Problema studiată de clasă este:

Lipsa amenajării terenului de sport afectează siguranța elevilor. Această nevoie devine publică în contextul lipsei unui parc de joacă în localitate (deși este centru de comună). In prezent nu există o politică publică în sensul rezolvării acestei pr

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria comunei Unirea Către Consiliul Local al comunei Unirea Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Unirea, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă adresăm propunerea atașată. Propunere: Amenajarea unui teren de sport în curtea școlii, problemă cu care se confruntă de mult școala noastră. Lipsa amenajării terenului de sport afectează siguranța elevilor. Această nevoie devine publică în contextul lipsei unui parc de joacă în localitate. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială-Proiect: Cetățeanul (avizat de MEN) și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. 1. Obiectivul general al politicii publice este acela de a evita posibilele accidente din timpul desfășurării activităților sportive pentru elevii școlii; 2. Creșterea ratei de participare a elevilor la activitățile sportive, în condiții mai sigure și mai bune pentru elevii școlii noastre, având efecte și asupra sănătății elevilor; 3. Amenajarea unui teren de sport în curtea școlii, în condiții calitative ridicate și care oferă siguranță maximă ar atrage copiii comunei către sport contribuind la dezvoltarea fizică, armonioasă și menținerea unei stări mai bune de sănătate. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email scoala.unirea@yahoo.com. Colectivul de elevi ai clasei a VII-a de la Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Unirea, jud. Alba


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document