Problema studiată de clasă este:

Poluarea ce afectează locuitorii comunei Merei, Buzău

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Comunei Merei, Subsemnata, clasa a VII-a de la Școala Gimnaziala Comuna Merei din Merei, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă adresăm propunerea atașată: Propunerea de politică publică: Accesarea de fonduri europene în vederea achiziționării și instalării pubelelor/ pubelelor ecologice în spațiul public, motivarea cetățenilor pentru reciclarea / colectarea selectivă a deșeurilor și accesarea de fonduri europene pentru construirea stațiilor de reciclare, sortare și transfer deșeuri. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de echipa noastră în cadrul orelor de Educașie Socială – Metoda Proiect Cetățeanul și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Aprobarea unei astfel de propuneri de politică publică va aduce următoarele beneficii: - Îmbunătățirea sănătății locuitorilor; - Speranța de viață crescută; - Bunăstarea populației; - Atragerea turiștilor; - Atragerea noilor locuitori; - Dezvoltare economică; - Imaginea / Promovarea comunei; - Încrederea cetățenilor în autorități. În concluzie, protejarea mediului stă atât în mâinile fiecărui om, fiind o obligație legală, încurajată de majoritatea statelor lumii, dar și una morală, față de generațiile care vor veni dar și în ajutorul acordat de către autorități, împreună reușind. Comportamentul față de natură nu rămâne fără urmări, orice persoană având de suferit dacă modul de viață ecologic nu devine unul obișnuit. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email scoalamerei@yahoo.com. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă. Colectivul clasei a VII-a Școala Gimnazială Comuna Merei


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document