Problema studiată de clasă este:

Problema neridicării deșeurilor din Baia Mare

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Municipiului Baia Mare, Județul Maramureș   Domnul primar, Cătălin Cherecheș,   Subscrisa, clasa a 7-a C, de la Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, din localitatea Baia Mare, cu sediul pe str. Progresului, nr. 38, Baia Mare, reprezentată de comitetul clasei, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm următoarea propunere: Realizarea unor demersuri pentru a înlocui deponeele clasice pentru deșeuri cu unele ecologice Supravegherea acestora pentru o perioadă determinată de timp care să permită educare cetățenilor înspre colectarea selectiva Luarea unor măsuri cu privire la persoanele care nu respectă măsuri privind colectarea selectivă. Prezenta propunere este rezultatul cercetării întreprinse de noi în cardul Proiectului Cetățeanul, desfășurat de către Institutul de Studii Interculturale Timișoara și este însoțită de principalele argumente pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre: Nevoia de a educa cetățenii orașului înspre reciclare Nevoia de a reglementa mai bine colectarea deșeurilor, astfel încât situalții din iarna alului 2021 să nu se mai repete Creșterea gradului de igienă la nivelul localității Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dumneavoastră la măsurile pe care le veți lua pentru remedierea acestei situații   *Colectivul clasei a 7-a C*


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document