Problema studiată de clasă este:

Consumul de tutun si alcool in randul tinerilor din Timisoara.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primaria Timisoara, Subsemnații, elevii clasei a 9-a C de la Colegiul National ,, Ana Aslan” din Timisoara, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea atașată. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email barbu.emanuela@cnanaaslan-tm.ro. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă. Nume, prenume, CNP pentru toți elevii clasei ANDREI APOPEI SARAH BARBU RAZVAN-EMIL BOLOVEGEA LARISA-DENISA CARP RUXANDRA-MIHAELA CINCHEZA ANA-MARIA-TEODORA COSTEA SORANA-ALEXANDRA FERKEL CIPRIAN GROZA-BARBULESCU RAZVAN HORVATH EVELIN IOZSA PATRICIA-MARIA LUCA CAMELIA-IOANA MARIAN RAUL-MIHAI MARIN ABEL-ORLANDO MICLAU DARIUS-MARIO MIEREA AMALIA MIRON KARINA-ANDREEA PARALESCU RADU-LUCA POPA IOANA-ROXANA PREDA FABIAN-ANDREI RADU RAISA-NESIA SAVU CATALIN-IONUT SCHIOP SARAH-NICOLE SZOLLO FLORINA-LARISA VORON


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document