Problema studiată de clasă este:

Problema selectată a fost acordarea unei mese calde pe zi în cadrul școlii.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Consiliul Local al Comunei Roma, Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială Nr. 1 Roma, în conformitate cu art. 51 din Constituția României cu privire la dreptul de petiționare, dorim să punem în atenția autorităților locale asigurarea unei mese calde pe zi pentru elevii din comunitate. Problema menționată are un rol semnificativ în viața elevilor, o alimentație sănătoasă putând duce la creșterea performanței școlare și asigurarea egalității de șanse în frecventarea cursurilor. Au fost analizate următoarele opțiuni în ceea ce privește problema menționată: amenajarea unei cantine în curtea școlii și asigurarea unei mese calde în regim de catering. Opțiunile prezentate au fost supuse votului, iar rezultatul votului a fost asigurarea unei mese calde în regim de catering. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială, iar argumentele în vederea susținerii acestei soluții sunt următoarele: costurile sunt mai reduce comparative cu amenajarea unei cantine în curtea școlii și implemenatrea acestei soluții se poate realiza într-un timp relative scurt. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la adresa de e-mail a școlii.


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document