Problema studiată de clasă este:

Elevii au ales, prin vot, ca problemă de interes public, Gestionarea câinilor abandonați, deoarece se confruntă zi de zi cu prezența câinilor comunitari care afectează întreaga comunitate, lucru reieșit și din chestionarea cetățenilor.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Comunei Ghioroiu, În atenția Domnului Primar, Predescu Iosiv, Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială Ghioroiu, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor vă adresăm propunerea atașată. Colectivul clasei noastre solicită rezolvarea problemei câinilor abandonați. Totodată aducem la cunoștință motivele pentru care această măsură este necesară. Câinii de pe stradă sunt agresivi și pot răni trecătorii și copiii, pot provoca accidente rutiere sau diferite boli. Noi, colectivul clasei a VII-a, am identificat o serie de soluții pentru rezolvarea acestei probleme:  strângerea câinilor într-un adăpost;  adopția;  sterilizarea și ciparea;  eutanasierea. În urma unei atente analize și a consultării cetățenilor prin intermediul aplicării unor chestionare, noi propunem ca soluție: ciparea și sterilizarea atât a câinilor maidanezi, cât și a celor din gospodăriile cetățenilor, pentru care putem atrage ajutorul cetățenilor, al întreprinzătorilor din comunitate dar și a Direcției Sanitar Vetrinare. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal, la această adresă de email: marinela.calota@scoalagimnazialaghioroiu.ro . Vă mulțumin! 25.02.2022


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document