Problema studiată de clasă este:

: LIPSA SPATIILOR VERZI PENTRU RECREERE, MIȘCARE, SPORT ȘI JOACĂ PE RAZA COMUNEI MERENI Instituțiile care pot să analizeze problema și să realizeze aceste spații în cunoștință de cauză sunt PRIMĂRIA și CONSILIUL LOCAL al comunei MERENI

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Domnule Primar, Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială ”N. STĂNESCU” Mereni, în baza dreptului de petiționare prevăzut la art. 51 din Constituția României, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, va adresăm urmatoarea petiție de soluționare a lipsei spatiilor verzi amenajate pentru recreere, mișcare, sport și jpacăîn toate localitățile comunei Mereni. Prezenta petiție este rezultatul activtăților realizate de clasa noastra în cadrul orelor de educație socială, a proiectului CETĂȚEANUL - în colaborare cu Institutul Intercultural Timișoara. Vă rugăm sa ne comunicați răspunsul dvoastră în termenul legal la adresa de email a scolii,sc.nstanescumereni@yahoo.com. Cu respect, Elevii clasei a VII- a de la Școala Gimnazială ”N. STĂNESCU” Mereni,


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document