Problema studiată de clasă este:

Violenta Domestică !

Scrisoarea transmisă către autorități este:

CĂTRE DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BUZĂU Subsemnații, elevii clasei a VII-a C de la Școala Gimnazială Nr.11 Buzău, participanți la proiectul ”Cetățeanul”, coordonați de profesor Mănăilă Mihaela Elena, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la art.51 din Constituția României, în conformitate cu prevederile OG nr.27/2002, cu modificările și completările ulterioare privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă adresăm o propunere de rezolvare a problemei: ”Violența în familie”. Noi, elevii clasei a VII-a C, rugăm Consiliul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului să întreprindă toate demersurile necesare pentru alocarea fondurilor de la Uniunea Europeană sau din PNDL necesare amenajării unor centre, promovarea unor servicii de sprijin și a unor întruniri anonime cu victimele abuzului, ajutându-le să depășească mai ușor experiența traumatizantă. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și al documentării realizate de noi prin consultarea mass-mediei, reprezentanților instituțiilor publice abilitate și a cetățenilor. Rezolvarea acestei probleme va duce la creșterea gradului de civilizație și va asigura o sănătate atât fizică, cât și psihică a tinerilor din comunitate. Cu speranța că vă veți apleca asupra propunerii noastre, vă rugăm să comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de e-mail: scoala11bz@yahoo.com .


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document
Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document