Problema studiată de clasă este:

Problema aleasă de clasa a VII-a U a fost gunoaiele aruncate în fața Școlii Gimnaziale Nr.1 din Lugoj

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Municipiului Lugoj, Compartimentul Mediu Subsemnații, elevii clasei a VII-a U de la Școala Gimnazială Nr.1 Lugoj din Lugoj, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă adresăm cererea atașată. Prezenta cerere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre: dreptul la un mediu sănătos și la respectarea legilor de protecție a mediului. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă: Str.Bocșei, Nr.11, LUGOJ Clasa a VII-a U CERERE Subsemnații, elevii clasei a VII-a U de la Școala Gimnazială Nr.1, de pe strada Bocșei, nr.11, Lugoj, vă solicităm montarea a două coșuri de gunoi stradale pentru păstrarea curățeniei în fața școlii noastre. DATA: 18 IUNIE 2021 CLASA A VII-A U ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LUGOJ CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUGOJ, COMPARTIMENT MEDIU, PIAȚA VICTORIEI NR.4, LUGOJ


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document