Problema studiată de clasă este:

Locurile de joacă dezafectate din Parcul Cișmigiu

Scrisoarea transmisă către autorități este:

OBS. În fișierul atașat o să regăsiți documentul PDF în care am cuprins scrisoarea oficială, toate petițiile pe care le-am trimis către instituțiile publice, dar și răspunsurile pe care le-am primit de la acestea. Calitatea documentului nu este foarte bună, de aceea, in eventualitatea în care este necesar, vă pot trimite pe e-mail documentul original, la calitatea lui inalta. Textul scrisorii: Către: Primăria Municipiului București, Consiliul General al Municipiului București, Primarul General, Domnul Dan Nicușor Daniel, Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială „Step by Step” din Municipiul București, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor vă adresăm această scrisoare, prin care vă propunem o serie de măsuri de politici publice, cu privire la spațiile de joacă din Parcul Cișmigiu. A. Problematizare În acest semestru, clasa noastră este implicată în Proiectul „Cetățeanul”, în colaborare cu Institutul Intercultural din Timișoara. Pentru noi, aceasta a fost oportunitate de a înțelege modul în care funcționează instituțiile publice, procedurile prin care se adoptă deciziile la nivel instituțional și rolul pe care îl au cetățenii, conform Constituției, într-o societate democratică. În relație cu aceste idei, am întreprins un amplu proces prin care am cercetat starea dezafectată a locurilor de joacă din Parcul Cișmigiu, pentru că aceasta influențează direct comunitatea în care trăim. Am dorit să documentăm în cel mai mic detaliu problema enunțată, astfel că am cercetat modul în care aceasta este prezentată în presă, am fotografiat și am analizat atent starea echipamentelor din spațiile de joacă, am discutat cu părinții care își supravegheau copiii în timp ce foloseau aceste echipamente, am trimis trei petiții către Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București (A.L.P.A.B), am intrat în contact cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.) și am luat legătura cu Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București. Din punctul nostru de vedere, spațiile de joacă din Parcul Cișmigiu reprezintă un pericol public, din cauza echipamentelor învechite și neconforme: toboganele sunt realizate din materiale metalice, suprafața antitraumă este deteriorată, elementele de plastic sunt stricate, multe echipamente sunt nefuncționale, iar elementele din lemn și dispozitivele de asamblare nu prezintă siguranță. Mai mult de atât, copiii au putut utiliza toate aceste echipamente deteriorate, care le puneau viața în pericol, până la decizia A.N.P.C. de a opri temporar funcționarea locurilor de joacă. B. Informații descoperite în urma procesului de documentare Conform răspunsurilor pe care le-am primit din partea A.L.P.A.B., am aflat următoarele informații: 1. Din cauza problemelor extrem de grave ale echipamentelor din locurile de joacă, dar și pentru că acestea nu mai reprezintă siguranță în exploatare, A.L.P.A.B. a solicitat Primăriei Municipiului București urgentarea acordării fondurilor necesare pentru repararea/ înlocuirea acestora; 2. În anul 2020, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, prin rezoluțiile cuprinse în Procesele-Verbale de constatare nr. 961767/09.03.2020 și 962104/11.03.2020, a impus A.L.P.A.B. să oprească utilizarea echipamentelor de joacă deteriorate, până la remedierea situației din Parcul Cișmigiu. Din păcate, la o distanță de doi ani, situația aceasta este în continuare o realitate: spațiile de joacă din Parcul Cișmigiu conțin echipamente deteriorate care pun în pericol viața copiilor și a părinților care le utilizează; 3. Potrivit HG 435/2010, cu precădere la art. 3 și 14, literele a) și b), sunt interzise materialele metalice pentru executarea suprafețelor de alunecare pentru tobogane, a tunelelor de trecere și incintelor încorporate în echipamentele de joacă; 4. În ciuda faptului că A.L.P.A.B. susține respectarea și implementarea Hotărârii nr. 435/28.04.2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor de joacă pentru copii, precum și a faptului că execută permanent reparații curente de punere în siguranță a acestora, locurile de joacă reprezintă în continuare un pericol public; 5. Nu există agenți de pază suficienți pentru a păzi parcul și locurile de joacă din acesta; 6. Nu există echipaje suficiente de poliție care să avertizeze sau amendeze cetățenii cu privire la interzicerea folosirii echipamentelor de joacă, în ciuda faptului că A.L.P.A.B. a făcut solicitări către Poliția Locală a Municipiului București privind intensitatea patrulării pentru identificarea și sancționarea persoanelor care vandalizează în mod repetat echipamentele de joacă. Mai mult, chiar și după data de 30.03.2022, când locurile de joacă au fost închise cu bandă delimitatoare, copiii au continuat să le utilizeze; 7. Locurile de joacă au fost montate în anii 2008-2009, iar perioada de siguranță garantată de producători este de 10 ani, ceea ce înseamnă că acestea ar fi trebuit scoase din uz acum patru ani, la fel cum recunoaște și A.L.P.A.B.: „Toate elementele locurilor de joacă din administrarea A.L.P.A.B. ar trebui scoase din uz/eliminate din teren (...)”; 8. În prezent, locurile de joacă nu mai îndeplinesc criteriile impuse de legislația Uniunii Europene privind administrarea și exploatarea acestora; 9. Nu a existat o expertiză tehnică anterioară a locurilor de joacă din Parcul Cișmigiu, iar A.L.P.A.B. nu deține procese verbale pentru lucrările de reparație întreprinse până acum la echipamentele locurilor de joacă; 10. A fost alocat un fond de 300.000 lei pentru executarea expertizelor tehnice, nu și pentru schimbarea efectivă a echipamentelor de joacă din Parcul Cișmigiu. Pentru cele 40 de locuri de joacă din parcurile administrate de A.L.P.A.B. a fost alocată suma de 4 milioane de lei, iar banii aceștia reprezintă costul pentru elaborarea Expertizelor Tehnice și a Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.). Ținând cont de aceste informații, precum și de ambiguitatea pe marginea acestui subiect, din calculele noastre rezultă faptul că pentru fiecare loc de joacă vor fi cheltuiți 100.000 de lei, în ciuda faptului că numărul echipamentelor și dimensiunile acestor spații diferă de la caz la caz; 11. Hotărârea Consiliului General al Municipiului București (H.C.G.M.B.) nr. 123/25.02.2022, privind realizarea de spații de joacă incluzive prin amplasarea de echipamente de joacă universale sau incluzive accesibile copiilor cu dizabilități, cât și celor fără dizabilități în parcurile și spațiile verzi din București, aflate în proprietatea Municipiului București și administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București (A.L.P.A.B.), nu conține un grafic de execuție pentru lucrările asumate la toate locurile de joacă amintite în denumirea acestui act. Mai mult de atât, A.L.P.A.B. nu dispune de un astfel de proiect/ grafic de execuție. Conform răspunsului pe care l-am primit din partea Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, am aflat următoarele informații: 1. Reprezentanții Direcției Control au constatat o întreagă serie de deficiențe în Parcul Cișmigiu, în urma controalelor întreprinse în perioada 29.06.2020 – 04.04.2022, printre care se numără și echipamentele de joacă și distracție care sunt dezafectate sau prezintă părți lipsă. Aspectele acestea sesizate de polițiștii locali au fost aduse la cunoștință prin adresă Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București în vederea remedierii; 2. Un singur echipaj din cadrul Serviciului Patrulare Parcuri monitorizează zilnic Parcul Cișmigiu, dar numai în intervalul orar 10:00 – 22:00. Contrar acestei informații, în cadrul vizitelor constante pe care le-am făcut în Parcul Cișmigiu, nu am observat nicio echipă de patrulă, care să asigure ordinea și paza. *Toate aceste răspunsuri din partea instituțiilor mai sus amintite, precum și petițiile noastre, le găsiți anexate la finalul scrisorii. C. Soluțiile pe care le propunem În urma procesului de cercetare pe care l-am întreprins, am identificat o serie de soluții pentru remedierea problemelor locurilor de joacă, pe care dorim să vi le comunicăm și dumneavoastră, în speranța că acestea se vor transforma în măsuri de politici publice. 1. Soluția principală pe care o propunem are în vedere înlocuirea tuturor echipamentelor de joacă din Parcul Cișmigiu (tobogane, balansoare, leagăne și elemente din plastic) cu unele noi, aplicarea unei suprafețe antitraumă în aceste spații și angajarea/desemnarea unor agenți de pază pentru supravegherea acestora, în ture, astfel încât să asigure protecție pe toată durata timpului (24/24 de ore); 2. Încheierea unui protocol de colaborare între Primăria Municipiului București și Poliția Locală a Municipiului București, pentru a asigura cel puțin două echipaje de patrulă în Parcul Cișmigiu, ținând cont de suprafața mare pe care acesta se întinde, precum și de numărul mare de oameni care îl frecventează. Recomandarea noastră este ca echipajele de poliție să asigure paza pe toată durata zilei și a nopții, pentru a nu mai exista perioade de timp în care parcul nu este supravegheat; 3. Montarea unor camere de supraveghere, pentru a putea identifica persoanele care distrug echipamentele din spațiile de joacă. Mizăm pe principiul conform căruia toată lumea trebuie să răspundă pentru acțiunile pe care le întreprinde; 4. Din ce am putut constata, procedura administrativă este greoaie, de aceea considerăm că trebuie accelerat procesul de debirocratizare; 5. Fondurile atribuite până acum sunt destinate în exclusivitate elaborării expertizelor tehnice, nu și pentru achiziționarea echipamentelor necesare locurilor de joacă. În consecință, propunem urgentarea executării Expertizelor Tehnice și a Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) și realizarea unei rectificări bugetare, pentru a putea achiziționa cât mai repede echipamentele necesare locurilor de joacă din Parcul Cișmigiu. D. Necesitatea adoptării unor măsuri sub forma unei politici publice Este foarte necesar ca propunerile acestea să fie adoptate de urgență sub forma unor măsuri de politici publice. În primul rând, prin implementarea acestor idei vor putea fi redate locurile de joacă pentru toți copiii care frecventează acest parc. Este foarte important pentru noi să știm că instituțiile publice pun accentul pe ocrotirea și protejarea copiilor, prin asigurarea de spații sigure de joacă, în care nu sunt supuși niciunui pericol. În al doilea rând, Parcul Cișmigiu reprezintă un obiectiv turistic și contribuie la construirea brand-ului Capitalei. Nu trebuie să omitem faptul că acesta are un istoric bogat și se află pe lista monumentelor istorice din București. Din aceste considerente, vizitatorii - printre care sunt și foarte mulți turiști din afara țării - ar trebui să se bucure de cele mai bune priveliști, iar la momentul actual, locurile de joacă nu oferă Cișmigiului cea mai bună imagine. Nu în ultimul rând, problemele semnalate de la locurile de joacă din acest parc au făcut subiectul multor știri din ultima perioadă, iar în presă, la TV sau pe internet au circulat foarte multe materiale care au contribuit la formarea unei imagini dezavantajoase Parcului Cișmigiu. Suntem siguri de faptul că veți înțelege demersul nostru și veți da dovadă de responsabilitate, iar propunerile noastre se vor transforma în realitate. Vă rugăm să puneți propunerile noastre pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului General. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre, sub coordonarea profesorului Ovidiu Iordache. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email [consiliul.elevilor@scoalastepbystep.ro]. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dumneavoastră la măsurile pe care le veți lua. Nume, prenume elevi semnatari Miruna Secăreanu Maria – Elena Zidaru Președinta Consiliului Elevilor Vicepreședinta Consiliului Elevilor Maria – Sofia Tănase Milena Urzică – Velicu Președinta clasei a VII-a Vicepreședinta clasei a VII-a Ariana-Maria Grovu Cristian – Victor Vîlcelaru Erik – Adrian Iliescu Marina – Cristina Cîrstea Maia – Ștefania Caramete Coordonator Ovidiu – Adrian Iordache Profesor de Istorie și Educație Socială


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document