Filtrează :

Problema studiată de clasă este:

Vaccinarea

Problema studiată de clasă este:

Lucrările neterminate din centrul Lugojului

Problema studiată de clasă este:

Lipsa unei traseu marcat pentru iubitorii sportului cu bicicleta, în comuna Cupșeni, jud. Maramureș. Această problemă vizează în special populația tânără a acestei comunități dar și turiștii care vin în zonă.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Consiliul Local Cupșeni, jud. Maramureș Subsemnații, elevii clasei a VII- a de la Școala Gimnazială Cupșeni, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor vă adresăm propunerea atașată: Realizarea unui traseu de cicloturism în comuna Cupșeni, jud. Maramureș, care să unească toate cele patru localități ale Comunei și care să folosescă atât drumurile publice cât și pe cele agricole. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de Educație socială în cadrul metodei Proiect Cetățeanul și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Prin realizarea acestui proiect se oferă: • posibilitate copiilor din comună de a se deplasa cu ajutorului bicicletei, deoarece copiii cu vârste sub 14 ani, conform codului rutier, nu au dreptul sa se deplaseze pe drumurile publice cu bicicletele, daca nu sunt trasee marcate pentru circulatia cu bicicletele . • sănătate mai bună a populației locale prin oferirea unei alternative concrete pentru petrecerea timpului liber; • intensificarea activităţilor turistice ce pot genera o cerere crescută pentru o gamă largă de bunuri şi servicii, și implicit dezvoltarea economică a comunității; • un exemplu de bună practică; • oportunități anumitor agenți economici locali pentru atragerea turiștilor, etc. Deoarece în comuna noastră nu există un traseu marcat pentru iubitorii de ciclism, este necesar a se lua unele măsuri pentru soluționarea acestei probleme. Opțiunile analizate de noi pentru rezolvarea problemei au fost: 1. Realizarea unui traseu de cicloturism în localitatea Cupșeni 2. Realizarea unui traseu de cicloturism între localitățile Cupșeni –Ungureni 3. Realizarea unui traseu de cicloturism care să cuprindă toate cele patru sate ale comunei Cupșeni Soluția aleasă de Clasa a VII-a este soluția 3- Realizarea unui traseu de cicloturism care să cuprindă toate cele patru sate ale comunei Cupșeni Propunerea noastră este susținută de următorii:  Maramureș Bike-Page URL: https://maramures-bike.ro/contact/  Podină Resort- Buda Ionela Andreea  Pensiunea agroturistică Casa Carolina- Filip Onorica Silvia  Pensiunea agroturistică Țara li Pintea- Hereș Ovidiu Daniel  S.C.Casa Emilia SRL- Filip Alin Ioan  Buda Victoria, administrator Brutăria Aur  Prof. Pop Grigore- Ungureni  Pr. Martin Matei Gheorghe- Parohia Ortodoxă Ungureni  I.F. Bozga G. Gabriela Simona- Libotin  I.F. Cupșa Aurica - Costeni  Buda Mariana- Profesor Școala Gimnazială Cupșeni  Buda Ioan- consilier local-comuna Cupșeni  Griguța Adrian, consilier local-comuna Cupșeni  Filip Ionel, consilier local-comuna Cupșeni  Perța Livia, consilier local-primăria Cupșeni  Gabriel Motica, Maramontsport Baia Mare, partener Maramureș Bike  Băbuț Nechita, director Școala Gimnazială Cupșeni Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email scoalacupseni@yahoo.com. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua . Atașăm prezentei un model de Proiect Hotărâre Consiliu Local cu Anexa și Declarația de constituționalitate Nume, prenume, pentru toți elevii clasei a VII-a Data: 10. 05.2022


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Violența în școală
Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Prezența câinilor fără stăpâni.

Problema studiată de clasă este:

Lipsa pistelor pentru bicicliști în oraș și înspre localitățile învecinate de unde fac naveta foarte multe persoane, inclusiv elevi.

Problema studiată de clasă este:

Limitarea/Lipsa accesului autovehicolelor și autospecialelor de urgență pe anumite străzi din localitate

Problema studiată de clasă este:

Învățământul în două schimburi: gimnaziu-dimineața și primar-după-amiază la școala din localitate

Problema studiată de clasă este:

Poluarea ce afectează locuitorii comunei Merei, Buzău

Problema studiată de clasă este:

Poluarea mediului inconjurator in comuna Parscov

Problema studiată de clasă este:

Elevii clasei a VII-a A au dezbătut problemele pe care le-au identificat în comunitatea din orașul Panciu.Din cele cinci probleme identificate, au votat prin bilețele, problema câinilor fără stăpân care pun în pericol siguranța cetățenilor orașului.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Consiliul Local Panciu, Stimați Domni Consilieri ai orașului Panciu, Domnule Primar, în cadrul Proiectului Cetățeanul, desfășurat în colaborare cu Institutul Intercultural Timișoara, am avut de identificat mai multe probleme ce privesc orașul nostru și a trebuit să votăm prin vot secret o problemă ce privește întreaga comunitate.Scopul acestui proiect este acela ca noi elevii să ne pregătim pentru a deveni cetățeni activi și să luăm parte la rezolvarea unor probleme ce-i privesc pe toți cetățenii orașului. Dintre cele cinci probleme identificate, noi, colectivul clasei a VII-a A, am identificat problema câinilor fără stăpân, al căror număr este impresionant în orașul nostru.Considerăm că prezența lor pe străzile orașului reprezintă un pericol pentru noi copiii, dar și pentru cetățeni. Suntem conștienți că unele probleme pot fi semnalate și de noi elevii, viitori cetățeni ai acestei comunități.De aceea, ne-am gândit și la posibile soluții:crearea unui adăpost pentru ca aceste patrupede să fie protejate, sterilizarea lor, dar mai ales buna funcționarea a sistemului de supraveghere stradală cu ajutorul căruia să fie depistați cei care aduc în orașul nostru câini din alte localități. În speranța că această problemă identificată, va fi luată în dezbatere, în temeiul Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, ne exprimăm dorința de a participa la o ședință a Consiliului Local care să ia în dezbaterea problema identificată de clasa noastră. În cadrul acestui proiect am dezbătut și Ordonanța nr 27/2002 privind reglemantarea activității de soluționare a petițiilor și ne dorim ca problema identificată să devină o problemă de politici publice care să atragă după sine o Hotărâre de Consiliu Local. Cu deosebită considerație, Clasa a-VII-a A, Profesor coordonator Iliescu Luminița


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Poluarea

Problema studiată de clasă este:

Problema temelor scolare.Prea multe teme scolare. Avantajele și Dezavantajele temelor scolare au fost discutate cu elevii clasei.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Model de scrisoare adresată prin email sau utilizând formularele electronice disponibile pe site-ul instituției publice cu atribuții directe în adoptarea politicii publice propuse de clasă Către Isj Buzau,Parlamentul României,Camera Deputaţilor si Camera Senatului,Comisiile de Invăţământ,Ministrerului Educaţiei Naţionale Subsemnații, elevii clasei a VII- a D de la Şcoala Gimnazială nr 7 Buzău , în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea atașată. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de Educație socială,Istorie și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre :Problema temelor şcolare.Prea multe teme scolare. Prezenta propunere a clasei este aceea de soluţiona adoptarea unui ordin de ministru sau lege privind adoptarea temelor şcolare pentru fiecare disciplină. . De exemplu,la clasa a VII-a D am propus la dişciplinele Istorie si Educaţie socială,teme bazate pe proiecte si referate-teme de nivel mediu.In această direcţie am analizat avantajele si dezavantajele temelor pe baza de proiecte si referate sau teme cu nivel minim de dificultate. Avantajele pentru susţinerea propunerii privind temele pe bază de proiecte si referate sunt urmatoarele; 1 Elevii vor lucra in echipă ,munca in echipă si vor dezvolta spiritul /relatia pozitivă de cooperare si colaborare 2Elevii vor aprofunda mai multe cunoşinte,privind consolidarea materiei. 3 Elevii vor pleca de la ideea că tema propusa le va folosi ca viitori cetaţeni. 4 Elevi vor rezolva temele având un termen limită. 5 Elevii se vor adpata la cerinţele profesorilor privind intocmirea referatelor si proiectelor şcolare. 6 Elevii vor avea posibilitatea sa promoveze gândirea critică,opinia personală.Temele vor fi mai interesante. 7 Elevii isi imbunătaţesc cultura generală si isi vor dezvolta competenţele generale de gimnaziu. 8 Elevii vor constata ca temele propuse sunt accesibile si au modalităţi didactice de rezolvare. 9 Rămâne timp pentru rezolvarea temelor la alte discipline scolare. Alte argumente, 1 Durata temei de efectuare a temelor la Educaţie socială si Istorie sa fie de maxim 40 minute in fiecare săptamană. 2Temele propuse de profesor impreună cu elevii clasei la dişciplinele Educaţie socială si Istorie sa folosească elevilor ca viitori cetaţeni ai României si ai Uniunii Europene. 3 Pe baza temelor propuse/intocmite elevii au posibilitatea să – şi exprime opinia personală in legatură cu faptele, evenimentele istorice ale vieţii cotidiene.Intrebările propuse in cadrul proiecteleor si referatelor sa fie cu răspunsuri deschise care sa puna in valoare imaginaţia, creativitatea ,caracterul pozitiv al elevului,starea de bine a elevului si atitudinea-felul de a se comporta in cadrul societăţii actuale,capacitatea de a se adapta la cerintele realitătii si ale comunitatii locale si naţionale.Formare unui cetăţean care să işi exercite drepturile si sa cunoscă drepturile copilului/omului/cetăţeanului. 4 Elevii pe baza temelor intocmite sa dobândească competenţe sociale si civice, conform profilului abosolventului de gimnaziu. 5 Dezvoltarea gândirii critice,elevul sa işi puna intrebări care să solicite memoria dar si gandirea profundă a elevilui de gimnaziu.Sa aibă capacitatea de a analiza ,inţelege evenimentele civice si istorice sa aibă capacitatea de a face sinteza in cadrul proiectelor si referatelor a evenimentelor sociale si istorice.Să aibă capaciatea de a reacţiona la soluţionarea unor probleme ale comunităţii locale prin adoptarea solidarităţii morale si materiale ,participarea activa la rezolvarea problemelor comunitatii,promovarea principiilor Convenţiei ONU privind Drepturile Copiilor.De exemplu ,principiul non- discriminării si egalitatea şanselor. 6 Aprecierea referatelor si proiectelor şcolare la aceste dişcipline sa fie facute pe baza de aprecieri, si in final cu note. 7 Prezenta propunere respectă,Constituţia României,dreptul la educaţie,dreptul la opinie si ţine cont de reglementările şi ordine de Ministru al Educaţiei aflate in vigoare privind rezolvarea temelor şcolare. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email [adresa de email de la care este transmisă propunerea]. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă. Cabinet Ministru, Simulare, Act normativ, Nr......... Ordin de Ministru, Prezentul ordin de Ministru reglementează intocmirea temelor şcolare la dişciplinele,Istorie si Educaţie Socială,nivel gimnazial. Art.1 Temele de nivel mediu de dificultate la dişciplinele Istorie si Educaţie Socială sa fie in conformitate cu cerinţele elevilor si sa promoveze,principiul majorităţii si principiul transparenţei. Art. 2.Durata pentru intocmirea temelor la dişciplinele menţionate sa fie de maxim 30 de minute.Temele sa fie apreciate cu note. Art. 3.Temele sa includă intrebări care sa solicite memoria selectivă si gândirea profundă a elevului,itemi, cu răspunsuri deschise care sa ofere posibilitatea elevului sa –şi exprime opinia personală a elevului,coform temelor propuse. Art. 4 Temele propuse de profesori impreună cu elevii clasei sa fie folositoare elevilor atunci cand vor ajunge adulţi,cetaţeni care sa cunoască elemnte de gândire critică, educaţie interculturală,educaţie pentru cetaţenie democratică si educaţie economico- financiară. Art. 5 Temele la disciplina Istorie sa includă intrebări elemente de cronologie,orientarea in spatiu geografic,cuvinte –cheie,notiuni, aspecte de cultură natională si universală condiţii,cauze,contexte ale evenimentelor.Temele sa căluzească elevii pe ideea că trebuie sa invăţăm din erorile si greşelile trecutului istoric. Art.6 Pentru semestrul I elevii vor intocmi un referat la dişciplina Istorie propus de profesor impreuna cu elevii clasei care să respecte criteriile privind intocmirea unui referat.Pe semestrul al II lea ,elevii vor intocmi un proiect final la disciplina Educaţie socială. Data, 23 martie 2022 Ministrul Educaţiei Naţionale,


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

nevoia elevilor de promovare prin activități extracurriculare

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către PRIMĂRIA CHIOJDU, ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN GIURESCU”, Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială „Constantin Giurescu” din Chiojdu, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm următoarea propunere: Amenajarea unui centru multimedia destinat întâlnirilor cu participanții în cadrul activităților extracurriculare. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre: • Existența unui spațiu care să permită realizarea activităților extracurriculare cu un număr mare de elevi; • Organizarea de activități diverse, având la dispoziție toate resursele necesare (laptop, videoproiector, tablă interactivă etc ); • Asigurarea spațiilor și a suprafețelor în care să fie expuse lucrările elevilor, pe centre tematice; • Crearea unui mediu bogat din punct de vedre vizual, distractiv și surprinzător; • Spațiu comun pentru întâlnirile la care participă toți copii din școală (competiții, piese de teatru, muzică, arte, ateliere de lucru); • Mobilier adecvat, care să respecte un spațiu echipat și decorat de manieră ergonomică; • Aranjarea mobilierului pentru a asigura starea de bine a elevilor, astfel încât să încurajeze mai multe forme de cooperare, comunicare, acces la informații. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email scoalachiojdu@gmail.com. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă.  Baciu Ana Maria  Baciu Ioana-Alexandra  Badea Elena-Florentina  Bitanu Andreea-Catalina  Bitanu Raluca-Elena  Burlan Alexia-Ioana  Ciupa Ștefania-Cristina  Ciurezu Robert-Gabriel  Grija Vasilica-Ioana  Mita Sebastian-Auraș  Muscalu Adrian-Nicușor  Popa Natalia-Ștefania  Răcătej Ion-Sebastian  Teeru Cătălin-Marian


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Construirea unor piste pentru biciclete

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către, Primăria Municipiului Tg-Jiu Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Liceul de Arte ,,Constantin Brăiloiu” din Tg-Jiu, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă adresăm propunerea atașată. Problema este: construirea unor piste pentru biciclete în Tg-Jiu. Problema este foarte importantă în comunitate, deoarece copiii sunt expuși accidentelor. Pe trotuar există pericolul accidentării pietonilor, iar în partea carosabilă, riscul accidentării bicicliștilor. Noi, elevii clasei a VII -a avem argumente foarte puternice în sensul construirii acestei piste: anul precedent, datorită pandemiei generate de Covid-19, am fost nevoiți să ne petrecem majoritatea timpului în casă. Ca să ne dezvoltăm normal, să putem avea randament școlar, trebuie să nu renunțăm la sport, plimbări în aer liber etc. În acest sens, considerăm mersul pe bicicletă, ca fiind extrem de benefic, atât pentru copii, cât și pentru adulți. Însă, acest lucru trebuie să se facă în siguranță și credem că este responsabilitatea Primăriei Municipiului Tg-Jiu să asigure acest lucru. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de Educație socială, ca fiind parte din Proiectul Cetățeanul, inițiat de Institutul Intercultural Timișoara și este însoțită de argumentele pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Cu stimă, elevii clasei a VII-a Liceul de Arte,,C.Brăiloiu,, Tg-Jiu Coordonator, D-na prof. Meda Dochin 13.12.2021


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Lipsa unei cantine în cadrul liceului.

Problema studiată de clasă este:

Problema pe care au selectat-o elevii are legătură cu mediul înconjurător, fiind numită: „Poluarea râului Ronișoara din comuna Rona de Sus, județul Maramureș”

Problema studiată de clasă este:

Asfaltarea prea inceata a drumurilor

Scrisoarea transmisă către autorități este:

17.12.2021 Constanta Domnule Primar , Elevii clasei a IV-a D ai Scolii Gimnaziale nr 12 "B.P. Hasdeu" Constanta va rugam sa luati masuri privind starea drumurilor din Constanta, a asfaltarii prea inceata a lor. Semnatura,


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Nesiguranța cetățenilor pe trecerile de pietoni.
Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Problemă selectată: Lipsa amenajării parcului din comună!

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Consiliul Local Dragoslavele, Subsemnații, elevii clasei a VII–a de la Școala Gimnazială "Iosif Catrinescu" din localitatea Dragoslavele, în baza dreptului de petiționare prevăzut la art.51 din Constituția Romaniei și având in vedere că în conformitate cu prevederii OG nr.27/2002 cu modificările următoare privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor , vă adresăm următoarea propunere: - Reamenajarea parcului din comună, în urma obținerii unor fonduri din diferite surse, precum scrierea unui proiect pentru atragerea fondurilor europene sau susținere financiară din partea cetățenilor care se ocupă cu prelucrarea lemnului. Prezenta propunere este rezultatul activităților reaalizate de clasa noastră în cadrul orelor de Educație socială, din cadrul Proiectului Cetățeanul. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresa de email . Adresa de e-mail a d-nei profesor este: mihaelarauta9477@yahoo.com Elevii clasei a-VII-a, Școala Gimnazială "Iosif Catrinescu" Dragoslavele

Problema studiată de clasă este:

Abuzul fetelor in spatiul public

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Municipiului Buzău, În atenția Direcției Poliției Locale/ Serviciului de Ordine și Liniște Publică În cadrul Proiectului ,,Cetățeanul”,subsemnații, elevii clasei aVII-a A, de la Liceul de Arte Margareta Sterian, din Buzău, coordonați de profesor Rajka Simona, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, înaintăm spre dumneavoastră prezenta petiție prin care inițiem o propunere de politică publică. vă adresăm propunerea atașată. Problema identificată de noi este: Abuzul fetelor în spațiul public. Înaintăm spre analiza dumneavoastră următoarea soluție: intensificarea activității de patrulare din partea Poliției Locale în următoarele spații publice: parcul Crâng, cart. Dorobanți 2, cart. Micro XIV, scările de bloc, în spatele supermarket-ului Kaufland Sud, str. Simileasca Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre: - Intervenția este mai eficientă deoarece se poate acționa în timp real; - Fetele se vor simți mai în siguranță, când vor frecventa aceste zone; - Descurajarea agresorilor, știind că zona este patrulată intens de către poliție; - Se pot preveni situații mai grave; - Descurajarea/ prevenirea delincvenței stradale, prin scăderea cazurilor de agresivitate. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email manditaviorina@yahoo.co.uk. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă. Nume/ prenume, elevii clasei: Data:


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Hartuirea fetelor in spatiul public

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Municipiului Buzău, În cadrul Proiectului ,,Cetățeanul”,subsemnații, elevii clasei aVII-a B, de la Liceul de Arte Margareta Sterian, din Buzău, coordonați de profesor Rajka Simona, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, înaintăm spre dumneavoastră prezenta petiție prin care inițiem o propunere de politică publică. vă adresăm propunerea atașată. Problema identificată de noi este: Hărțuirea fetelor în spațiul public. Înaintăm spre analiza dumneavoastră următoarea soluție – amplasarea unor camera de supraveghere în următoarele spații publice: parcul Marghiloman, cart. Dorobanți, cart. Micro XIV, scările de bloc. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre: - Identificarea hărțuitorilor, se va face mai ușor; - Fetele se vor simți mai în siguranță, când vor frecventa aceste zone; - Descurajarea hărțuitorilor, știind că zona este supravegheată video; - Se pot preveni situații mai grave; - Descurajarea/ prevenirea delincvenței stradale, Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email manditaviorina@yahoo.co.uk. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă. Nume/ prenume, elevii clasei: Data:


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Polu area mediului înconjurător

Problema studiată de clasă este:

Poluarea mediului înconjurător datorită gestionării necorespunzătoare a deșeurilor

Problema studiată de clasă este:

Recuperarea identității istorice Tomis a orașului Constanța prin schimbarea numelui în "Tomis-Constanța ”.

Problema studiată de clasă este:

Agresiuni verbale si fizice peste care se trece cu vederea, petrecute in mediul social / cetatenesc (nonscolar), dar in proximitatea scolilor si la adresa elevilor.

Problema studiată de clasă este:

Poluarea mediului prin aruncarea gunoaielor în locuri neamenajate în comuna Săgeata

Problema studiată de clasă este:

Invățămănt de slabă calitate în școala noastră.

Problema studiată de clasă este:

Învățământ de slabă calitate în școala noastră.

Problema studiată de clasă este:

Situația precară a toaletelor elevilor de la Școala Gimnazială A.Odeanu Lugoj
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Copiii din Lugoj care nu au condiții acasă pentru învăța, au o situație materială precară, condiții dezavantajoase

Problema studiată de clasă este:

Gunoaiele de pe malul Timișului

Problema studiată de clasă este:

Problema selectată de elevii clasei a VII-a A a fost „Cantină în școlile din Municipiul Vaslui”

Problema studiată de clasă este:

Problema selectată de elvii clasei a VII-a B a fost „Centru de închiriere pentru biciclete și trotinete electrice”

Problema studiată de clasă este:

Lipsa investițiilor în domeniul cultural-sportiv: starea precară a stadionului municipal din Bacău

Problema studiată de clasă este:

Lipsa spațiului de joaca în curtea scolii.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Catre Primaria Comunei Remetea Chioarului, Subsemnații, elevii clasei a VII a de la Școala Gimnazială Remetea Chioarului, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea atașată. Propunerea de politica publica aleasă de clasa noastra vizează amenajarea unui spatiu de joaca in curtea scolii(alei,echipamente diversificate, leagane, jocuri sportive,spațiu verde) și construirea unui teren sportiv (minifotbal, baschet, volei ) printr-un parteneriat public - privat . Avantaje - un număr mare de copii și adolescenți ar putea practica activități sportive și de recreere în timpul liber - creșterea gradului de siguranță la locul de joacă al copiilor - participarea unui număr mare de copii și adolescenți în același timp - părinții pot să își supravegheze copiii mai ușor, având bănci, umbra copacilor - fondurile folosite provin din două surse – bugetul Primăriei și sponsorizari - pe termen lung scăderea riscului de îmbolnăvire fizică și mentală a populației, a copiilor de azi - adulților de mâine - crearea unor locuri de muncă (întreținerea parcului, paza și ordinea) - creșterea gradului de conștientizare a populației în general/ a copiilor în special, cu privire la importanța vegetației, a spațiului verde într-o comunitate. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email amelyy84@yahoo.com. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă. Profesor coordonator, Macarie Amalia Reprezentatul elevilor, Filip Adrian


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Problema

Problema studiată de clasă este:

Problema selectată: Amenajarea unui parc „verde” cu piste pentru role, biciclete, trotinete, cu un spațiu de recreere dotat cu o bibliotecă în aer liber și cu zonă de hamace.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Comunei Dersca, Subsemnații, elevii clasei a VII-a B de la Școala Gimnazială „N. Iorga” din localitatea Dersca, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea atașată: Amenajarea unui parc „verde” în localitate cu piste pentru role, biciclete și o bibliotecă în aer liber. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială în cadrul Proiectului național „Cetățeanul” și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre: 1. Inexistența unui spațiu adecvat în comună pentru petrecerea timpul liber într-un mod eficient, creativ și recreativ; 2. Pericolele la care suntem expuși în momentul în care ieșim cu bicicletele și rolele pe drumurile comunale; 3. Posibilitatea de a citi bucurându-ne de proprietățile binefăcătoare ale aerului curat; 4. Exersarea abilităților de socializare în spațiu deschis; 5. Implicarea tinerilor din comună în amenajarea și întreținerea parcului; 6. Desfășurarea unor activități în timpul orelor de curs (la geografie, biologie, educație fizică, etc) sau în afara acestora; 7. Contribuția la schimbarea imaginii comunei Dersca. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email: horlaciremalia2@gmail.com. Nume și prenume elevi: Ananuță David Alexandru Ananuță Elisei Aungurenci Alexandra Mihaela Badragan Luca Cazacu Roberta Paola Chițan Massimo Ciobanu Claudiu Andrei Coșman Daniel Dumbravanu Yasmine Grădinariu Bianca Maria Horlaci Remalia Lionti Cosmin Dumitru Pintilei Naomi Titiliuc Samuel


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Elevii au ales, prin vot, ca problemă de interes public, Gestionarea câinilor abandonați, deoarece se confruntă zi de zi cu prezența câinilor comunitari care afectează întreaga comunitate, lucru reieșit și din chestionarea cetățenilor.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Comunei Ghioroiu, În atenția Domnului Primar, Predescu Iosiv, Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială Ghioroiu, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor vă adresăm propunerea atașată. Colectivul clasei noastre solicită rezolvarea problemei câinilor abandonați. Totodată aducem la cunoștință motivele pentru care această măsură este necesară. Câinii de pe stradă sunt agresivi și pot răni trecătorii și copiii, pot provoca accidente rutiere sau diferite boli. Noi, colectivul clasei a VII-a, am identificat o serie de soluții pentru rezolvarea acestei probleme:  strângerea câinilor într-un adăpost;  adopția;  sterilizarea și ciparea;  eutanasierea. În urma unei atente analize și a consultării cetățenilor prin intermediul aplicării unor chestionare, noi propunem ca soluție: ciparea și sterilizarea atât a câinilor maidanezi, cât și a celor din gospodăriile cetățenilor, pentru care putem atrage ajutorul cetățenilor, al întreprinzătorilor din comunitate dar și a Direcției Sanitar Vetrinare. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal, la această adresă de email: marinela.calota@scoalagimnazialaghioroiu.ro . Vă mulțumin! 25.02.2022


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Lipsa sau insuficienta detectoarelor de dioxid de carbon și alte substanțe cu potențial toxic în școlile din Baia Mare

Problema studiată de clasă este:

Lipsa sau insuficiența colectării selective a gunoiului în municipiul Baia Mare

Problema studiată de clasă este:

Lipsa pistelor de bicicletă pentru siguranța deplasării cu bicicletele în comunitatea locală.
Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

În urma unei dezbateri, elevii au propus mai multe probleme cu care se confruntă comunitatea, apoi, prin vot secret, au ales ca problemă pe care o vor studia, problema câinilor vagabonzi.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Comunei Laloșu, În atenția domnului primar, Ruja Adrian și a Consiliului Local Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială, Sat Mologești, Comuna Laloșu, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor vă adresăm propunerea atașată. Colectivul clasei noastre solicită rezolvarea problemei gestionării câinilor abandonați. Totodată aducem la cunoștință motivele pentru care această măsură este necesară. Câinii de pe stradă sunt agresivi și pot răni trecătorii și copii, pot provoca accidente rutiere, boli, cea mai gravă fiind leptospiroza. Lasați pe stradă suferă de foame, boli, sunt neîngrijiți și nu sunt respectate drepturile animalelor. Noi, colectivul clasei a VII-a am identificat o serie de soluții pentru rezolvarea acestei probleme:  strângerea câinilor într-un adăpost. Există asociații care se implică în acțiuni de îngrijire, sterilizare, dar această soluție implică costuri destul de mari pentru întreținere;  adopția, este o solutie legală, câinii se pot dezvolta fizic și emoțional, primesc afecțiune din partea familiilor adoptive. Dezavantajul acestei soluții ar fi că unii oameni, după ce adoptă un câine, după o anumită perioadă, sunt tentați să-i trimită înapoi pe stradă;  sterilizarea este o acțiune legală. Există asociații care se implică în acțiuni de sterilizare, dezavantajul aceastei soluții este că nu toți câinii pot fi prinși și în plus au de suferit după operație. În urma unei atente analize, noi propunem următoarea soluție: înființarea unui departament care să includă un sistem de monitorizare și sterilizare a animalelor fără stăpân. În rezolvarea acestei soluții, putem obține sprijinul comunității, în special a întreprinzătorilor, care vor sprijini financiar rezolvarea problemei, în schimbul scutirii de la plata taxelor și impozitelor. Această problemă este foarte importantă pentru imaginea localității noastre, acest lucru devine o îngrijorare pentru întreaga comunitate. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație soială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email scoalamologești@yahoo.com. Vă mulțumin! 21.02.2022


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Folosirea excesiva a telefonului si a internetului de catre elevii Scolii Gimnaziale "Ion Rosca" Cochirleanca

Problema studiată de clasă este:

La nivelul clasei a VII-a A de la Școala Gimnazială Călugăreni com.Dămienești jud Bacău,au fost identificate mai multe probleme ca poluarea,lipsa iluminarii stradale etc,dar elevii s-au oprit la problema VIOLENȚEI ÎN COMUNITATE.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Aceasta este scrisoarea trimisă de elevii din prima echipă. Voi atașa și cealaltă scrisoare,atunci cand o vor concretiza.


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

CAINII FARA STAPAN DIN LOCALITATEA LOGRESTI

Scrisoarea transmisă către autorități este:


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document
Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Copiii mai mari nu au unde să își petreacă timpul liber în cartier.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Stimate Domnule Primar, Noi suntem elevii clasei a VII-a din cadrul Şcolii Gimnaziale „P. H. Zangopol” și vă scriem în numele preadolescenţilor, adolescenţilor, tinerilor din Cartierul Mihai Viteazu. Anul acesta în cadrul orelor de educaţie socială am făcut cunoștinţă cu metoda Proiect Cetăţeanul, sub îndrumarea doamnei profesoare de educaţie socială, Elena Eni, și a doamnei profesoare de limba franceză, Cristina Chenaru, diriginta noastră. Metoda presupune identificarea unei probleme și formularea unei politici publice prin care problema poate fi rezolvată. Noi ne-am oprit asupra problemelor din cartierul nostru, probleme precum: gunoaie (haine, resturi menajere) aruncate pe străzi, dar și pe terenurile rămase nefolosite ale fabricilor vechi; câinii fără stăpân care sunt pe străzile din cartier, câini daţi afară de oameni din curţile lor; slaba dotare a școlii noastre; existenţa unei singure linii de autobuz în cartier; existenţa clădirilor nefolosite ale fabricilor, care sunt și un pericol pentru copiii care petrec timpul acolo, dar sunt și inestetice; faptul că noi, copiii mai mari, nu avem unde să ne petrecem timpul liber în cartier. Dintre acestea, am ales-o prin vot, pe ultima, considerând-o cea mai importantă. Copiii mai mari din cartier nu au unde să își petreacă timpul liber în cartier. Noi stăm pe străzi, în staţiile de autobuz sau în locurile de joacă pentru cei mici, dar de aici suntem alungaţi uneori de reprezentanţii Poliţiei Locale. Considerăm că această problemă se poate rezolva prin amenajarea unui parc în Cartierul Mihai Viteazu. Parcurile sunt departe de noi. Putem merge cu autobuzul sau pe jos, dar e mult de mers. Pe unii dintre noi, părinţii nu îi lasă să meargă singuri atât de departe de casă. Cunoaștem bine cartierul și știm câ sunt foarte multe locuri în care s-ar putea construi un parc. De exemplu pe strada Piersicului un teren foarte mare este depozit de deșeuri, de asemenea sunt clădirile în ruină ale fabricilor care acum nu mai funcţionează. Parcul ar aduce multe beneficii cartierului pe lângă faptul că ne-ar oferi nouă o alternativă de petrecere a timpului liber. Parcul ar putea fi folosit de locuitorii de toate vârstele din cartier și din restul orașului, ar înfrumuseţa cartierul, ar contribui la reducerea poluării provenite de la fabrici prin plantarea copacilor. Ne-am gândit că ar putea avea locuri de joacă, terenuri de sport ca și celelalte parcuri din oraș. Amenajarea parcului poate fi decisă printr-o hotărâre a Consiliului Local și sperăm că argumentele noastre v-au convins să luaţi în considerare propunerea noastră la următoarele dumneavoastră ședinţe. Cu respect, Elevii clasei a VII-a din Şcoala Gimnaziale „P. H. Zangopol” Buzău


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Problema selectă de elevi la pasul 2 prin vot deschis este Lipsa unui magazin alimentar în satul Pocoleni comuna Rădășeni

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Redactată: Rădășeni 17 martie 2022 Nr. 2314/01.04.2022 Către Primăria Comunei Rădășeni Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială “Ion Lovnescu” din localitatea Rădășeni, în baza dreptului de petiționare prevăzut la art. 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG. Nr 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome), vă adresăm propunerea atașată. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de Educație Socială în cadrul Proiectului Cetățeanul realizat în parteneriat cu Institutul Intercultural din Timișoara. Lista problemelor identificate de clasa noastră la pasul I sunt: lipsa unui spital; lipsa unei farmacii; căinii vagabonzi; lipsa unui magazin alimentar în Pocoleni; lipsa unei piste de bicicletă în comuna Rădășeni. Problema selectată prin vot deschis este Lipsa unui magazin alimentar în satul Pocoleni. Magazinul care le asigura cetățenilor hrana de zi cu zi a dat faliment, iar din această cauză bătrânii întâmpină probleme în aprovizionarea cu pâine și produse alimentare. Aceasta problema este importanta, în viziunea noastră, deoarece nu toți locuitorii se pot deplasa la cel mai apropiat magazin să își ia cele necesare traiului zilnic. Soluțiile propuse de clasa noastră pentru această problemă sunt: renovarea vechiului magazin alimentar, iar măcar odată mașină care vine cu pâine din Fălticeni să ajungă și la Pocoleni; angajarea/înființarea unei firme de cathering, cu produse bio din satul nostru. La pasul 5 al proiectului am realizat/identificat un proiect de act normativ HCL care vă fi anexat prezentei scrisori oficiale. Soluția aleasă de noi drept politică publică este nr. I și anume renovarea vechiului magazin. Noi am identificat pentru această politică publică următoarele avantaje: existența unui depozit în satul Horodniceni, cu fructe, legume, făină, de unde ne-am putea aproviziona; stimularea fermierilor locali ca o parte din această producție să intre în acest circuit; în urma punerii în aplicare a soluției există posibilitatea de a creea un nou loc de muncă pentru oamenii din comunitate. Bineînțeles, există și dezavantaje, cum ar fi: necesitatea de timp și bani; legătură dintre inițiatori și beneficiari nu poate fi fizica (prin telefon); apropierea de oraș a celor tineri și lipsa de implicare a acestora în problemele zilnice ale celor vârstnici. Dar, într-o colaborare fructuoasă intre primărie și scoală, sperăm ca aceste dezavantaje să se rezolve. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dvs. la adresa de email a școlii. Cu stimă și respect, elevii clasei a VII-a Amarie Paul Ovidiu Amariei David Daniel Ciontu David Florian Iustina Gherasim Sebastian Gherman David Gîscă Alexandru Constantin Grecu Eduardo Vasile Grumăzescu Daria Grumăzescu Delia Elena Grumăzescu Elisa Grumăzescu Lucian Constantin Iacob Gabriel Manolache Bianca Mercore Marius Pavăl Constantin Stemate Ilaria Gabriela Nicoleta Tulbure Diana Ioana Vieru Alexandru Gabriel


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Siguranta în trafic
Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Consumul de droguri
Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

1/3 Introduceți problema selectată de elevii clasei la pasul 2.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

2/3 Copiați textul scrisorii pentru autorități elaborate de elevi la pasul 5, text care conține descrierea și argumentarea soluției propuse de clasă.

Problema studiată de clasă este:

Nevoia copiilor de a-și petrece timpul liber în mod plăcut.

Problema studiată de clasă este:

Nevoia copiilor de a-și petrece timpul liber în mod plăcut.

Problema studiată de clasă este:

OAMENII STRĂZII
Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Lipsa parcărilor în cartierul ZAMCA, județul Suceava

Problema studiată de clasă este:

Abuzul și abandonul câinilor
Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Înmulțirea alarmantă a cazurilor de depresie și anxietate în rândul adolescenților (mai ales în timpul Pandemiei de Coronavirus).

Problema studiată de clasă este:

A fost selectată următoarea problemă: TRAFICUL NEDIRIJAT ÎN INTERSECȚIILE AGLOMERATE, CARE PROVOACĂ PERICOLE PENTRU CETĂȚENI

Problema studiată de clasă este:

Poluarea Parcului Dendrologic din Municipiul Sighetu Marmației

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria și Consiliul Local al Municipiului Sighetu Marmației, Subsemnații, elevii clasei a VII-a A, de la Școala Gimnazială Nr.2 Sighetu Marmației, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere prevederile O.G nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă adresăm propunerea atașată, care este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de Educație socială, coordonate de d-na profesor Ileana Pop, în anul școlar 2021-2022 și are la bază o metodă de învățare centrată pe proiect, recomandată prin programa școlară – metoda Proiect ”Cetățeanul”. Problema pe care am identificat-o este ,,Poluarea Parcului Dendrologic din Municipiul Sighetu Marmației”. Pentru rezolvarea acestei probleme, noi am analizat trei soluții și la fiecare am găsit avantaje și dezavantaje. În final am propus soluția: ,,Amenajarea parcului ca zonă verde de relaxare, sport și agrement”. În acest sens ne-am informat, despre statutul terenului și despre dreptul de administrare asupra parcului, descoperind astfel inițiativa de propunere legislativă prin care se dorește trecerea terenului Parcului Dendrologic în posesia Primăriei Sighetu Marmației, dar să rămână în paza Ocolului Silvic, Sighetu Marmației. Propunerea clasei noastre ar putea constitui un punct de pornire în elaborarea unui program mai amplu de activare a potențialului ecologic și sportiv al întregii zone, după ce Parcul Dendrologic va putea fi trecut, bineînțeles, în administrarea Primăriei Sighetu Marmației. Propunerea noastră intitulată ,,Noul Chip al Parcului Dendrologic” presupune activități de igienizare și curățare a gunoaielor lăsate de cetățeni și cele aduse de ape, toaletarea arborilor, reamenajarea parcului ca zonă verde de relaxare, sport și agrement” (inclusiv alimentarea cu energie electrică solară pusă la dispoziție pentru vizitatorii parcului), anumite porțiuni din acest parc putând fi amenajate pentru activități și proiecte educaționale de ecologie și reciclare. Printre avantajele identificate de clasa noastră pentru a ne susține propunerea se numără: dezvoltarea armonioasă fizică și culturală a copiilor și tinerilor, mulți locuitori ai orașului ar fi mulțumiți deoarece ei și copiii (nepoții) lor pot petrece câteva ore de relaxare în natură, compensând poluarea și agitația din restul zonelor orașului pe care le traversează zilnic, iar toată comunitatea locală ar avea mai multe beneficii ca urmare a reamenajării parcului în forma sugerată mai sus. Pe termen lung oamenii și-ar crea obiceiul de a merge în parc și de a face mișcare, iar vizitatorii parcului ar începe să aprecieze, să respecte mai mult natura și să o protejeze. Reamenajarea Parcului Dendrologic ar însemna foarte mult, atât pentru cetățenii maturi din oraș, cât și pentru noi – copiii și tinerii aceleiași comunități. Vă mulțumim anticipat și vă rugăm respectuos să ne comunicați răspunsul dumneavoastră la această adresă de email: scoala2sighet@yahoo.com Colectivul clasei a VII-a A, Școala Gimnazială Nr.2 Sighetu Marmației Profesor coordonator: Ileana Pop Profesor voluntar: Laura Sandu


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Lipsa unui teren de sport în incinta școlii

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria comunei Hamcearca Către Consiliul Local al comunei Hamcearca Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială Hamcearca, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă adresăm propunerea atașată. Amenajarea unui teren de sport în curtea școlii. Lipsa unui teren de sport în incinta școlii este o problemă cu care se confruntă de mult școala noastră. Desfășurarea orelor de educație fizică pe un teren impropriu, mai ales în perioada rece și ploioasă, face ca participarea noastră la competiții să fie una deficitară, lipsindu-ne pregătirea pe un teren mare și omologat. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. 1. Obiectivul general al politicii publice este acela de a crea condiții optime de desfășurare a activităților sportive pentru elevii școlii; 2. Scopul este acela de a crește rata de implicare a elevilor pentru activitățile sportive, în condiții mai sigure și mai bune pentru elevii școlii noastre; 3. Amenajarea unui teren de sport în curtea școlii, în condiții calitative ridicate și care oferă siguranță maximă ar atrage elevii către sport contribuind la dezvoltarea fizică, armonioasă și menținerea unei stări mai bune de sănătate. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email schamcearca@yahoo.com. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă. Colectivul de elevi ai clasei a VII-a de la Școala Gimnazială Hamcearca, jud. Tulcea


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Pasul 2 – ALEGEREA PROBLEMEI 2. PROGRAMUL ELEVILOR SUPRAÎNCĂRCAT... (timp mult la școală și pentru școală, prea mulți elevi în clasă, evaluări din prea multă materie, teme, teze, lucrări, lipsa timpului liber, stres...)

Problema studiată de clasă este:

Problema neridicării deșeurilor din Baia Mare

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Municipiului Baia Mare, Județul Maramureș   Domnul primar, Cătălin Cherecheș,   Subscrisa, clasa a 7-a C, de la Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, din localitatea Baia Mare, cu sediul pe str. Progresului, nr. 38, Baia Mare, reprezentată de comitetul clasei, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm următoarea propunere: Realizarea unor demersuri pentru a înlocui deponeele clasice pentru deșeuri cu unele ecologice Supravegherea acestora pentru o perioadă determinată de timp care să permită educare cetățenilor înspre colectarea selectiva Luarea unor măsuri cu privire la persoanele care nu respectă măsuri privind colectarea selectivă. Prezenta propunere este rezultatul cercetării întreprinse de noi în cardul Proiectului Cetățeanul, desfășurat de către Institutul de Studii Interculturale Timișoara și este însoțită de principalele argumente pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre: Nevoia de a educa cetățenii orașului înspre reciclare Nevoia de a reglementa mai bine colectarea deșeurilor, astfel încât situalții din iarna alului 2021 să nu se mai repete Creșterea gradului de igienă la nivelul localității Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dumneavoastră la măsurile pe care le veți lua pentru remedierea acestei situații   *Colectivul clasei a 7-a C*

Problema studiată de clasă este:

Lipsa pistelor pentru bicicletă pe teritoriul municipiului Baia Mare

Problema studiată de clasă este:

Creşterea siguranţei pe trecerile de pietoni din zona Şcolii Gimnaziale din Nuşfalău, judeţul Sălaj

Scrisoarea transmisă către autorități este:

CĂTRE PRIMĂRIA COMUNEI NUŞFALĂU CĂTRE CONSILIUL LOCAL NUŞFALĂU Noi, elevii clasei a VII-a B de la Liceul Tehnologic “Petri Mór” Nuşfalău, în cadrul orelor de Educaţie socială , implementând activităţile din cadrul Proiectului “Cetăţeanul” iniţiat de Institutul Intercultural Timişoara am identificat câteva probleme în comuna noastră, probleme care constituie politici publice. În cadrul Proiectului “Cetăţeanul” elevii învață să propună o politică publică pentru rezolvarea unei probleme din comunitatea locală. În baza dreptului de petiţionare Nr.51 din Constituţia României (1) Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor. (3) Exercitarea dreptului de petiţionare este scutită de taxă. (4) Autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele şi în condiţiile stabilite potrivit legii. Politica publică pe care o propunem spre rezolvare este creşterea siguranţei pe trecerile de pietoni din zona Şcolii Gimnaziale din Nuşfalău, judeţul Sălaj. În sprijinul acesteia prezentăm mai multe argumente: 1. Constituţia României prevede la art.34 Dreptul la ocrotirea sănătăţii iar în Art.22 este prevăzut Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate. 2. DN1H trece prin comuna Nușfalău în fața școlii primare (Liceul Tehnologic “Petri Mór”), asta înseamnă că mulți elevi trebuie să treacă strada. Asta poate cauza multe pericole pentru oamenii care trec strada 3. În România în anul 2019 au avut loc 8478 accidente în care au fost implicate autoturisme și pietoni. 4. În 2021 principala cauză a accidentelor rutiere a fost viteza neadaptată la condițiile de drum – 106 accidente, în urma cărora au decedat 119 persoane, iar alte 38 au fost grav rănite. 5. În fața școlii primare din Nușfalău este o trecere de pietoni amenajată, dar , din observațiile noastre și întrebându-i pe cei care folosesc această trecere zilnic, pietonii sunt puși deseori în pericol din cauză că mulți șoferi nu reduc viteza, nu opresc la trecerea de pietoni . Nu o dată colegii noștri au fost puși în situația în care au început să traverseze strada după ce s-au asigurat, dar a trebuit să se întoarcă pe trotuar sau marginea străzii, deoarece mașinile nu opreau sau chiar depășeau pe trecerea de pietoni. 6. Elevii care vin la Școala Gimnazială din direcția Șimleu Silvaniei, Boghiș întâmpină dificultăți la trecerea spre clădirea Școlii Primare (pe strada Mare), deoarece din acea direcție nu există posibilitate sigură de trecere. În calitate de viitori cetăţeni activi propunem următoarea soluţie pentru problema identificată: 1. Creșterea siguranței pe trecerea de pietoni existentă prin amplasarea unor limitatoare de viteză, indicator rutier ”Atenție școala!” și/ sau amplasarea unei treceri de pietoni la intrarea pe Strada Mare. Considerăm că argumentele noastre respectă prevederile legislației în vigoare. Vă rugăm să ne comunicaţi răspunsul dumneavoastră în termenul legal. Vă mulţumim pentru răspuns!


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Lipsa unui Centru de informare și sportiv pentru copiii Comunei Petelea

Problema studiată de clasă este:

Clădirile certificate ca monumente istorice din Botoșani, care sunt în stare de degradare.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Botoșani, Subsemnații, elevii clasei a VII -a de la Liceul Teoretic „Grigore Antipa” Botoșani, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulate în scris ori prin poșta electronica, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea atașată. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație social și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email: clasaviiantipa@gmail.com. Clasa a VII -a, Liceul Teoretic „Grigore Antipa” Botoșani: AMARIEI RUBEN ANDRONACHE YASMINA BALTAG ANDREEA BODNĂRESCU DAVID IOAN CIOBANU ALIN CIOBANU IOANA MIRUNA CUȘNIE ANDREI DAMACHE AMALIA DĂNILĂ MARIA ALEXANDRA DICU IOANA BEATRICE FILIP DARIA ALEXANDRA HRIȚUC ANTONIA HUSAC ALIN LAZĂR ANDREI MIRON NARCIS MĂDĂLIN NETEDU IOANA DELIA PĂDURARIU YANNIS ȘTEFAN PINTILEI ALEXIA MARIA POHOAȚĂ MATEI ALEXANDRU PRISACARIU EMANUEL RUSU MARIA IOANA RUSU MARIA MIRUNA SAUCIUC EDUARD CONSTANTIN STECLARU MARIA-SOFIA TĂTĂRUȘANU MATEI ȚURCANU ANDRA MARIA URSACHE LUCA VASILACHI ALEXANDRA GABRIELA


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Necesitatea unei treceri de pietoni in fata scolii
Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

In comuna Bascov lipsesc pistele de biciclete drept urmare mulți bicicliști folosesc șoseaua si trotuarele pentru a circula , iar copiii pentru a se plimba . Astfel îi deranjam pe ceilalți pietoni si exista un risc mai mare de accidentari .
Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Infiintarea pistelor de biciclete in comuna Bascov

Scrisoarea transmisă către autorități este:

In comuna Bascov lipsesc pistele de biciclete drept urmare mulți bicicliști folosesc șoseaua si trotuarele pentru a circula , iar copiii pentru a se plimba . Astfel îi deranjam pe ceilalți pietoni si exista un risc mai mare de accidentari .


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Lipsa unui centru medical, punct de ajutor pentru locuitorii satului Pâclele din comuna Berca.

Problema studiată de clasă este:

Prezența câinilor vagabonzi în comuna Berca.

Problema studiată de clasă este:

Neîntreținerea terenului de fotbal din localitate
Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Problema selectată de elevii clasei a VII a C este bullyingul și cyberbullyingul

Scrisoarea transmisă către autorități este:

5. Elaborarea unui plan de acțiune SCRISOAREA OFICIALĂ Către conducerea școlii Subsemnații, elevii clasei a VII-a C a Liceului Vocațional de Artă Tg. Mureș, în baza dreptului de petiționare prevăzut la art. 51 din Constituția Romaniei și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG. Nr.27/2002 cu modificarile ulterioare privind reglementarea activitătii de soluționare a petițiilor și având în vedere înmultirea cazurilor de bullying în mediul școlar, vă adresăm propunerea atașată: Intrucât ne confruntăm zilnic cu fenomenul de bullying si implicit neputința noastră de a rezolva această problemă în beneficiul tuturor, dorim să vă aducem la cunoștință propunerea noastră de soluționare a acestei probleme de interes public. Propunem ca instuția condusă de dumneavoastră să ne permită înființarea în cadrul școlii a unui club anti-bullying. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însotită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Așteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră în cadrul festivității de prezentare a proiectului nostru, în incinta unității de învățământ. Multumim anticipat elevii clasei a VII-a C împreună cu doamna profesor coordonator Mirela Hojda.


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Masa caldă în şcoala noastră.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Stimate domnule primar, In acest an scolar, in cadrul disciplinei Educatie sociala – Educatie pentru cetatenie democratica studiem despre drepturile si libertatile cetatenilor intr-o societate democratica iar unul dintre aceste drepturi este acela de a manifesta interes pentru rezolvarea problemelor care apar la nivelul comunitatii in care traim. Stim de asemenea ca acest drept este reglementat si de Organizatia Natiunilor Unite care garanteaza, prin Conventia cu Privire la Drepturile Copilului (despre care am invatat in clasa a V-a), dreptul copiilor de a se implica in problemele care ii privesc precum si dreptul de a le fi luate in considerare parerile de catre adulti. De aceea, analizand nevoile comunitatii in care traim, am identificat anumite probleme care au nevoie de implicare civica precum: existenta unei farmacii dotate cu medicamentele necesare varstnicilor care nu pot ajunge cu usurinta la oras pentru a-si procura retetele, instalarea unui ATM in localitatea noastra, pentru a putea dispune cu usurinta de bani, fara a ne deplasa in cel mai apropiat oras, investirea intr-un sistem de irigatii care sa sustina agricultura locala, colectarea selectiva a gunoaielor sau modernizarea salilor de clasa. Ceea ce ni s-a parut insa de importanta maxima a fost existenta unei mese calde pentru copiii Scolii Gimnaziale Nr.1 Mitoc, care ar rezolva mai multe dificultati cu care ne confruntam. Mancatul sanatos este foarte important pentru un copil in crestere, care are nevoie de energie si de o stare de sanatate buna pentru a putea invata, astfel incat posibilitatea de a lua masa la scoala ar elimina tendinta copiilor de a consuma chipsuri, dulciuri ori alimente nocive, care contin E-uri. De asemenea, exista, din pacate, multi copii care nu au bani pentru a-si cumpara zilnic pachet pentru scoala, astfel incat isi potolesc foamea cu laptele, marul sau cornul pe care il primim de la scoala. Sa recunoastem ca aceste produse nu sunt chiar apreciate de elevi, neavand nici un gust deosebit si nici un aport caloric suficient pentru un copil care are un program de 6 ore la scoala. Poate pare o idee dificil de pus in practica, care necesita multe resurse financiare, materiale sau de timp, insa va asiguram ca ne-am documentat temeinic si aceasta problema poate avea rezolvare. Va multumim pentru disponibilitate si speram ca impreuna sa putem gasi cea mai buna solutie pentru rezolvarea problemei propuse. Cu stima, elevii clasei a VII-a.


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Problema selectată de elevii clasei a VII a A a Școlii Gimnaziale Dacia Târgu-Mureș a fost bullyingul în școală și în societate.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

5. Elaborarea unui plan de actiune Scrisoarea oficiala Dragă doamna director,bullying-ul este un fenomen des întâlnit în România și desigur în școlile din România. Copiii sunt fie jigniți fie răniți din această cauză. Noi considerăm că, nu trebuie să așteptăm ca alții să lupte contra bullying-ului pentru noi, ci noi trebuie sa luptăm pentru noi și pentru a preveni acest lucru.Ne-am gândit să creem un grup sau o clasă care să se numească “STOP BULLYING” .Dacă am împărți pliante în școală și i-am îndruma pe copii să aibă curaj să ni se alăture, am putea transforma școala într-un loc sigur, bun care ar ține generație după generație. Am putea să cerem ajutorul doamnei psiholog a școlii noastre și în fiecare oră câte un invitat, de exemplu un polițist, alți psihologi ba chiar și specialiști de la protecția copilului. Cred că acest proiect ar putea să fie “SALVAREA GENERAȚIILOR”.Sperăm să vă gândiți la propunerea noastră și răspunsul dvs. sa fie “DA” ! Va rugam sa ne comunicati răspunsul dumneavoastră în temeiul legal la aceasta adresa de mail oana.suciu@gimnaziuldaciams.ro. Cu stimă, colectivul clasei a VII-a A al Școlii Gimnaziale Dacia, coordonat de profesor Mirela Hojda


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Problema selectată de clasă a fost: Amenajarea de piste pentru biciclete în comuna Suraia Argumente: 1. Siguranța bicicliștilor în condițiile creșterii semnificative a numărului de mașini din comună

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către, Primăria comunei Suraia Către, Consiliul Local Suraia, Stimată doamnă primar, Stimați domni consilieri, Noi, elevii clasei a VII-a A de la Școala Gimnazială Suraia, în urma identificării la orele de educație socială, a necesităților comunei noastre, am constatat nevoia pistelor de biciclete pentru comuna Suraia și vă propunem, în baza dreptului de petiționare prevăzut de art.51 din Constituția României și în conformitate cu prevederile OG nr.27/2002 cu modificările ulterioare privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, amenajarea pistelor de biciclete, cel puțin pentru străzile Principală I și Principală II. În sprijinul acestei propuneri avem mai multe argumente: 1. În comuna Suraia, pe străzile Principală I (7,5km) și Principală II (5Km) circulă un număr mare de mașini și biciclete și, în ultimii ani, au avut loc incidente în care bicicliștii au avut de suferit: - Anul trecut un copil de zece ani, pe când se întorcea de la școală și era pe bicicletă a fost claxonat de o mașină și-a pierdut controlul și a căzut în șanț spărgându-și un dinte, luxându-și mâna și stricându-și bicicleta; - Tot anul trecut un coleg de-al nostru era cu bicicleta și a fost lovit de oglinda retrovizoare a unei mașini și a căzut în mijlocul drumului; - În urmă cu patru luni o colegă de-a noastră se întorcea de la școală pe bicicletă și din sens opus venea o mașină cu viteză foarte mare care era ar fi lovit-o dacă respectiva colegă nu s-ar fi grăbit să se ferească; Acestea sunt doar câteva exemple, incidentele de acest fel sunt mult mai multe. De obicei când vin și pleacă copiii de la școală șoseaua este foarte aglomerată cu pietoni, bicicliști și mașini, iar bicicliștii au un spațiu mult prea restrâns pentru a circula și mai sunt și claxonați de șoferi atrăgându-li-se atenția că încurcă circulația. Fără aceste piste, viața celor care se deplasează cu bicicleta este pusă în pericol. 2. Considerăm că distanțele din comună, chiar dacă ar fi vorba de străbătut comuna de la un capăt la celălalt, nu sunt foarte mari (este vorba de câțiva km) și pot fi parcurse cu bicicleta. 3. Mersul cu bicicleta este de două ori benefic, atât pentru sănătatea oamenilor, cât și pentru sănătatea planetei. Prea mult mers cu mașina înseamnă risc crescut de obezitate și risc crescut de poluare și, deci, de îmbolnăvire. Articolele 34 și 35 din Constituția României prevăd garantarea dreptului la sănătate și faptul că statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea sănătății publice și pentru un mediu înconjurător sănătos. 4. De asemenea, legislația europeană prevede măsuri pentru protecția mediului și sănătatea populației. Considerăm că sunt argumente suficiente pentru construirea pistelor de biciclete în comuna noastră. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre și este însoțită de anexa în care se află răspunsurile celor care au completat chestionarul nostru online prin care adresam întrebarea: Sunteți de acord cu amenajarea unor piste de biciclete în Suraia? Se vede că dintre cei 38 de respondenți doar 7,9% au răspuns NU, ceilalți au răspuns DA (73,7%) sau DA, SUNT DE ACORD (18,4%). Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email [adresa de email de la care este transmisă propunerea]. Elevii clasei a VII-a A AMET IULIANA CRISTINA APOSTU LUCIAN IONUT ATĂNĂSOAIE ANCA ALINA BRATU STELUȚA COMAN PAULA SIMONA DANȚIȘ ELENA IZABELA HAIMANA RAMONA GABRIELA MARDARU ALEXIA SORINA PALADE GABRIELA RAMONA POPA ALINA PORUMBOI LAURA ANDREA ROMAN CORINA ROMAN IONUȚ GRIGORAȘ SLAVU MIHAI COSMIN STAN ARIANA VALENTINA STAN NICOLETA SORINA TURBEA MARCEL MARIO UNGUREANU ELENA TEODORA-MIHAELA VERBIȚĂ EMA ANDRA VOICU MARTINA ALESSIA


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Introduceți problema selectată de elevii clasei la pasul 2 este "Animalele are trebui sa aiba drepturi mai multe, ori sa fie protejate mai bine de oameni".
Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

furturi de tip "pick-pocketing"

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Un Big Brother Bun Catre Politia Locala Sector 3, catre Primarul Sectorului 3, catre Ministerul MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI (vizat pentru strazile unde primaria nu are jurisdictie), Clasa a 7-a scrie aceasta scrisoare deschisa pentru ca simte nevoia de a avea siguranta fizica acasa, in sectorul 3. Noi am decis sa va detaliem problema care ne apasa, adica ne este frica de hotii care se plimba prin parcuri si ne prind in momente vulnerabile: fara sa avem dovada ca ne-au fost pierdute bunurile, fara sa avem un politist in imediata proximitate. In acest sens, va rugam sa montati mai multe camere CCTV care transmit live filmarile si le stocheaza intr-un drive/cloud astfel incat pot fi accesat de oricine are acces (Politie ori Primarie) pentru situatii de forta majora. Consideram ca montarea unor CCTV ar fi mai mai putin costisitoare decat angajarea unui numar mare de politisti, iar cu banii care raman la bugetul local, Sectorul 3 poate sa se dezvolte mai repede si sa fie un concurent "neloial" la aspect si trai pentru celelalte sectoare.


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Lipsa unui spatiu de divertisment si recreere pentru tinerii din comuna Doba.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Scrisoare oficială CĂTRE PRIMARIA COMUNEI DOBA Grupul Cls.VII B din cadrul Proiectului Cetateanul Activ derulat in anul scolar 2021- 2022, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă adresăm următoarea propunere: înființarea unui centru de divertisment si recreere pentru tinerii din comuna Doba. În Declarația Drepturilor Copilului, proclamată prin rezoluția 1386 (XVI) a Adunării Generale ONU menționează: Copilul va primi o educație care să-i stimuleze cultura generală și să-l ajute, pe baza unor șanse egale, să își dezvolte capacitățile, judecata individuală și simțul de responsabilitate morală și socială și să devină un membru util al societății. Interesul superior al copilului va fi principiul de bază după care se vor ghida cei care sunt responsabili de educația și îndrumarea copilului. Copilul va avea toate oportunitățile pentru joacă și recreere, care vor avea aceleași scopuri ca și educația; societatea și autoritățile publice vor face tot ce le stă în putință pentru a stimula exercitarea acestui drept ". Dreptul copilului la recreere si joc a fost stipulat de catre Conventia Natiunilor Unite. ca toate celelalte drepturi si acesta este foarte important. Cand spui ‘recreere si joc’, mintea in primul rand se gandeste la relaxarea fizica sau la felul cum copiii isi ocupa aproape tot timpul. Dar aceste doua lucruri sunt mult mai importante de atat. Jocul ajuta copilul sa se destinda si sa se relaxeze nu numai fizic, ci si moral. Iar organismul unui copil cere si el aceasta recreere. Este un lucru normal si chiar vital pentru o mica fiinta. Nimic nu este mai placut pentru un copil decat sa se joace. Dar dupa o zi grea si agitata, chiar si unui adult ii prieste o clipa de recreere. Orice copil are dreptul la joc, odihna, recreere si la activitati cultural-artistice potrivite varstei sale. In comuna Doba sunt destul de mulți copiii care nu au conditii de recreere din diverse motive (sărăcia, neglijența din partea părinților , anturajul etc. ) Joaca este activitatea care ofera cea mai mare bucurie copiilor. In timpul jocului iti alegi partenerii pe care ii doresti ,practice lucruri pe care le ai invatat,interpretezi roluri ,faci si respecti reguli ,esti activ ,creative,te distrezi . Jocul contribuie la dezvoltarea , la sanatatea si starea de bine a tuturor copiilor. De aceea, noi, elevii dorim să venim în sprijinul celor care au nevoie de un spatiu adecvat unde ar putea sa isi petreaca timpul liber si vă înaintăm această petiție. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de Educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Prezenta solicitare este insotita de anexa care evidentiaza sustinatorii propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă e-mail: sc.Doba@yahoo.com nr.tel./fax: 0261/869118 www.scoalagimnazialadoba.info Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua dupa terminarea stării de alertă. Cu deosebită considerație, Grupul Cls VII B- Proiect Cetateanul Activ Declarația de constituționalitate Joaca este activitatea care ofera cea mai mare bucurie copiilor. In timpul jocului iti alegi partenerii pe care ii doresti ,practice lucruri pe care le ai invatat,interpretezi roluri ,faci si respecti reguli ,esti activ ,creative,te distrezi . Jocul contribuie la dezvoltarea , la sanatatea si starea de bine a tuturor copiilor. Declarația Drepturilor Copilului, proclamată prin rezoluția 1386 (XVI) a Adunării Generale ONU din 20 noiembrie 1959, Principiul 7 menționează: Copilul va avea toate oportunitățile pentru joacă și recreere, care vor avea aceleași scopuri ca și educația; societatea și autoritățile publice vor face tot ce le stă în putință pentru a stimula exercitarea acestui drept " Argumente: Dreptul la odihna si la vacanta, dreptul de a practica activitati recreative ,caracteristice varstei si de a participa liber la viata culturala si artistica sunt recunoscute de CONVENTIA NATIUNILOR UNITE CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI art.31 Politica publică propusă de noi Inființarea unui centru de divertisment si recreere pentru tinerii din comuna Doba. -respectă Constituția României și legislația europeană; -respectă prevederile privind exercitarea drepturilor și libertăților (Titlul II, Capitolul 3, art. 57); -respectă principiul egalității în drepturi a cetățenilor (Titlul II, Capitolul 1, art. 16); - respectă drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul 2); - respectă prevederile privind tratatele internați


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Problema selectată de elevi a fost defrișarea pădurilor, datorită faptului că elevii mei iubesc natura și doresc să o protejeze și să existe oxigen, din aceste motive au ales această temă care este una din problemele considerate de ei importante.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Comunei Socond Stimate Domnule Primar, Colectivul clasei a VII-a de la Școala Gimnazială Socond, Județul Satu Mare, dorește să vă aducă la cunoștință o problemă identificată de noi și care afectează starea de bine și sănătate a comunității noastre și anume defrișarea pădurilor existente în comuna noastră. Pentru protejarea pădurii vă propunem angajarea de paznici care să ajute pădurarul, pentru a nu mai avea posibilitatea tăierii pădurilor după bunul plac al unora, angajarea de voluntari, campanii de promovare a problemei prin răspândirea de afișe, pliante, plantarea de puieți noi pentru întinerirea pădurii, colaborarea dintre Școală-Primărie-Poliție-Jandarmerie-Voluntari să fie una reală pentru a proteja pădurea codrului care are o valoare inestimabilă pentru noi cei din comunitate, protejând pădurea ne protejăm viața. Propunem ca la final de săptămână să împădurim cu puieții tineri pădurea, alături de întreaga comunitate. În speranța că vă veți apleca asupra cererii noastre, vă mulțumim și vă dorim toate cele bune! Cu respect, Colectivul clasei a VII-a de la Școala Gimnazială Socond.


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Amenajarea malurilor Dunării în localitatea I.C.Brătianu, județul Tulcea. Localitatea I.C. Brătianu, este situată pe malul Dunării. Modernizarea malurilor Dunării ar reduce vizibil poluarea în aceste locuri și ar detemina protejarea mediului.
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document
Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Sălile de sport din Timișoara

Problema studiată de clasă este:

Gunoiul care se strânge în Eforie Nord, pe străzi și locuri nepermise, în plin sezon estival la mare.

Problema studiată de clasă este:

Șanțurile rămase de multă vreme neastupate și nesemnalizate corespunzător, după instalarea gazelor, apei potabile și canalizării in Eforie Nord.

Problema studiată de clasă este:

a

Problema studiată de clasă este:

Problema ce a intrunit votul majoritar este: -UN PLUS DE SIGURANTA PENTRU CETATENI-.Prezenta propunere este rezultatul grupului 2 de analiza ,format din elevii: Bercan Vladut ,Alex-Gabriel Nita, Cladiu Pirvu, Cristian-Andrei Tablet, Stefan Vargau.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către :PRIMARIA RAMNICU SARAT/JUDETUL BUZAU Strada N.Balcescu ,nr. 1 Nr...........din................... Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la LICEUL TEORETIC ,, STEFAN CEL MARE ,, RAMNICU SARAT/JUDETUL BUZAU, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea atașată: ,,UN PLUS DE SIGURANTA PENTRU CETATENI,, Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de Educație Socială și este însoțită de argumentul principal pe care l-am identificat în favoarea propunerii noastre. 1./Analizand impactul cresterii riscului de accidentare a pietonilor in general si al copiilor in special, in zona aferenta trecerilor de pietoni din Municipiul Ramnicu Sarat cu precadere in zona arondata Institutiilor Scolare ,in spiritul dezvoltarii abilitatilor de bune practici cetatenesti in cursul orelor de Educatie Sociala am analizat probleme comunitare ce pot avea sanse de rezolvare prin implicarea factorilor responsabili si anume cetateni si Autoritati cu scop final pozitiv pentru intreaga comunitate Ramniceana. Analizand fiecare propunere in parte cu puncte pozitive si negative si cantarind sansele rezonabile de rezolvare a acestora, in urma supunerii la vot a fiecarei propuneri in parte ,castigatoare a fost propunerea lansata de grupul 2 de analiza format din elevii: Yanis Grigore, Alex-Gabriel Nita, Cladiu Pirvu, Cristian-Andrei Tablet, Stefan Vargau, Andrei Toma, Vladut-Valentin Bercan. Propunerea vizeaza realizarea unor amenajari suplimentare cu ridicare de nivel ,strict pe spatiul trecerii de pietoni ,ce ofera vizibilitate suplimentara atat pietonilor cat si conducatorilor auto mai ales in zonele unde trecerile de pietoni sunt amplasate pe strazi cu trafic intens si parcari auto foarte aglomerate. Aceste amenajari ce credem nu solicita foarte mult bugetul local pot fi realizate gradual incepand cu zonele cu risc crescut de accidente pietonale ,urmand ca in aproximativ un an sa fie finalizate .Mentionam ca analiza si decizia de a propune Consiliului Local al Primariei Ramnicu Sarat aceasta initiativa ce ne dorim a capata statutul de politica publica a fost raspunsul responsabilizarii noastre la tot ceea ce inseamna probleme comunitare ca demers constant de a deveni cetateni responsabili. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email doinapirlog@yahoo.ro / danalaptoiu@yahoo.com. Atasam cu nume , prenume si CNP colectivul de elevi al clasei a VII.a LTSM Rm.Sarat Razvan Mihai Balan 5080817105029 Marian-Valentin Calin 5080312105027 Anda-Brandusa Dumitru 6081120105022 Andrei Ioan Grădinaru 5081027106319 Yanis Grigore 5080216105024 Iulia-Livia Ionescu 6080726100135 Daria Maria Irimia 6080206105020 Viorel-Alexandru Mirica 5080706105027 Alessio Mocanu 5080526105039 Elena Mocanu 1660331104968 Razvan-Cosmin Moise 5080518100136 Sorin Naziru 5080627105043 Andrei-Ionut Necula 5080914105032 Alex-Gabriel Nita 5080320105027 George-Cristian Onel 5080201105025 Ioana-Elena Petrea 6080924105021 Cladiu Pirvu 2751029104964 Mario-Mihai Roman 5050104105025 Oana-Maria Rusu 6080624807886 Roberto-Nicolae Soare 5081124105021 Cristian Spataru 5080122105033 Diana-Andreea Stoica 6071129105029 Cristian-Andrei Tablet 5080819105024 Andrei Toma 5071218105030 Andrei-Ionut-Alexandru Uritu 5080128105031 Stefan Vargau 5080515105030 Tiberiu-Andrei Vrinceanu 5080717105025


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Neselectarea deșeurilor de către cetățenii în pubelele primite și aruncarea deșeurilor de către cetățeni in locuri nepermise

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către PRIMARIA COMUNEI PĂUCA, Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială Păuca din localitatea Păuca, jud. Sibiu, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor adresăm propunerea atașată. Prezentă propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în ca-drul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat in favoarea propunerii noastre. Va rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră iî termenul legal la aceasta adresă de email scpauca@yahoo.co.uk. Propuneri: Desemnarea unei persoane (angajat al primăriei) din cadrul primăriei, responsa-bil cu asigurarea eficienței colectării selective, cu următoarele atribuții - depozitarea selectivă a deșeurilor în fiecare gospodărie - amplasarea în instituții publice și pe fiecare stradă din localitățile comunei a pubelelor pentru colectarea selectivă - tarifare diferențiată pentru deșeuri selectate/amestecate (tarif triplu pentru ridicarea deșeurilor, dacă nu sunt colectate selectiv) - aplicarea sancțiunilor în cazul nerespectării legislației (amendă și/ sau muncă în folosul comunității pentru persoanele care depozitează deșeuri pe terenurile arabile și în apropierea apelor) - implementarea unui sistem de monitorizare video pentru identificarea efi-cientă a persoanelor care nu respectă regulile colectării selective - organizarea unor proiecte pentru copii și tineret – din fonduri locale sau europene – care să vizeze gestionarea deșeurilor, companie susținută de informare a cetățenilor din localitate privind obligativitatea colectării selective - organizarea de campanii de strângere a electrocasnicelor mari - monitorizarea permanentă de către persoana desemnată ,a zonelor de colec-tare selectivă a deșeurilor pentru eficientizarea depozitării și colectării selective a deșeurilor, dar și aplicarea măsurilor concrete de respectare a legislației în vigoare (amenzi), -organizarea unor întâlniri cetățenești pentru informarea obligativității cetățenilor referitoare la permanenta colectare selectivă a deșeurilor -premierea cetățenilor (dedicați și implicați 100 % în promovarea, informarea, colectarea selectivă a deșeurilor) Precizăm că elevii școlii, care sunt interesați în problemele cu care se confruntă comunitatea și care vor să se implice în rezolvarea acestora, coordonați de profesori, vor participa în calitate de voluntari la proiectele de ecologizare și gestionare a deșeurilor inițiate de Primărie.

Problema studiată de clasă este:

Lipsa cantinelor și a facilităților de servit masa în școlile din sectorul 5

Problema studiată de clasă este:

Deșeuri aruncate pe marginea drumului

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Consiliul Local Tălpaș, Subsemnații, elevi ai clasei a VII a, Școala Gimnazială Tălpaș, com. Tălpaș în baza dreptului de petiționare prevăzut la art. 51 din Constituția României și având în vedere că în conformitate cu prevederile OG 27/2002 cu modificările ulterioare privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă adresăm propunerea atașată. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de Educație pentru cetățenie democratică, având ca principal argument - influența pozitivă asupra mediului și locuitorilor comunei. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dvs în termenul legal la această adresă de email - claudianicolae@ymail.com Elevi, Codițoiu Alina Covei Teodora Fota Ana Maria Golumbeanu Cristina Ion Mihai Ion Gabriel Preduț Cristian Răducu Daniela Văduva Ancuța Coord. prof. Nicolae Claudia


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Insuficienta terenurilor de sport si a locurilor de joaca in Timisoara.

Problema studiată de clasă este:

Problema aleasă de către elevi,prin vot în două tururi, este Lipsa unui teren de baschet în oraș.

Problema studiată de clasă este:

Alimentatia nesanatoasa, un pericol pentru sanatatea timisorenilor

Problema studiată de clasă este:

“Lipsa dotărilor pentru desfășurarea orelor de educație fizică în sala de sport și in aer liber, in corpul C al scolii noastre.”

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Propunerea de politică publică elaborată de clasa noastră este: Reabilitarea terenului de sport din curtea școlii, dotarea cu materiale sportive și amenajarea unor vestiare. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Din cercetările noastre rezultă că sunt persoane, ONG-uri, Fundații, Sindicate, specialiști care ar dori să ne sprijine în demersul nostru: prezentatorii Răzvan şi Dani, fotbalistul Ovidiu Popescu, sindicatele, ONG-urile și presa locală, menționate anterior, consilierul local Simona Voin, precum și conducerea școlii.


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

“Lipsa unei infrastructuri moderne: drumuri și unități de cazare la obiectivele turistice din Județul Caraș - Severin”

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Propunerea de politică publică elaborată de clasa noastră este: Modernizarea drumurilor/căilor ferate și refacerea unităților de cazare din turismul județului Caraș - Severin la standarde europene. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Ne sustin in demersul nostru: jurnaliștii Vali Popovici, Daiana Rosca, Cristian Florin Franț si Ada Botezan, Constantin Daniel Cadariu(ministrul antreprenoriatului si a turismului), Sorin Mihai Grindeanu(ministrul transporturilor si a infrastructurii), Sorin Maxim de la ADR Vest, sindicatul Federației Naționale si Ion Alexandru Simu, fiind director CFR.


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Nevoia elevilor de promovare prin activităţi extracurriculare.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către PRIMĂRIA CHIOJDU, ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN GIURESCU”, Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială „Constantin Giurescu” din Chiojdu, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm următoarea propunere: Amenajarea unui centru multimedia destinat întâlnirilor cu participanții în cadrul activităților extracurriculare. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre: • Existența unui spațiu care să permită realizarea activităților extracurriculare cu un număr mare de elevi; • Organizarea de activități diverse, având la dispoziție toate resursele necesare (laptop, videoproiector, tablă interactivă etc ); • Asigurarea spațiilor și a suprafețelor în care să fie expuse lucrările elevilor, pe centre tematice; • Crearea unui mediu bogat din punct de vedre vizual, distractiv și surprinzător; • Spațiu comun pentru întâlnirile la care participă toți copii din școală (competiții, piese de teatru, muzică, arte, ateliere de lucru); • Mobilier adecvat, care să respecte un spațiu echipat și decorat de manieră ergonomică; • Aranjarea mobilierului pentru a asigura starea de bine a elevilor, astfel încât să încurajeze mai multe forme de cooperare, comunicare, acces la informații. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email scoalachiojdu@gmail.com. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă.  Baciu Ana Maria  Baciu Ioana-Alexandra  Badea Elena-Florentina  Bitanu Andreea-Catalina  Bitanu Raluca-Elena  Burlan Alexia-Ioana  Ciupa Ștefania-Cristina  Ciurezu Robert-Gabriel  Grija Vasilica-Ioana  Mita Sebastian-Auraș  Muscalu Adrian-Nicușor  Popa Natalia-Ștefania  Răcătej Ion-Sebastian  Teeru Cătălin-Marian


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document

Problema studiată de clasă este:

Amenajarea unui spațiu pentru câinii vagabonzi din orașul nostru și din zonele adiacente.Totodată se dorește și înființarea unui program de adopție pentru câinii vagabonzi,eventual și pentru pisici.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Municipiului Câmpulung Muscel, În atenția :Doamnei Primar Subsemnații ,elevii clasei a VII-a de la Colegiul Național,,Dinicu Golescu”,coordonați de profesorul de Educație Socială Gîlcă Mihaela ,în baza dreptului la petiționare ,prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că ,în conformitate cu prevederile OG nr 24/2002,cu modificările ulterioare ,privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor ,înaintăm spre dumneavoastră prezenta petiție prin care inițiem o propunere de politică publică. Problema identificată de noi a fost: prezența unui număr mare de câini comunitari (dar și pisici )pe străzile adiacente orașului și nu numai. Au fost analizate o serie de soluții ,dar ,în final,înaintăm spre analiza dumneavoastră o soluție ce vizează reducerea numărului de câini comunitari ,conform proiectului de act normativ atașat acestei scrisori . Propunem ca pe raza orașului să se constriască un adăpost pentru câini . Avantajele acestei soluții: • reducerea numărului de câini comunitari ; • posibilitatea ca și aceștia să fie dați spre adopție; • dezvoltarea unui spirit civic și responsabil în rândul membrilor comunității; Prezenta propunere este rezultatul activității realizate de clasa noastră în cadrul orelor de Educație socială componentă a proiectului educațional,,Cetățeanul”. Cu deosebită stimă , Colectivul clasei a VII-a ,Colegiul Național,,Dinicu Golescu”,Câmpulung Muscel, Argeș. Anexăm prezentei scrisori propunerea de act normativ ,documente care să vă ajute în analiza obiectivă a propunerii pe care v-am supus-o atenției. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în temeiul legal la acestă adresă de email: mihaela.catalina68@yahoo.com Doamnei Primar al Municipiului Câmpulung Muscel Proiect de act normativ În temeiul Legii 52/2003 privind transparența decizională în instituțiile publice centrale și locale,supunem spre dezbatere un proiect de act normativ ,cu privire la construirea de adăposturi pentru câinii fără stăpân . Acest act normativ respectă declarația în vigoare . Argument În urma analizei diverselor surse am constatat că este o problemă generală și se impune soluționarea prin implicarea autorităților locale –Primărie și Consiliul local. Noi am identificat următoarele argumente în susținerea acestui proiect de act normativ :  Dispariția câinilor de pe străzi , prin strângerea lor ;  Obținerea de fonduri pentru rezolvarea acestei probleme ;  Eliminarea pericolului reprezentat de agresivitatea câinilor ,respectiv eliminarea paraziților pe care aceștia îi răspândesc ;  Prezența unui număr mare de câini comunitari pe raza orașului ,dar și pe străzile adiacente orașului.

Problema studiată de clasă este:

Rampe de gunoi clandestine.

Problema studiată de clasă este:

Alimentatia nesanatoasa, un pericol pentru sanatatea timisorenilor

Problema studiată de clasă este:

Construirea de adăposturi pentru animalele comunitare fără stăpân prin campanii publice de strângere de fonduri financiare de la cetățeni, sub sloganul “ Dai un leu pentru animalul tău!” .
Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document