Problema studiată de clasă este:

Programa școlară

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Colegiul Național „Spiru Haret” din București, în baza dreptului de petiționare prevăzut în articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr.27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, va adresăm propunerea atașată: Modificarea curriculumului școlar pentru clasele de gimnaziu/liceu. Problema menționată, supraincarcarea orarului școlar cu materii care pot fi considerate extracurriculare, are un impact negativ asupra elevilor din România. Din cauza orarului supraîncărcat pe care elevii îl au la scoala, aceștia tind sa fie foarte stresati, de foarte multe ori rezultand in abandonul școlar. Au fost analizate următoarele opțiuni în ceea ce privește problema menționată: 1.Elevii din clasa a VII-a să aibă ore suplimentare de pregătire la disciplinele la care vor susține examenul național. 2.Ore să aibă o durată de cel mult 40 de minute, astfel ca elevii să se poată concentra. 3.Accentul să fie pus pe partea practică a disciplinelor studiate, ceea ce implică ca orele să fie structurate astfel: prima parte să fie puse bazele teoretice, iar în a doua parte să fie prezentate efectele practice ale primei părți. 4.La intrarea în liceu, copii să-și poată aleagă orele și dificultatea lor. Opțiunile prezentate au fost supuse votului, iar rezultatul votului au fost următorul: Accentul să fie pus pe partea practică a disciplinelor studiate. Prin aceasta propunere reprezentanții au dorit să schimbe structura unei ore de curs. Astfel, în prima parte a orei să fie prezentat un scurt text care sa conțină informațiile specifice orei, iar în ultima jumătate să se efectueze aplicații practice. Bineînțeles, nu toate orele de curs, precum română și matematică, o să poată să se desfășoare orele după acest format. Soluțiile propuse de clasa noastră sunt susținute de toți elevii clasei a VII-a. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de Educație Socială, sub îndrumarea profesoarei Amalia Stoian. Va rugam sa ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la adresa: maria.stancu@cnshb.ro Argumente: 1. Educația este cel mai important aspect la nivelul unei țări, formând indivizii care vor conduce statul într-un viitor apropiat. Astfel, sistemul de învățământ poate afecta, indirect, bunul mers al unei societăți și buna conviețuire a cetățenilor români în viitor. Cu alte cuvinte, micile disfuncționalități din sistemul educațional românesc vor fi regăsite ca erori peste câteva zeci de ani. Din acest motiv, trebuie luate măsuri împortiva celor mai comune și periculoase probleme, cum ar fi analfabetismul funcțional, care, conform studiilor actuale, este prezent la mai mult de 50% dintre elevi. Acest aspect ar putea fi provocat de materia stufoasă, programa școlară încărcată, în care se predă în mare parte într-un stil teoretic, iar astfel, majoritatea elevilor nu beneficiază de aplicații practice. Aceste aplicații ar putea face o distingere semnificativă de la clasicul stil de învățare, captând mai ușor atenția elevilor de orice vârstă și ajutând la înțelegerea informațiilor parcurse. 2. Uneori, informațiile pot depăși nivelul de înțelegere al unor elevi, iar această soluție ar putea compensa cu problema destul de comună în sistemul de învățământ din România, cea a învățării informațiilor fără a fi înțelese cu adevărat, ducând la uitarea acestora într-o scurtă perioadă de timp. Aplicațiile practice fac materia mai ușor de înțeles și de reținut pe o perioadă mai lungă de timp. 3. Prin aplicațiile practice propuse, elevii nu doar că își vor asuma într-o altă măsură informațiile care le sunt predate, dar vor învăța și să facă corelații între acestea și viața de zi cu zi, creându-și o stabilitate în viitor, când vor avea nevoie de anumite aspecte predate în timpul anilor de școală. 4. Implementarea aplicațiilor practice într-un număr mai semnificativ la nivel școlar este susținută atât la nivel național, cât și la nivel european, prin intermediul unor campanii realizate pe această temă.


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document