Problema studiată de clasă este:

Poluarea

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primaria Pârscov, Subsemnații, elevii clasei a VII-a B de la Școala Gimnazială ”Vasile Voiculescu”, comuna Pârscov din Pârscov, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm urmatoarea propunere: Reducerea poluării mediului înconjurător la nivelul localității prin punerea în prcatică a următoarelor masuri: 1. Amplasarea cosurilor de gunoi stradale 2. Amenajarea unor panouri informative pentru amenzi 3. Aplicarea de amenzi pentru aruncarea gunoaielor in natură și pentru arderea deșeurilor 4. Înființarea unui centru de colectare selectivă a deșeurilor speciale 5. Modificarea timpului de ridicare a deșeurilor casnice Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email scoalapirscov@yahoo.com. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă. Bîgiu Alexandra, Brumac Denisa, Calița Iuliu, Chiriță Alexandru, Cosma Nicoleta, Ene Bianca, Feraru Iosif, Florea laura, Grigorescu Valentin, Ilie Valentina, Marin Andrei, Miron Izabelle, Modruj Emil, Moldoveanu Alexia, Peagu Ionuț, Pleșea Ioana, Popa Alin, Popa Petrișor, Stoica Ștefania, Strătulă Robert, Stroe Constantin, Vasile Alexandru


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document