Problema studiată de clasă este:

Problema selectată: Amenajarea unui parc „verde” cu piste pentru role, biciclete, trotinete, cu un spațiu de recreere dotat cu o bibliotecă în aer liber și cu zonă de hamace.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Comunei Dersca, Subsemnații, elevii clasei a VII-a B de la Școala Gimnazială „N. Iorga” din localitatea Dersca, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea atașată: Amenajarea unui parc „verde” în localitate cu piste pentru role, biciclete și o bibliotecă în aer liber. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială în cadrul Proiectului național „Cetățeanul” și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre: 1. Inexistența unui spațiu adecvat în comună pentru petrecerea timpul liber într-un mod eficient, creativ și recreativ; 2. Pericolele la care suntem expuși în momentul în care ieșim cu bicicletele și rolele pe drumurile comunale; 3. Posibilitatea de a citi bucurându-ne de proprietățile binefăcătoare ale aerului curat; 4. Exersarea abilităților de socializare în spațiu deschis; 5. Implicarea tinerilor din comună în amenajarea și întreținerea parcului; 6. Desfășurarea unor activități în timpul orelor de curs (la geografie, biologie, educație fizică, etc) sau în afara acestora; 7. Contribuția la schimbarea imaginii comunei Dersca. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email: horlaciremalia2@gmail.com. Nume și prenume elevi: Ananuță David Alexandru Ananuță Elisei Aungurenci Alexandra Mihaela Badragan Luca Cazacu Roberta Paola Chițan Massimo Ciobanu Claudiu Andrei Coșman Daniel Dumbravanu Yasmine Grădinariu Bianca Maria Horlaci Remalia Lionti Cosmin Dumitru Pintilei Naomi Titiliuc Samuel


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document