Problema studiată de clasă este:

“O scoala moderna este o scoala in care copiii se simt in siguranta”. Problema: Lipsa unor grupuri sanitare functionale, civilizate in scolile din sectorul 3, Buc; Absenta consumabilelor necesare (sapun, hartie) sunt elemente minime de igiena.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

SCRISOARE Către Consilul local, Subsemnații, elevii clasei a VII a de la Școala Gimnazială Nr. 20, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea atașată. Propunerea de politica publica aleasă de clasa noastra vizează reamenajarea grupurilor sanitare printr-un parteneriat public - privat . Avantaje - un număr mare de copii și adolescenți ar putea beneficat de educatie de calitate • - creșterea gradului de siguranță in mediul scolar • - fondurile folosite provin din două surse – bugetul Primăriei și sponsorizari • - pe termen lung scăderea riscului de îmbolnăvire fizică și mentală a populației, a copiilor de azi - adulților de mâine • - creșterea gradului de conștientizare a a copiilor în special, cu privire la importanța sanatatii, a grupurilor sanitare in context scolar. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email sc20sm@yahoo.com. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă.


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document