Problema studiată de clasă este:

Cresterea frecventei elevilor la scoala si a motivatiei lor pentru invatare/ prin implementarea Proiectului "Masa calda pentru elevi".

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Comunei Albeşti, Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială “Constantin Ştefan /Albeşti, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor vă adresăm propunerea atașată: Creșterea frecvenței elevilor la școală și a motivației lor pentru activitățile de învățare prin proiectul ”Masă caldă pentru elevi”. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email: scoalaxxxxxxx@yahoo.com. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă. Semnează cei 19 elevi din clasa a VII-a de la Școala Gimnaziala” Constantin Ştefan” Albesti/Ialomita.


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document