Problema studiată de clasă este:

Situația precară a toaletelor elevilor de la Școala Gimnazială A.Odeanu Lugoj

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Lugoj, Subsemnații, elevii clasei a-VII-a A de la Școala Gimnazială Anișoara Odeanu din Lugoj, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea de a aloca bani pentru renovarea băilor din corpul C de la Școala Gimn.A.Odeanu. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre: -dreptul elevilor la sănătate, igienă, la condiții bune de a învăța. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email ionut.czap@scoalaodeanu.ro . Elevii clasei a VII-a A: -Cristian Tanasă Constantin -Ciungulescu Alex Emanuel -Lupulescu Izabela -Tina Scarlat -Cucicea Beniamin -Rotariu Constantin -Dario Patruț -Ayberk Neculaie -Musat Alesia -Draguș Alexandru -Jeberean Eric -Ciocanescu Tamara -Matei Gabriel -Ciornohac Antonia -Czap Ionut -Cimponieriu Pop Maria -Mikusca Raul -Petrucian Cristiana -Civig Cezar -Csutak Dora -Petrovski Andreea Profesor educație socială, Secoșan Laura


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document
Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document