Problema studiată de clasă este:

Scăderea interesului pentru lectură în rândul tinerilor

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Municipiului Deva, Subsemnații, elevii clasei a VII-a D, de la Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” din Deva, coordonați de doamna profesoară Mirela Stroia, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) venim spre dumneavoastră cu următoarea solicitare. La începutul anului am aplicat un chestionar printre tinerii de vârsta noastră și a reieșit faptul că interesul lor pentru lectură este foarte scăzut. Ei acordă mai mult timp utilizării dispozitivelor și a rețelelor de socializare, comparativ cu timpul pe care îl petrec pentru lectură. Chiar dacă în orașul nostru există o bibliotecă care dorește să se adapteze la nevoile tuturor membrilor comunității (carte diversă, sală media, loc de recreere), nu există un loc în care tinerii să poată socializa / să poată organiza activități dedicate lecturii, în care să lucreze în grup, fără a deranja ceilalți cititori (o sală care să îmbine lectura, socializarea și tehnologia/media). De asemenea, existența unui bufet în curtea bibliotecii, loc în care tinerii ar putea consuma băuturi nonalcoolice (ceai, cafea, sucuri), ar ajuta la creșterea socializării între tineri, la consolidarea relațiilor de prietenie și la atragerea altor tineri înspre activitățile desfășurate în cadrul bibliotecii. În acest spațiu ar putea fi organizate atât seri literare, cât și concerte sau lansări de carte. Dorim să ne sprijiniți în alocarea unor fonduri pentru a crea în cadrul Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Deva spații destinate tinerilor, fapt care, considerăm noi, ar crește interesul tinerilor pentru lectură. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre: considerăm că tinerii trebuie să își petreacă cea mai mare parte a timpului în activități care îi ajută atât în prezent, cât și în viitor. Faptul că interesul lor se îndreaptă mai mult spre utilizarea dispozitivelor și a rețelelor de socializare, decât spre lectură, spre construirea relațiilor de prietenie, spre implicarea în activități de voluntariat etc. este un fapt îngrijorător. De aceea, atragerea tinerilor spre aceste tipuri de activități trebuie să constituie o prioritate. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email mirela_dubalaru@yahoo.com. Nume și prenume elevi: Nume și prenume cadru didactic:


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document