantă sursă și prin asta am putea să ajutăm oamenii nevoiași, ei strȃngȃnd gunoi și primind bani pot să își îmbunătătească situaţia materială. Această soluţie respectă Constituţia deoarece nu încalcă niciun drept iar cantitatea de bani va fi stabilită de autoritaţile locale, depinzȃnd de zonă și de cantitatea de gunoi. Această soluţie respectă fiecare articol deoarece fiecare persoană este tratată egal prin drepturi însă suma de bani pe care o primește este conform gunoiului strȃns! Soluţia 2: Activităţi în care voluntarii se vor implica pentru a rezolva poluarea. Această soluţie respectă Constituţia deoarece nu încalcă drepturi (în activităţi se vor implica voluntari deci nu vom obliga pe nimeni să participe). O politică publică care ne-ar ajuta să facem această soluţie aplicabilă ar fi: Autorităţile locale trebuie doar să ne lase să organizăm acest tip de întȃlniri. Dacă aceste întȃlniri de voluntariat se vor petrece în timpul pandemiei ne vom adapta la situaţie și vom respecta toate restricţiile și vom fi foarte precauţi pentru a fi în siguranţă și pentru a ne atinge scopul de a rezolva poluarea. Această activitate nu necesită bani și nici nu este toată lumea obligată să participe. Cine dorește să participe poate să vină (spre exemplu) în centrul Bucureștiului și să ajute autoritaţile în colectarea gunoaielor și la plantarea florilor, respectiv copacilor. Soluţia 3: Facem o aplicaţie care să măsoare cȃt au parcurs oamenii cu bicicleta și să îi răsplătească cu banii puși pe card la un anumit număr de kilometri. Această soluţie respectă Constituţia deoarece nu încalcă niciun drept. O politică publică care ne va ajuta foarte mult este următoarea: Autoritaţile pot să ne lanseze aplicaţia (să facă cunoscută aplicaţia noastră) care va fi realizată de noi cu ajutorul altor adulţi care sunt mai experimentaţi și ne pot ajuta să facem această aplicaţie. Partea cu banii depinde de autorităţile locale, acestea trebuie să gȃndească o cantitate de bani corespunzătoare zonei respective.


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Oamenii aruncă gunoaiele pe jos, nu în pubele.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Consiliul Local al municipiului Arad, Subsemnații, elevi ai clasei a 7-a B de la Școala Gimnazială Aurel Vlaicu din Arad, în baza dreptului de petiționare, prevăzut in Constituția României, prin prezenta adresă dorim să semnalăm o problemă majoră, discutată în cadrul orelor de Educație Socială. Am constatat faptul că în localitatea Arad oamenii aruncă uneori gunoaiele pe jos, deși sunt amplasate coșuri de gunoi. Propunem ca această problemă să fie soluționată prin adoptarea unei pedepse celor ce aruncă gunoaiele pe jos: astfel, ei vor fi obligați să adune timp de o lună gunoaiele de pe străzile orașului și vor fi sancționați cu amenzi destul de mari. Considerând că un oraș cât mai curat asigură și populației o stare de sănătate optimă, vă rugăm să luați evaluați propunerea noastră și să ne comunicați răspunsul în termen legal, la adresa de e-mail: mirongeta75@gmail.com Vă mulțumim anticipat. Colectivul clasei a VII a B, Școala Gimnazială Aurel Vlaicu – Arad. 28.05.2021

Problema studiată de clasă este:

Poluarea ridicata la nivelul municipiului Bucuresti

Problema studiată de clasă este:

Problema câinilor fără stăpân din localitatea Apahida-județul Cluj

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Scrisoare adresată autorităților publice în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizate Către Primăria comunei Apahida, În atenția domnului primar, Grigore Fati, Elevii clasei a VII-a B de la Școala Gimnazială „Ștefan Pascu”, Apahida, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizate, vă solicităm să ne transmiteți următoarele informații: Există o Hotărâre a Consiliului Local al comunei Apahida referitoare la monitorizarea câinilor fără stăpân? Exista adăposturi pentru aceștia? Există o procedură prin care câinii fără stăpân pot fi adoptați sau instituționalizați în aceste adăposturi? Coordonați de doamna profesor Vîga-Oroian Luminița, participăm în acest an școlar la proiectul de democrație participativă”Cetățeanul”, metodă care se aplică în baza Protocolului de colaborare nr. 40506/27.10.2004 între MEC și Institutul Intercultural Timișoara. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la următoarele adrese de email : gsapahida@yahoo.com luminita.scoala@yahoo.com Nume, prenume, semnătură: Elev Filaton Mureșan Ariana Elev Falup Patricia Elev Cozma Patricia Profesor Vîga-Oroian Luminița


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Elevii nu sunt încurajați de către autorități să facă voluntariat.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Iași, Subsemnații, elevii clasei a VII-a A de la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Iași, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea de mai jos. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Propunere Propunem adoptarea unei politici publice care să încurajeze tinerii și adolecenții care încă nu au împlinit 18 ani să se implice în acte de voluntariat. Considerăm că în acest mod am putea contribui la dezvoltarea unei societăți civile mai puternice, dar am ajuta și adolecenții să se dezvolte mai bine, să învețe că pot face o schimbare în societate și că implicarea lor poate conta. Totodată, considerăm că acest lucru nu este imposibil de realizat, deoarece tinerii chiar își doresc să se implice, dar din păcate nu găsesc mereu oportunități în acest sens. În concluzie, înaintăm prezenta propunere menționând că în acest fel, deși sună clișeic, chiar putem face țara noastră un loc mai bun și să schimbăm măcar puțin percepția negativă a străinilor în ceea ce ne privește. Data, 19.05.2021 Semnatari, Elevii clasei a VII-a A


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Bulyingul este un fenomen des întâlnit in scoli deoarece copiii sunt tot mai răutăcioși unii cu alții. Acesta este inițiat de una sau mai multe persoane afectând copiii din toata lumea.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Ministerul Educatiei Naționale Subsemnații clasei a VII-a de la Liceul de Arte Plastice Timișoara, in baza dreptului de petiționare prevăzut la art. 51 din Constituția României .....va adresam propunerea atașată. Prezenta propunere este rezultatul activitatii realizate de clasa noastră in cadrul orelor de Educaţie Sociala si este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat in favoarea propunerii noastre este : predarea de cursuri psihologice săptămânale in scoală. prin care elevii sa conștientizeze gravitatea actelor de violenta comise, a înlăturării fenomenului de Bullying care este tot mai prezent pe holurile unităților de învățământ. Cu ajutorul acestor cursuri mulți elevi ar beneficia de suport psihologic iar unii pot deveni cetățeni responsabili ai societății. Cu respect elevii clasei a VII-a Grigoras Roxana, Dima Briana, Boldijar Roxana, Neculai Sara, Iacob Iuliana, Nedelcu Loredana, Popescu Fabian, Toma Brianna, Contescu Iasmina, Vancea Gabriela, Strumberger Adme Profesor cooordonator Grancea Iudith Rita.


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Lipsa dotărilor adecvate din școlile ieșene

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Iași, Subsemnații, elevii clasei a VII-a B de la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Iași, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea de mai jos. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Propunere Propunem renovarea Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga”, Iași, cu fonduri obținute din campanii de strângeri de fonduri de la marile companii ieșene. Considerăm că școala noastră merită renovată, deoarece să avem utilități mai bune și dotări superioare în școală ne-ar motiva, pe de-o parte, să învățăm cu mai multă plăcere și, pe de altă parte, ne-ar ajuta să avem parte de un act educational mai performant. Planul nostru este să convingem marile firme să ne ofere sponsorizări, în schimbul reclamei pe care școala noastră le-o poate face. Cu banii strânși vrem să renovăm laboratoarele de fizică și chimie, sălile de clasă și toaletele. Considerăm că în urma acestui demers vor beneficia atât elevii, cât și profesorii și personalul auxiliar al școlii. Data, 17.05.2021 Semnatari, Elevii clasei a VII-a B


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Autobuzele 27 si 44 nu circulă până la capăt de linei în weekend și în zilele de sarbatoare legală.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către CTP Iași, Subsemnații, elevii clasei a VII-a C de la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Iași, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea de mai jos. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Propunere Propunem repunerea în circulație a autobuzelor 44 și 27 până la capăt de linie, în Ciurea, în weekend și în zilele de sărbătoare legală, deoarece cetățenii din zona respectivă sunt puternic afectați de faptul că este extrem de greu să ajungă în oraș în condiții firești. Ei sunt nevoiți fie să aștepte multe minute în stații până vine autobuzul 41, sigura variantă din acest moment, fie să se urce într-un autobuz extrem de aglomerat, unde nu se respectă nicio regulă de distanțare, atât de importantă în condițiile actuale de pandemie, dar nu numai. Considerăm că și locuitorii din Ciurea au aceleași drepturi ca și ceilalți cetățeni ai Iașului și că merită și ei un transport în comun eficient și sigur. Data, 19.05.2021 Semnatari, Elevii clasei a VII-a C


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Starea degradată a strazilor din Iași

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Iași, Subsemnații, elevii clasei a VII-a B de la Școala Gimnazială „George Coșbuc” din Iași, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea de mai jos. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Propunere Propunem repararea străzilor din județul Iași cu bani europeni nerambursabili, deoarece considerăm că este important și necesar pentru bunăstarea cetățenilor, mai ales a celor care dețin mașini și care le strică frecvent pe străzile din Iași. De asemenea, considerăm că ar fi un plus pentru orașul Iași, întrucât orașul va arăta mai bine și vom atrage turiști și firme străine și se vor crea mai multe locuri de muncă. Nu în ultimul rând, considerăm că astfel se va diminua numărul accidentelor, întrucât străzile vor deveni mult mai sigure, atât pentru pietoni, cât și pentru soferi. Data, 20.05.2021 Semnatari, Elevii clasei a VII-a B


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Asfaltarea drumurilor din comune

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Municipiului Darabani, Subsemnații, elevii clasei a V-a D de la Școala Gimnazială „Leon Dănăilă” din Darabani, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor vă adresăm propunerea noastră selctată în urma proiectului „Cetățeanul” desfășurat în cadrul școlii și anume asfaltarea drumurilor din satele în care sunt școli, Teioasa și Lișmănița. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email leondanaila_scoala@yahoo.com. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă. Andriș Patricia Asandei Lavinia Boacă Andreea Borșoaei Constantin Bostan Yasmina Ciubotariu Elisabeta Ciurariu Emanuela Cucuruzac Georgiana Gheorghiciuc Robert Grigoraș Cosmin Halaicu Irina Marcu Ciprian Nistor Carina Pupăză Cătălin Văculișteanu Liviu Vicliuc Sebastian Vieriu Albert Vrabie Vasile


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Lipsa siguranței cetățenilor în municipiul Suceava

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Scrisoare de informare, Către: Primăria municipiului Suceava, Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor vă adresăm problema identificată de clasa noastră. O problemă majoră în municipiul Suceava o reprezintă lipsa siguranței cetățenilor, întrucât camerele de supraveghere nu sunt des întâlnite pe străzile cartierelor orașului, unele drumuri sunt iluminate insuficient, majoritatea câinilor vagabonzi nu se află la un adăpost si nu sunt vaccinați, iar unele cartiere nu sunt patrulate frecvent de poliție, pistele de biciclete sunt amenajate necorespunzăror, punând in pericol Sucevenii. Având în vedere cele prezentate mai sus am dori să ne informați cu privire la proiectele pe care le aveți în desfășurare sau ca propuneri viitoare în vederea creșterii siguranței cetățenilor în municipiul Suceava. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email XXX 2.Scrisoare de informare Către: Poliția Municipiului Suceava Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor vă adresăm problema identificată de clasa noastră. O problemă majoră în municipiul Suceava o reprezintă lipsa siguranței cetățenilor, întrucât camerele de supraveghere nu sunt suficiente în zonele vulnerabile ale orașului, și unele cartiere nu sunt patrulate frecvent de poliție, acestea punând in pericol locuitorii municipiului Suceava. Având în vedere cele prezentate mai sus am dori să ne informați cu privire la proiectele pe care le aveți în desfășurare sau ca propuneri viitoare în vederea creșterii siguranței cetățenilor în municipiul Suceava. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email XXX.


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Problema existenta este caracterizata de faptul ca in satul Botean din comuna Ineu, judetul Bihor, nu exista nici un teren de sport amenajat conform standardelor de calitate care sa asigure posibilitatea desfasurarii activitatilor sportive in aer li

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către, Primăria Comunei Ineu Subsemnații, elevii clasei a 7-a de la Școală Gimnaziala Nr 1 din localitatea Botean, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresam prezenta propunere in vederea implementarii unui proiect de investitii pentru amenajarea terenului de sport situat in localitatea Botean. In prezent terenul este denivelat, inierbat, nu este imprejmuit, exista doua cadre de poarta din fier fara plasa, forma acestuia este neregulata, fara a fi marcate limitelete terenului de joc, iar pe timp ploios devine impracticabil..Terenul de sport nu are nici minimul de dotari necesare cum ar fi vestiare, grupuri sanitare,spatiu de depozitare pentru echipament sportiv Necesitatea remedierii acestei situatii este legata de interesul locuitorilor comunei pentru practicarea diferitelor sporturi precum si de dorinta lor de a duce o viata sanatoasa, in care exercitiul fizic sa se imbine cu posibilitatea afirmarii lor pe plan local si in alte domenii decat de cel al activitatii profesionale.Crearea unei infrastructuri sportive de calitate şi a unei culturi a sportului prin unitate, solidaritate, etică şi excelenţă reprezintă un fundament pentru o populaţie mai sănătoasă, pentru o integrare educaţională şi socială eficientă şi este, de asemenea, bază de selecţie pentru sportul de performanţă. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email scoalapuiusever@yahoo.com. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă. Cu stima,

Problema studiată de clasă este:

Problema votata de 60 la suta dintre elevi este cea a câinilor comunitari. Am ales această temă deoarece am considerat, că problema câinilor fără stăpân este fără rezolvare în orașul nostru. Animalele și cetățenii suferă din cauza acestei probleme.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

SCRISOAREA OFICIALĂ Colectivul clasei a VII –a D din Școala Gimnazială Constantin Brâncuși din Medgidia în baza dreptului de petiționare, prevăzut în art. 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002 cu modificarea ulterioară, vă adresăm următoarea propunere proiect de act normativ cu privire la introducerea unei taxe anuale de 5 lei/familie pentru îngrijirea și adăpostirea animalelor fără stăpâni. Această propunere este rezultatul activității realizate de elevii clasei a VII a D în cadrul orelor de Educație pentru cetățenie democratică și este însoțită de argumentele principale pe care le am identificat în favoarea propunerii noastre. Anexăm prezentei scrisori propunerea de act normativ, documente care să vă ajute în analiza obiectivă a propunerii pe care v -am supus-o atenției . Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în temeiul legal la această adresă de email scoalaconstantinbrancusi@yahoo.ro. Domnului Primar al orașului Medgidia Proiect de act normativ În temeiul Legii 52/2003 privind transparența decizională în instituțiile publice centrale și locale, supunem spre dezbatere un proiect de act normativ cu privire la introducerea unei taxe anuale de 5 lei/familie pentru îngrijirea și adăpostirea animalelor fără stăpâni. Acest act normativ respecta declarația în vigoare. Argument. În urma analizei diferitelor surse am constatat că este o problemă generală și se impune soluționarea prin implicarea autorităților locale-Primărie și Consiliul local. Noi considerăm că acest proiect de act normativ ar trebui aprobat pentru că ar duce la: -Dispariția câinilor de pe străzi prin strângerea lor -Obținerea de fonduri pentru rezolvarea acestei probleme -Eliminarea pericolului reprezentat de agresivitatea câinilor, paraziților pe care îi răspândesc


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Lipsa unei săli de sport la nivelul școlii și a comunității locale.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Domnule Primar Vlad Pintili, Către Primăria Comunei Cristești - Iași, Subsemnații, elevii clasei a VII-a B de la Școala Profesională Cristești, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea atașată. Intrucat nu putem să practicăm activități sportive atunci când plouă afară, fiind nevoiți să stîm în sălile de clasă în timpul orelor de sport, dorim sa va aducem la cunostinta propunerea noastra de solutionare a acestei probleme de interes public. Propunem ca instituția dvs sa aloce de la bugetul local sau prin accesarea de fonduri UE sumele necesare construirii unei săli de sport. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație pentru cetățenie democratică și a celor de educație fizică și sport, fiind însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email scoala_cristesti@yahoo.com. Elevii clasei a VII-a B, de la Școala Profesională Cristești, Iași 30.02.2021


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Descarca fisier
Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Selectarea unei probleme pentru studiu: Necesitatea implementarii unui spatiu adecvat pentru desfasurarea activitatilor informale/extrascolare desfasurate in exteriorul spatiului scolar; realizarea unui spatiu tematic pentru prescolari/elevi.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Domnule Primar Elevii clasei a VII-a A, de la Scoala Gimnaziala Nr. 1 Jegalia, sub coordonarea dnei prof. Dumitru Cristina, va rugam sa ne sustineti in implementarea proiectului de amenajare a unui spatiu tematic dedicat activitatilor extrascolare/informale in aer liber. Consideram ca acest program va îmbunatati cunostintele noastre, ale elevilor, ne va dezvolta deprinderile si ne va adânci întelegerea cu privire la cum “oamenii” – noi toti – putem lucra împreuna pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta scoala/comunitatea. Va multumim! Cu respect, clasa a VII-a A


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Inexistența - lipsa pistelor de biciclete și a continuității lor - în comuna Florești, județul Cluj;

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primaria Comunei Floresti, Subsemnații, elevii clasei a VII-a A de la Scoala Gimnaziala. ,,Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere prevederile OG nr. 27/2002, art. 8, alin. 1, cu modificările și completările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea atașată. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email: ioana_alexandra_morar@yahoo.com, cu măsurile pe care le veți lua vis-a-vis de această propunere. Cu stimă, Clasa a VII-a A, Școala Gimazială ,,Iuliu Hațieganu’’ Nume, prenume pentru toți elevii clasei : 1. Abrudan Diana Maria 2. Agrbiceanu Maia Cristina 3. Anghel Alexandru 4. Bodnariuc Maxim 5. Bogdan Mihai Maximilian 6. Bordea Matei 7. Bota Mihai 8. Chetan Denis Sebastian 9. Cimpean Iustin Dacian 10. Ciucanu Iulia Stefania 11. Cudur Raluca Bianca 12. Dozsa Mihai 13. Fratean Oana Daria 14. Moga Adrian 15. Moldovan Alexandra Ioana 16. Moldova Oana Raluca 17. Morar Andreea Stefania 18. Morosanu Alida 19. Nicoara Calin Giorgian 20. Peres Stefan 21. Petrule Razvan Ionut 22. Pop Alexian Gabriel 23. Pop Stefania Maria 24. Racataianu Ioana Eliza 25. Rete Catalin Cornel 26. Rusu Dan Alexandru 27. Stanica Pavel 28. Tudos Mara Ionela 29. Vadean Davis Serban 30. Vancu Eric Stefan 31. Vesa Hannah 32. Voda Colin Richard Prezentul mesaj este confidențial și aparține autorului. El se adresează numai persoanei menționate ca destinatar, precum și altor persoane autorizate să-l primească. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă aducem la cunostință că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza prezentei informații sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică. Dacă ați primit acest mesaj dintr-o eroare, vă rugăm să ne anuntați imediat, ca răspuns la mesajul de față, și să-l stergeți apoi din sistemul dumneavoastră. Apreciem și vă mulțumim pentru cooperare. 1 Inițiator Clasa a 7 a A, Șc. Gim. Iuliu Hațieganu, Cluj-Napoca, Cluj 2 Formularea problemei Locuitorii comunei Florești nu pot parcurge distanțele dorite cu bicicletele ca alternativă a autoturismelor deoarece nu au spațiu destinat pentru aceasta (de asemenea și din cauza aglomerării) . Automobilele nu le permit mersul sigur, iar pietonii sunt deranjați de bicicliști care circulă pe locurile marcate corespunzător pietonilor. 3 Titlul politicii publice Inexistența și lipsa continuităților pistelor de biciclete în comuna Florești. 4 Scopul Scopul este acela de continuare a pistelor de biciclete deja existente și de construire a unor piste pe străzile mici din Florești. 5 Obiective generale/Obiective specifice Obiective generale: 1. Construirea unor piste de biciclete cu ajutorul cărora locuitorii Comunei Florești să se deplaseze din comuna până în orașul Cluj-Napoca. 2. Realizarea a 50 de km de piste de biciclete care leagă Comuna Florești de orașul Cluj-Napoca. Obiective specifice: Cu ajutorul acestor piste de biciclete modul de viață al locuitorilor s-ar îmbunătăți, poluarea ar scădea, iar aglomerația dintre Floresti si Cluj-Napoca s-ar diminua considerabil. 6 Beneficiari Direcți: Locuitorii comunei Florești și nu numai, de orice vârstă, pot utiliza pistele de bicicletă. Indirecți: Copii și bunicii vor respira un aer mai curat dacă multă lume va folosi bicicletele și nu vor mai folosi autoturismele; părinți ar putea sta mai liniștiți, deoarece copii lor vor utliza bicicleta într-un cadru organizat; comercianții care vând biciclete și accesorii pentru bicicletă vor avea mai multe vânzări; toata lumea va beneficia de fluidizarea traficului 7 Variante de soluționare Opțiunea 1: Realizarea unui loc special amenajat pentru folosirea corespunzătoare a bicicletelor, în parcarea Vivo Cluj-Napoca. Impact 1: Beneficii: Oamenii ar face mișcare mai multă, iar asta ar fi in beneficiul sănătății lor. Populația va avea motivul să înceapă să circule mai mult cu bicicleta. Opțiunea 2: Construirea unei piste de biciclete pe partea carosabila a străzii, de o parte si de alta a axului drumului(pe mijlocul drumului) Impact 2 : Beneficii: Traficul ar fi redus exponențial deoarece automobilele ar fi mult mai atente la bicicliști. Pietonii nu vor mai fi afectați de persoanele cu biciclete care circulă pe trotuare. Oameni sunt încurajați să facă mișcare. Opțiunea 3 : Construirea unor piste de biciclete pe străzile mici, in locul unei piste pietonale, de pe o parte a carosabilului Impact 3: Beneficii: Mașinile nu vor mai fi deranjate de bicicliști care circulă pe stradă, iar pietonii la fel doar că pe trotuare. Se încurajează populația să circule în siguranță îndiferent de mijlocul de transport ales.


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

In Campia Turzii, exista multe cladiri abandonate, cu un aspect degradant, neingrijit: gara, blocuri etc ceea ce nu da o stare de bine cetatenilor.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Câmpia Turzii, Subsemnații, elevii clasei a 7-a A de la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” din Câmpia Turzii , în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă adresăm propunerea atașată. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email sc.avramiancu.clasaviia@gmail.com Boar Adrian, Buturca Alex, Bontea Lorena, Ciungan Vanesa, Csergo David, Dobra Raul, Georgiu Timeea, Gheorghe Marius, Hidisan Sara, Kovacs Patricia, Laslo Marius, Marginean Andrei, Mariuta Paul, Martin Sergio, Mocan Alessandra, Muresan Natalia, Naciu Razvan, Pintilie Darius, Pomnutiu Octavian, Racolta Ovidiu, Ratiu Amalia, Radoi Teodora, Sabau Victor, Somesan Karina si Turcu Amelia. Profesor coordonator: Corina Bozbici


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Descarca fisier
Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Lipsa pistelor de biciclete în comuna Oșorhei

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Colectivul clasei a VII -a A Școala Gimnaziala “Aurel Pop” Oșorhei Către Consiliul Local al Comunei Oșorhei, Domnului Primar, Colectivul clasei a VII -a A de la Școala Gimnaziala “Aurel Pop” Oșorhei, care la orele de Educație socială învățăm cum să relaționăm cu instituțiile publice propunând realizarea de politici publice în comunitatea locală, fiind implicați în realizarea Proiectului “Cetățeanul”, proiect implementat în parteneriat cu Institutul Intercultural Timișoara, în cadrul programului național derulat de Institutul Intercultural Timișoara în baza Protocolului de colaborare nr. 40506 din 27.10.2004, încheiat cu Ministerul Educației Naționale. Vă propunem în cadrul implementării politicilor publice în comunitatea locală Oșorhei, realizarea pistelor de biciclete în comuna Oșorhei. Adoptarea ciclismului are multiple beneficii : • din punct de vedere economic: cicliștii cumpără mai multe produse locale, mai des, spre deo-sebire de șoferii mașinilor. • impact pozitiv semnificativ și asupra mediului: îmbunătățește semnificativ calitatea aerului, este silențios și ajută la reducerea poluării fonice generate de trafic. • din punct de vedere al sănătății: - mersul pe bicicletă 30 de minute în fiecare zi este echivalentul nivelului minim recomandat de activitate fizică săptămânală; - reduce riscul de boli grave și depresie; - este un mod eficient de a arde calorii, prevenind obezitatea și reducând cazurile de diabet de tipul II; - crește calitatea vieții, fiind asociat cu independență, flexibilitate și conveniență. Configurarea actuală a arterelor de circulație nu asigură o circulație fluentă și facilă a traficului de bicicliști și nici nu permite o dezvoltare a rețelei de piste de biciclete care să îmbunătățească condițiile de circulație pentru aceasta categorie de participanți la trafic. Din punctul de vedere al utilizatorilor, siguranța circulației este principalul motiv pentru care nu se utilizează (mai frecvent) bicicleta, bicicliștii sunt participanți la trafic vulnerabili față de alte categorii de vehicule, de aceea este necesară o protecție specială a lor contra accidentelor în care sunt implicate autovehiculele, fapt realizat în principal prin separarea traficului bicicletelor de cel auto pe benzi dedicate circulației pentru biciclete. Implementarea acestei propuneri, respectiv realizarea pistelor de biciclete în comuna Oșorhei va contribui la: - Reducerea traficului. - Creșterea siguranței circulației - Rezolvarea unor probleme de mediu, respectiv reducerea poluării - Promovarea sănătăți, respectiv a sănătății pin mișcare - Îmbunătățirea calității vieții. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email ScoalaAurelPop7A@gmail.com Vă mulțumim! Cu stimă, Colectivul clasei a VII-a A de la Școala Gimnazială “Aurel Pop” Oșorhei Prof. Dumitreanu Ramona Rodica


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Descarca fisier
Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Problema selectată este poluarea cauzată de deșeurile menajere ce nu sunt colectate selectiv în tot orașul. Este necesar extinderea colectării selective a deșeurilor în Târgoviște.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Clasa a VII-a B. Liceul de Arte ”Bălașa Doamna”Târgoviște Adresă Strada Părvan Popescu, nr 60, Tărgoviște Mail Telefon   În atenția Domnului Primar al orașului Târgoviște Primăria Târgoviște    Stimate Domnule Primar, Elevii clasei a VII-a B ai Liceului de Arte ,, Bălașa Doamna,, Târgoviște, au luat la cunoștință cu interes de posibilitățile pe care le oferă primăria, privind colectarea selectivă a deșeurilor menajere. Dorința noastră de a reuși în continuarea in acesta acțiune, este de a supune atenției dvs. propunerea noastră în vederea rezolvării problemelor ce implică poluarea mediului înconjurător. Suntem pregătiți pentru un parteneriat fructuos prin care veți avea la dispoziție avantajele descoperite de noi prin aplicarea acțiunilor propuse pentru educarea și implicarea în spirit civic a populației orașului. Prezenta propunere raspunde unei nevoi a comunitatii, atat pe termen scurt, dar mai ales in viitor, și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre Documentându-ne asupra activităților derulate de primăria Târgoviște, am constatat cu satisfacție că realizările acesteia corespund aspirațiilor și nevoilor societății. Acesta este motivul pentru care ne permitem să apreciem că dorința noastră de colaborare,conduce la atingerea obiectivelor comune pentru a avea un oraș mai curat și mai puțin poluat Documentându-ne asupra activităților derulate de primăria Târgoviște, am constatat cu satisfacție că realizările acesteia corespund aspirațiilor și nevoilor societății. Acesta este motivul pentru care ne permitem să apreciem că dorința noastră de colaborare,conduce la atingerea obiectivelor comune pentru a avea un oraș mai curat și mai puțin poluat. . Gunoaiele menajere și ale agenților economici nu sunt colectate selectiv, în principal , din cauza puținelor tomberoane speciale existente și a locurilor speciale amenajate pentru depozitare în oraș.Toate sistemele de colectare aflate în folosință(coșuri pentru colectarea gunoiului, pubele sau coșuri pentru colectarea “din ușă în ușă ” și eurocontainere stradale grupate în zone special amenajate ) nu stimulează în nici un fel colectarea selectivă a deșeurilor, drept dovada se colectează gunoi amestecat, De asemenea, legislația de mediu este încalcată, operatorii existenți neducând până la capăt procesul de reciclare. Este nevoie  de o stație de sortare a deșeurilor și amenajarea platformelor supraterane inchise pentru colectarea selectivă În sprijinul demersului nostru se află: reprezentanții Consiliului Elevilor din județul Dâmbovița, reprezentanți ai Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița, presa locală. În speranta că am câştigat încrederea dumneavoastră, vă mulţumim pentru atenţia acordată şi sperăm să vă putem oferi mai multe detalii prin prezentarea proiectului nostru.     Cu deosebită considerație, Clasa a VII-a B, Liceul de Arte ,, Bălașa Doamna,, Târgoviște


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

"Drumuri /alei/căi de acces în stare proastă în micro IV si in cartierul Govândari din Municipiul Resita"

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Subsemnații, elevii clasei a VII-a C de la Colegiul National “Mircea Eliade” din Reșița, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă adresăm propunerea atașată. Propunem un proiect de politică publică spre Primăria Reșița, pentru repararea drumurilor/aleilor/căilor de acces în stare proastă din micro IV și în tot cartierul Govândari din Municipiul Resita, cu fonduri europene. De asemenea, propunem o întâlnire a primarului municipiului și a persoanelor responsabile cu reprezentanți ai cetățenilor și operatorilor economici pentru a primi date și lămuriri referitoare la graficul reparațiilor pe străzile din cartier. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de cultură civică și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre: -starea proastă a drumurilor afectează viața zilnică a locatarilor cartierului Govândari; -îngreunează accesul și circulația autovehiculelor în zonă (școli, grădinițe, magazine, etc.); - reparațiile făcute în ultimii ani nu au fost de calitate, impunându-se necesitatea unor reparații generale și nu a unor plombe în asfalt (care au o durată scurtă de viață). Ne susțin în demersul nostru: jurnaliștii Daiana Roșca de la radio Reșița și Vali Popovici de la Info CS, Directorul Colegiului Național ”Mircea Eliade” Prof. Fercea Gheorghița, operatori economici din cartier. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal, la adresa de email: colegiuleliade@gmail.com. Vă mulțumim anticipat, elevii clasei a VII-a C ai Colegiului Național ”Mircea Eliade”


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Descarca fisier
Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Problema aleasă de clasa a VII-a U a fost gunoaiele aruncate în fața Școlii Gimnaziale Nr.1 din Lugoj

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Municipiului Lugoj, Compartimentul Mediu Subsemnații, elevii clasei a VII-a U de la Școala Gimnazială Nr.1 Lugoj din Lugoj, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă adresăm cererea atașată. Prezenta cerere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre: dreptul la un mediu sănătos și la respectarea legilor de protecție a mediului. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă: Str.Bocșei, Nr.11, LUGOJ Clasa a VII-a U CERERE Subsemnații, elevii clasei a VII-a U de la Școala Gimnazială Nr.1, de pe strada Bocșei, nr.11, Lugoj, vă solicităm montarea a două coșuri de gunoi stradale pentru păstrarea curățeniei în fața școlii noastre. DATA: 18 IUNIE 2021 CLASA A VII-A U ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LUGOJ CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUGOJ, COMPARTIMENT MEDIU, PIAȚA VICTORIEI NR.4, LUGOJ


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Problema selectată prin vot de către elevii clasei VII B (2020-2021) Lipsa mijloacelor de transport în satul Tomești

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Scrisoare oficială către autoritatea responsabilă (şi eventual răspunsul primit) Subsemnaţii, elevii clasei a VII - a B de la Şcoala Gimnazială "D. D. Pătrăşcanu" din localitatea Tomeşti, judeţul Iaşi, în baza dreptului de petiţionare, prevăzut la articolul 51 din Constituţia României şi având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27 / 2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor (prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poşta electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome) vă adresăm propunerea ataşată. Prezenta propunere este rezultatul activităţilor realizate de clasa noastră în cadrul orelor de cultură civică şi este însoţită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Argumentele pentru soluţia propusă "Microbuzul școlar al Primăriei Tomești pentru transportul în siguranță al elevilor școlii noastre": mersul la şcoală este o problemă reală pentru mulţi elevi din mediul rural din comuna Tomești (sunt copii care trebuie să facă naveta zilnic în condiţii dificile de transport, cu microbuze / autobuze vechi, aglomerate, nemodernizate sau care îi lasă să aştepte în frig); conform datelor din școala noastră peste 25 de elevi fac naveta zilnic către unitatea de învățământ din diferite locații ale comunei; toți sunt copii din mediul rural; un procent redus de elevi fac naveta din municipiul Iași, fiind aduși de părinți sau circulă cu mijloacele de transport locale ori interjudețene; mulți elevi se trezesc foarte devreme, străbat uliţele satului şi, apoi, aşteaptă în staţie un mijloc de transport sau microbuzul școlar (singurul existent la ora actuală în dotarea Primăriei Comunei Tomești); mijlocele de transport interjudețene oferite de către firmele particulare de transport călători nu oferă condițiile necesare de confort și siguranță, rapiditate și eficiență; zilnic, un singur microbuz școlar cu numai 16 locuri deserveşte transportul a peste 25 de elevi către școala noastră; în aceste condiții elevii sunt duşi în ture la şcoală, fiind nevoiţi să se trezească mai devreme, iar cei care nu prind mijlocul de transport sunt nevoiţi să se deplaseze pe jos sau cu alte mijloace de transport locale; microbuzul existent este vechi și a fost oferit de către minister în cadrul unui program care să sprijine elevii navetiști, mai ales din comunitățile rurale (la noi este satul Vlădiceni, Dealul Doamnei - mulți elevi navetiști); există şoferi dispuşi să conducă acest microbuz, însă salarizarea acestora constituie o problemă; pe lângă microbuzul şcolar, Primăria sau şcoala ar putea încheia contracte cu diferite firme de transport privat sau să asigure decontarea transportului tuturor elevilor navetiști. Vă rugăm să ne comunicaţi răspunsul dumneavoastră, în termenul legal, la această adresă de e-mail: lacramioaraagavriloaei@yahoo.com. Semnături elevi: ___________________________ Semnătură profesor iniţiator şi coordonator, Agavriloaei Lăcrămioara Daniela _________________


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

În urma votului exprimat elevii clasei a VII a A au ales ca problemă ce urmează a fi studiată: lipsa unei școli moderne dotate la nivel european !

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Gherla, Elevii clasei a VII a A de la Liceul Teoretic Ana Ipătescu din localitatea Gherla, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României , în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă adresăm următoarea propunere. Dorim prin prezenta, să aducem la cunoștința Primăriei Gherla condițiile neadecvate în care se află școala unde studiem. Vă expunem câteva din nenumăratele probleme sesizate: lipsa unei școli dotate la nivel european atat cu mobilier cât și cu instrumente de învățare ( tabla inteligenta, sistem modern de încălzire …), starea degradabilă a clădirii, fisuri în pereți, mobilier învechit și rupt, lipsa unui amfiteatru, lipsa unui spațiu creat pentru activități extracuriculare etc. În calitate de elevi ai acestei școli, care doresc să învețe în condiții conform standardelor europene, în calitate de viitori cetățeni activi implicați într-un demers de cercetare mai amplu în cadrul proiectului „Cetățeanul”, proiect lansat de Institutul Intercultural Timișoara, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării, propunem ca soluție la această problemă identificată de noi: - Accesarea de fonduri europene nerambursabile Vrem să menționăm deasemenea că există Asociația Gal Plaiuri Someșene care dispune de o activitate legată de renovarea/ reamenajarea construcției și dotarea școlii în strategia de Dezvoltare Locală. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email [smoga7679@gmail.com]. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă.

Problema studiată de clasă este:

Mediu/Curăţenie

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Agenţia pentru Protecţia Mediului, Subsemnaţii, elevii clasei a VII-a A de la Şcoala Gimnazială Nr.1, din localitatea Mizil, în baza dreptului de petiţionare, prevăzut la articolul 51 din Constituţia României şi având în vedere că, în conformitate cu prevederile O.G., nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor (prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poşta electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerului şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome) vă adresăm propunerea ataşată. Soluţia este amplasarea mai multor coşuri de gunoi în oraş. Amplasarea mai multor coşuri de gunoi în oraş ajută la poluarea cât mai puţină a oraşului, a ţării şi a planetei. Reciclarea gunoaielor menajere ajută la crearea unor obiecte noi care pot deveni ajutătoare în viaţa cotidiană a cetăţenilor. Efectuarea actelor de voluntariat în oraş se va realiza în grupe care vor fi amplasate pe anumite locuri din oraş şi contribuie la ajutarea persoanelor nevoiaşe sau cu dizabilităţi prin vinderea obiectelor strânse. Prezenta propunere este rezultatul activităţilor realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educaţie socială şi este însoţită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicaţi răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de e-mail: andreea.velcea@scoalaunu.ro Velcea Andreea Alina


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Dezvoltarea și întreținerea spațiilor verzi în municipiul Constanța https://read.bookcreator.com/mQ7LpIlGYNO0Snzmv2qWyNmq7q82/bbkKX5y0RcWKw21nMwJgzg

Scrisoarea transmisă către autorități este:

29 mai 2021 Către Primăria Municipiului Constanța În atenția Domnului Primar Vergil Chițac Stimate Domnule Primar, Colectivul clasei a VII-a de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Constanța dorește să vă aducă la cunoștință o problemă identificată de noi și care afectează starea de bine a comunității noastre: insuficiența spațiilor verzi și starea degradantă a celor existente. Noi vă propunem câteva soluții așa cum le-am identificat în cadrul proiectului „Cetățeanul”, proiect derulat în acest an școlar. Pentru spațiile deja existente și pentru a evita degradarea lor, vă propunem angajarea de paznici. Există avantaje și dezavantaje: paza permanentă care presupune un buget alocat fiecărui spațiu existent. Un avantaj este evitarea degradării și economisirea unor sume de bani în vederea reparării lor permanente. Pe de altă parte, creați locuri de muncă și angajații vor plăti taxe și impozite, ceea ce duce la creșterea veniturilor municipalității. O altă propunere ar fi montarea camerelor de supraveghere: bugetul este mai mic, dar nu se poate interveni în timp real, iar recunoașterea persoanei care a distrus are nevoie de multe acorduri conform legilor în vigoare. Tot pentru spațiile existente vă propunem, ca la final de săptămână, voluntarii să organizeze diverse activități în aceste spații. Pentru a dezvolta noi locuri de recreere vă propunem identificarea unor locuri părăsite care pot deveni spații verzi. De asemenea, aceste spații pot fi folosite și de cei care au animale de companie, respectând regulile de igienă. De asemenea, propunem ca în noile parcuri să existe locuri special amenajate pentru o varietate de sporturi: bicicletă, role, skateboard, locuri de relaxare, locuri speciale de citit. În speranța că vă veți apleca asupra cererilor noastre, vă mulțumim și vă dorim toate cele bune! Cu respect, Colectivul clasei a VII-a de la CNME Constanța


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier

Problema studiată de clasă este:

Muncă/Şomaj

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Mizil, Subsemnaţii, elevii clasei a VII-a B de la Şcoala Gimnazială Nr.1, din localitatea Mizil, în baza dreptului de petiţionare, prevăzut la articolul 51 din Constituţia României şi având în vedere că, în conformitate cu prevederile O.G., nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor (prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poşta electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerului şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome) vă solicit în mod respectuos facilitarea creeări a noi locuri de muncă şi implicit îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor oraşului. Vă rog frumos să luaţi în vedere aprobarea „Proiectul cetăţeanul”, acesta fiind o sursă majoră de îmbunătăţire a economiei şi implicit a creări de unor noi locuri de muncă. Soluţia pe care eu o consider utilă în rezolvarea problemei este crearea de locuri noi muncă. Oraşul Mizil a înregistrat evoluţii negative, în ceea ce priveşte populaţia, forţa de muncă şi relaţiile de pe piaţa muncii. Trebuie adoptate soluţii legale, administrative şi investiţionale care să poată asigura normalizarea relaţiilor de muncă. Prezenta propunere este rezultatul activităţilor realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educaţie socială şi este însoţită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicaţi răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de e-mail: mario.dumitru@scoalaunu.ro Dumitru Mario Cătălin


Portofoliul realizat este disponibil aici: Descarca fisier