Problema studiată de clasă este:

Lipsa unui Centru de informare și sportiv pentru copiii Comunei Petelea