Problema studiată de clasă este:

Copiii din Lugoj care nu au condiții acasă pentru învăța, au o situație materială precară, condiții dezavantajoase

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Lugoj, Subsemnații, elevii clasei a-VII-a U de la Școala Gimnazială Anișoara Odeanu din Lugoj , în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea de a construi la Lugoj un Centru de Sprijin pentru Copii și Părinți. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre: -prevenirea abandonului școlar -dreptul copiilor la educație de calitate -nevoie copiilor și părinților de sprijin emoțional și asistență socială. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email sc6lgj@yahoo.com


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document