Problema studiată de clasă este:

În urma votului exprimat elevii clasei a VII a A au ales ca problemă ce urmează a fi studiată: lipsa unei școli moderne dotate la nivel european !

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Gherla, Elevii clasei a VII a A de la Liceul Teoretic Ana Ipătescu din localitatea Gherla, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României , în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă adresăm următoarea propunere. Dorim prin prezenta, să aducem la cunoștința Primăriei Gherla condițiile neadecvate în care se află școala unde studiem. Vă expunem câteva din nenumăratele probleme sesizate: lipsa unei școli dotate la nivel european atat cu mobilier cât și cu instrumente de învățare ( tabla inteligenta, sistem modern de încălzire …), starea degradabilă a clădirii, fisuri în pereți, mobilier învechit și rupt, lipsa unui amfiteatru, lipsa unui spațiu creat pentru activități extracuriculare etc. În calitate de elevi ai acestei școli, care doresc să învețe în condiții conform standardelor europene, în calitate de viitori cetățeni activi implicați într-un demers de cercetare mai amplu în cadrul proiectului „Cetățeanul”, proiect lansat de Institutul Intercultural Timișoara, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării, propunem ca soluție la această problemă identificată de noi: - Accesarea de fonduri europene nerambursabile Vrem să menționăm deasemenea că există Asociația Gal Plaiuri Someșene care dispune de o activitate legată de renovarea/ reamenajarea construcției și dotarea școlii în strategia de Dezvoltare Locală. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email [smoga7679@gmail.com]. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă.