Problema studiată de clasă este:

Poluarea mediului prin aruncarea gunoaielor în locuri neamenajate în comuna Săgeata

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Comunei Săgeata Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială ,,Nicolae Efrimescu” din localitatea Săgeata, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere prevederile OG nr.27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă adresăm propunerea atașată. Problema pe care am identificat-o și pe care am considerat-o importantă este poluarea în comuna Săgeata. În satele ce aparțin comunei noastre, poluarea se manifestă prin: aruncarea deșeurilor în apă, respectiv pe sol, încălzirea locuințelor prin metode ce poluează (fumul provenit din arderea lemnului), dar și inexistența colectării selective a deșeurilor. Poluarea se referă la modificarea elementelor naturale prin prezența unor componente străine, numite poluanți, ca urmare a activității omului, care provoacă efecte nocive asupra vieții, sănătății, creează disconfort sau împiedică folosirea unor componente ale mediului esențiale vieții. Tipuri de poluare identificate: 1. Poluarea aerului constă în emisiile de gaze și particule solide în atmosferă, în special din arderea combustibililor fosili. 2. Poluarea apei are loc prin deversarea substanțelor reziduale și a resturilor din gospodăriile populației. Malul râului Buzău, pe porțiunea corespunzătoare comunei Săgeata, este poluat cu deșeurile aruncate ilegal de unii cetățeni ai comunei . 3. Poluarea solului se manifestă prin contaminarea acestuia cu pesticide și îngrășăminte chimice provenite din activitățile agricole. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre: • Sănătatea mediului ar fi pusă pe primul loc și noi, oamenii, am fi sănătoși; • Putem ajuta la economisirea și conservarea resurselor naturale; • Putem folosi produse biodegradabile; • Putem contribui la ameliorarea schimbărilor climatice prin eliminarea surselor de poluare; • Putem ameliora calitatea apelor râului Buzau, care trece prin localitatea noastră; Dezvoltarea durabilă a localității noastre.Pentru soluționarea sa, noi propunem: montarecoșurilor de gunoi, colectarea selectivă, reciclarea deșeurilor, montarea camerelor de supraveghere și sancționarea prin lege a cetățenilor iresponsabili. Clasa noastră a ales ca soluție pentru rezolvarea acestei probleme montarea camerelor de supraveghere, deoarece prin această metodă sătenii ar putea fi responsabilizați și ar respecta spațiul în care trăim. Susținătorii proiectului ar putea fi localnicii și autoritățile publice. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email: catalina.topala@yahoo.ro.


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document