Problema studiată de clasă este:

Defrișarea

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către: Consiliul Local Sector 1 Subsemnații, elevii clasei a VII-a A de la Școala Gimnazială “Sfinții Voievozi” din București, în baza drepturilor de petiționare, prevăzut în art. 51 din Constituția României și având în vedere, în conformitate cu prevederile OG nr 27/2002 cu modificările următoare, privind reglementarea activităților de soluționarea a petițiilor, vă adresăm propunerea de a găsi o soluție împotriva defrișărilor ilegale. Problema menționată cuprinde tăierea frauduloasă a peste 20 de milioane de metri cubi de lemn anual. Au fost analizate următoarele opțiuni în ceea ce privește problema menționată: -plantarea unor camere de vânătoare in zonele de risc și mare risc -angajarea personalului calificat pentru operarea camerelor -microfoane cu rază lungă -campanii de informare -creșterea amenzilor -plantarea a câte 5 copaci la fiecare copac tăiat Opțiunile prezentate au fost supuse votului, iar rezultatul votului a fost soluția care sprijină campaniile de informare. Soluția propusă de clasa noastra este susținută de elevii clasei a VII-a. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de Educație Socială. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la adresa de mail: gheorghita.maria.daria@scoala1-sfintiivoievozi. Argumente: Prevenirea expolatării ilegale a pădurilor se poate realiza prin campanii media de informare a populaţiei sau aplicaţii de raportare a fraudelor în transportul şi exploatarea materialului lemnos. Ținând cont că mediul online este într-o continuă expansiune, rețele de socializare fiind un element important din viața oamenilor, considerăm că o campanie de informare ar trebui să țină cont de realitățile vremii și că ar trebui să fie diferențiată în funcție de vârstă, iar clasicele afișe și pliante să fie uzitate doar în mod subsidiar. Astfel, pentru copii se pot realiza scurte clipuri publicitare animate, astfel încât să poate învățat într-un mod interactiv necesitatea protejării pădurilor. Pentru tineri şi adulţi se vor realiza spoturi publicitare difuzate în mediul online şi TV, accentul punându-se în mediul online, unde pot să fie realizate diferite campanii de către influenceri. De asemenea, pot fi invitați specialiști în domeniu care să prezinte consecințele defrisării, dar aceștia trebuie să-și adapteze discursul, punând accentul pe latura interactivă. Se pot amplasa afișe care să vorbească și să susțină mesaje pentru mediu. Oamenii trebuie să înţeleagă că defrişarea în masă a pădurilor dăunează mediului înconjurător, în toate aceste clipuri se va arăta efectul nociv al tăierii excesive a pădurilor. Tot în aceste clipuri vor fi amintite şi aplicaţiile prin care oamenii pot raporta ilegalităţi în domeniul exploatării masei lemnoase. Cu toate acestea, pe lângă modul de derulare al acestor campanii și avantajele pe care le pot avea, printre care se poate număra învățarea încă de la vârste fragede a copiilor despre importanța pădurilor, totuși pot să fie evidențiate și dezavantaje, precum putem aminti costurile destul de ridicate ale unor asemenea campanii și posibilitatea de a nu se ajunge la rezultatul dorit, impactul fiind unul scăzut.


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document