Problema studiată de clasă este:

Invățămănt de slabă calitate în școala noastră.