Problema studiată de clasă este:

Poluarea parcului „1 Decembrie”, din vecinătatea Colegiului Național „Emanuil Gojdu” , Oradea  

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Municipiului Oradea, Subsemnații, elevii clasei a VII-a C de la Colegiul Național „Emanuil Gojdu” din Oradea, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea atașată. Propunerea noastră este instalarea camerelor video în incinta parcului „1 Decembrie” aflat lângă Colegiul Național „Emanuil Gojdu”. Instalarea acestora prezintă numeroase avantaje, ca de exemplu: supravegherea non-stop, recunoașterea facială care contribuie la identificarea mai ușoară a persoanelor și folosirea acestora ca și dovadă în cazul unor comportamente deviante. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră, VII-a C, de la Colegiul Național „Emanuil Gojdu” din Oradea în cadrul orelor de educație socială, fiind coordonate de prof. Liliana Sonea și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Motivele si nevoile care stau la baza planului de actiune sunt următoarele: evitarea poluării cu deșeuri a parcului „1Decembrie”, reducerea poluării; aerul va fi mult mai împrospătat; copiii se vor bucura de parcuri mai curate; vom beneficia de un parc care va arăta mai bine. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la radmaria88@gmail.com. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă. 1. Anca Aida 16. Haiduc Bianca 2. Bekesi Patrick 17. Laza Lucas 3. Bodea Mara 18. Lazăr Ana 4. Bodo Robert 19. Leț Sofia 5. Buda Teodora 20. Lorincz Maya 6. Cărăman Patricia 21. Luncan Cristina 7. Cighir Raul 22. Măntăluță Rareș 8. Cocoș Raluca 23. Mitrache Ștefan 9. Daneliuc Casian 24. Muntean Andrea 10. Dobre Bogdan 25. Onița Patrick 11. Duluș Gaboraș Andrei 26. Pușcaș Raul 12. Filimon Sofia 27. Rad Maria 13. Fînu Maia 28. Stanciu Leon 14. Gale Răzvan 29. Ștefan Georgiana 15. Gîrba Mihai 30. Ursu David


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document