Problema studiată de clasă este:

Clădirile certificate ca monumente istorice din Botoșani, care sunt în stare de degradare.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Botoșani, Subsemnații, elevii clasei a VII -a de la Liceul Teoretic „Grigore Antipa” Botoșani, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulate în scris ori prin poșta electronica, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea atașată. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație social și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email: clasaviiantipa@gmail.com. Clasa a VII -a, Liceul Teoretic „Grigore Antipa” Botoșani: AMARIEI RUBEN ANDRONACHE YASMINA BALTAG ANDREEA BODNĂRESCU DAVID IOAN CIOBANU ALIN CIOBANU IOANA MIRUNA CUȘNIE ANDREI DAMACHE AMALIA DĂNILĂ MARIA ALEXANDRA DICU IOANA BEATRICE FILIP DARIA ALEXANDRA HRIȚUC ANTONIA HUSAC ALIN LAZĂR ANDREI MIRON NARCIS MĂDĂLIN NETEDU IOANA DELIA PĂDURARIU YANNIS ȘTEFAN PINTILEI ALEXIA MARIA POHOAȚĂ MATEI ALEXANDRU PRISACARIU EMANUEL RUSU MARIA IOANA RUSU MARIA MIRUNA SAUCIUC EDUARD CONSTANTIN STECLARU MARIA-SOFIA TĂTĂRUȘANU MATEI ȚURCANU ANDRA MARIA URSACHE LUCA VASILACHI ALEXANDRA GABRIELA


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document