Problema studiată de clasă este:

Dezvoltarea bazei sportive de la Școala Gimnazială ”Liviu Suhar” Iacobeni

Scrisoarea transmisă către autorități este:

CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IACOBENI Elevii clasei a VII-a din cadrul Proiect Cetățeanul derulat în anul școlar 2021- 2022, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă adresăm următoarea propunere: Dezvoltarea bazei sportive de la Școala Gimnazială ”Liviu Suhar” Iacobeni. Prin Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000 - Legea educației fizice și sportului statul recunoaște dreptul cetățenilor de a face sport: Art. 2. - (1) Educația fizică şi sportul sunt activități de interes național sprijinite de stat. Art. 3. - (1) Autoritățile administrației publice, unitățile și instituțiile de învățământ, instituțiile sportive, precum şi organismele neguvernamentale de profil au obligația să sprijine sportul pentru toți și sportul de performanță și să asigure condițiile organizatorice și materiale de practicare a educației fizice şi sportului în comunitățile locale. (2) Autoritățile administrației publice și instituțiile prevăzute la alin. (1) au obligația să asigure, cu prioritate, copiilor de vârstă preșcolară, tinerilor și persoanelor în vârstă condiții pentru practicarea exercițiului fizic, în vederea integrării sociale. (3) Autoritățile administrației publice au obligația să asigure condiții pentru practicarea educației fizice și sportului de către persoane cu handicap fizic, senzorial, psihic și mixt, în scopul dezvoltării personalității lor și integrării în societate, precum și mijloacele care să permită sportivilor cu handicap participarea la competiții naționale și internaționale destinate lor. Art. 81. - (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația să includă în planurile de urbanism și amenajare rurală suprafețe de teren pentru construirea de baze sportive destinate educației fizice și sportului comunitar. (2) Autoritățile administrației publice locale pot contribui la întreținerea, modernizarea și dezvoltarea bazei materiale pentru activitatea sportivă, în condițiile legii. În comuna Iacobeni sunt copiii și tineri care nu au altă posibilitate de a practica activități sportive în afara terenului de sport al școlii. În ultimii ani, autoritățile publice locale au avut în vedere modernizarea terenului de sport al unității de învățământ prin așezarea unei suprafețe de gazon artificial și realizarea unei instalații de iluminat nocturn. Practicarea activităților sportive în sezonul rece (aproximativ șase luni din an datorită așezării geografice a localității Iacobeni) devine dificilă, dacă nu imposibilă. De aceea, noi, elevii dorim să propunem o modalitate de îmbunătățire a bazei sportive școlare și vă înaintăm această petiție. Fără ajutorul d-voastră, fenomenul sportiv din comuna Iacobeni nu poate evolua înspre mai bine.. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de Educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email grsciacobeni@yahoo.com. Cu deosebită considerație, Clasa a VII-a - Proiect Cetățeanul


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document