Problema studiată de clasă este:

Lipsa sau insuficiența colectării selective a gunoiului în municipiul Baia Mare

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Municipiului Baia Mare, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, elevii clasei a VII- a C de la Școala Gimnazială NICHITA STĂNESCU Baia Mare, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizate, vă solicităm să ne transmiteți următoarele informații: Situația colectării sau date statistice referitoare la modul în care se colectează selectiv gunoiul, date care ne vor fi de un real ajutor în realizarea unui proiect în cadrul activităților școlii, activitate pentru cetatenie democratica implementare de proiect educational la clasă ca activitate educațională, culturală, civică și științifică, fără scopuri politice, care acceptă și promovează valorile interculturale, cetățenia activă și respectul pentru drepturile omului. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email scoala_stanescu@yahoo.com   Prof. Bolchiș Marius Nicolae SOLUȚIA 1 : Monitorizarea atentă a acțiunii de colectare și selectare   Avantaje : reducerea impactului asupra mediului și implicit a poluării Dezavantaje : implementare, costuri, resursa umană SOLUȚIA 2 : Reducerea taxei de salubrizare pentru selectarea individuală a plasticului separat de gunoiul menajer. Avantaje : se reduce cantitatea de gaze cu efect de seră, reducerea traficului de salubrizare, rezultarea de materie prima plastic Dezavantaje : spațiu suplimentar alocat depozitării în locuință, costuri recipiente depozitare... SOLUȚIA 3 : Relocarea gropii de gunoi din vecinătatea municipiului Baia Mare Avantaje : creșterea confortului vizual-estetic, reducerea impactului asupra mediului și implicit a poluării, igenizare, ecologizare zonă Dezavantaje : costuri ridicate, trafic crescut, consum de combustibil, pregătire resursă umană,


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document