Problema studiată de clasă este:

Gunoaiele aruncate pe străzile din Lugoj

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Poliția Locală Lugoj, Subsemnații, elevii clasei a-VII-a B de la Școala Gimnazială Anișoara Odeanu din Lugoj, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea de a realiza un parteneriat cu Școala Gimn.A.Odeanu în vederea desfășurării de activități de educație pentru mediu și legislație pentru prevenirea aruncării gunoaielor în locuri neamenajate. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre: -dreptul elevilor la sănătate, igienă, la condiții bune de a învăța. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email denis.danila@scoalaodeanu.ro. Elevii clasei a VII-a B: Profesor educație socială, Secoșan Laura


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document