Problema studiată de clasă este:

Problema selectată de elevii clasei a VII-a A a fost: STRESUL ȘCOLAR.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Scrisoare adresată Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 11 Buzău Către Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 11 Buzău Noi, elevii claselor a VII-a A și B de la Școala Gimnazială Nr.11 din Buzău, am derulat la ora de Educație socială Proiect Cetățeanul, proiect ce ne-a ajutat să identificăm probleme cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi. De comun acord, am constatat că cel mai mult ne afectează stresul generat de școală (teme, teste, note, competitii dure, ierarhizări, premierea de la sfârșitul anului școlar, presiuni din partea părinților, lipsa timpului liber, imposibilitatea de a ne cultiva, dezvolta aptitudinile, pasiunile). Vă solicităm să transmiteți mesajul nostru către toate cadrele didactice din școală: Oare când vom avea și noi timp liber pentru a ne cultiva pasiunile, timp liber pentru a petrece clipe de neuitat față în față cu prietenii? Am obosit să socializăm on-line.... Simțim că am obosit prea mult din cauza școlii... astfel temele ne copleșesc de multe ori, testele sunt prea multe și uneori prea grele... prea multe noțiuni, formule, lecții, scheme de memorat. Dacă uneori nu ne îndeplinim unele sarcini se întâmplă pentru că uneori nu mai putem... și așa apar notele mici, o sursă de stres în relația cu părinții. Unele materii nu prezinta suficient interes pentru noi ... și dacă am avea puterea le-am scoate din programă și am presăra programa cu conținuturi mult mai interesante pentru noi... dar cine știe, poate unul dintre noi va fi ministrul educației și poate în sfârșit va schimba lumea școlii, amintindu-și de frământările noastre de astăzi... Amintiți-vă că ați fost copii ca și noi și aveați mult mai mult timp liber pentru propria persoană! Pentru ca elevii să se simtă mai bine la școală, pentru un mediu mai plăcut și copii mai relaxați, ne-am gândit la câteva soluții:  Reducerea temelor astfel încât să ne încadrăm în 2 ore, timp prevăzut, conform art. 3, în Ordinul privind temele pentru acasă în învățământul preuniversitar (OMENCS 5893/2016);  Renunțarea la temele/caietele de vacanță;  Modernizarea demersului didactic (utilizarea metodelor interactive, experimentului, aplicații practice, studiu de caz, proiecte);  Schimbarea modului și a strategiilor de evaluare (reducerea numărului de teste, evitarea suprapunerii acestora pe zi/săptămână);  Existența mai multor opționale pentru fiecare an de studiu și implicarea efectivă a elevilor în stabilirea opționalelor în funcție de aptitudini și interese personale). Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal. Cu respect, Colectivul clasei a VII-a A


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document