Problema studiată de clasă este:

Abandonul scolar din Judetul Buzau a fost tema selectata de elevii clasei.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Consiliul Județean Buzău Subsemnata, echipa VIII C de la COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC SPIRU HARET BUZAU în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă adresăm propunerea atașată: Propunerea de politică publică: Accesarea de fonduri europene în vederea realizării unui cantine si after school pentru copii care din motive financiare au decis sa abandoneze scoala. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de echipa noastră în cadrul Concursului național pentru elevi cu spirit civic 2022 și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Aprobarea unei astfel de propuneri de politică publică va aduce următoarele beneficii: - Crearea de conditii necesare pentru buna desfasurare a cursurilor pentru elevii care sunt in risc de abandon scolar -recuparearea materiei pierdute/ neintelese cu cadre didactice specializate -formarea si consolidarea competentelor necesare formarii unui profil al absolventului adecvat Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de mail scoala.normala@pedagogicbuzzau.ro. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă. Echipa VIII C


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document