Problema studiată de clasă este:

Poluarea mediului înconjurător datorită gestionării necorespunzătoare a deșeurilor

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către, UAT COMUNA ZIDURI Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnaziala Ziduri din comuna Ziduri, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm următoarea propunere: • Reducerea poluării mediului înconjurător la nivelul comunei prin punerea în practică a următoarei măsuri/soluții: Amplasarea coșurilor de gunoi în fiecare sat pe principalele străzi și stabilirea de sancțiuni pentru persoanele fizice și juridice care aruncă gunoiul la întâmplare. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre: 1. Prin adoptarea acestei soluții se vor economisi şi conserva resursele naturale. 2. Eliminarea surselor de poluare aduce beneficii pentru sănătatea oamenilor și ar contribui la abordarea schimbărilor climatice. 3. Prin reciclare și utilizarea mai responsabilă a produselor din plastic se reduc enorm riscurile asupra mediului, respectiv a sănătății oamenilor. - din PET-urile reciclate se poate fabrica o gamă variată de produse: folii pentru izolarea acoperişurilor, componente pentru industria auto sau pentru corpurile de iluminat, kerosen pentru avioane, material textil etc. În acelaşi timp, pentru depozitarea PET-urilor, sunt necesare spaţii foarte mari. Aşa că cel mai indicat este să contribuim la reciclarea acestora. - Prin reciclarea unei tone de plastic se economisesc 1,8 tone de petrol şi se câştigă 6 m³ de spaţiu pentru depozitarea deşeurilor. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email [scoalazoita_bz@yahoo.com]. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă. Nume, prenume elevi CLS A VII-A


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document