Problema studiată de clasă este:

Poluarea mediului inconjurator in comuna Parscov

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primaria Pârscov, Subsemnații, elevii clasei a VII-a A de la Școala Gimnazială ”Vasile Voiculescu”, comuna Pârscov din Pârscov, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm urmatoarea propunere: Reducerea poluării mediului înconjurător la nivelul localității prin punerea în prcatică a următoarelor masuri: 1. Restricționarea accesului mașinilor care poluează excesiv 2. Instalarea unor tomberoane pentru colectarea selectivă a deșeurilor 3. Realizarea unor campanii de promovare a colectării selective a deșeurilor 4. Campanie periodică de igienizare a localității și plantare copaci 5. Înființarea unui centru de colectare selectivă a deșeurilor 6. Înființarea unei fabrici de mașini electrice 7. Centru de închiriere de mașini-biciclete-trotinete electrice Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email scoalapirscov@yahoo.com. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă. Anița Adriana, Avram Teodora, Boboc Sebastian, Bolocan Andrei, Calen Claudiu, Cocolin Natalia, Dedu Elena, Dumitru Antonie, Fătu Eduard, Lungu Patrik, Mircea Ana Maria, Neagu Nicușor, Neguțu Mario, Pamfil Loredana, Poponete Alexia, Rusen Cosmin, Simion Bianca, Stanciu Andrei, Stelianescu Alexandru, Tunsoiu Bogdan


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document