Problema studiată de clasă este:

Unii elevi nu participă la orele online, fiind în pericol de corigență sau abandon