Problema studiată de clasă este:

Lipsa unei baze sportive moderne pentru sportivii care practică sport de performanță

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Municipiului Deva, Subsemnații, elevii clasei a VII-a E, de la Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” din Deva, coordonați de doamna profesoară Mirela Stroia, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) venim spre dumneavoastră cu următoarea solicitare. Problema identificată de clasa noastră la nivelul comunității este aceea că, în prezent atât sportivii care practică un sport de echipă (baschet, volei, handbal, fotbal etc) cât și cei care practică sporturi extreme (skateboarding, scootering,etc.) nu beneficiază de suficiente spații special amenajate și de echipamente adecvate sportului respectiv. Mai mult decât atât, spațiile destinate acestor sporturi nu satisfac nevoile sportivilor care doresc să își practice sportul preferat la un nivel înalt. În ceea ce privește sporturile de grup: - nu există suficient loc pentru antrenarea tuturor echipelor; - programul sălii nu permite antrenamentul tuturor echipelor de la ore convenabile; - nu există echipamente necesare (mingi, jaloane, greutăți, mingi medicinale etc.); - nu există o sală de forță la care să aibă acces toți sportivii, indiferent de sportul practicat; - vestiarele și băile au nevoie de renovare. În ceea ce privește sporturile extreme, locul deja destinat acestor tipuri de sporturi - nu dispune de suficiente obstacole; - nu are prevăzute trasee pentru începători și pentru avansați; - este departe de centrul orașului (pe șoseaua de centură), fapt care incomodează sportivii mai tineri; - nu este supravegheat de personal autorizat (pază). Din acest motiv, de cele mai multe ori, spațiul este neîngrijit și neadecvat pentru practicarea în condiții optime a acestui sport. Considerăm că tinerii trebuie să își petreacă o mare parte din timpul lor liber practicând un sport. Prin urmare, dorim să ne sprijiniți în alocarea unor fonduri pentru înființarea unei baze sportive moderne la care să aibă acces toți tinerii din comunitatea noastră. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre: faptul că nu există o bază sportivă modernă în orașul nostru, afectează atât calitatea sportului practicat la un anumit nivel, de tineri, cât și interesul celorlalți pentru practicarea unui sport. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email mirela_dubalaru@yahoo.com. Nume și prenume elevi: Nume și prenume cadru didactic:


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document