Problema studiată de clasă este:

ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR COPIILOR LA EDUCAȚIE, UN TRAI DECENT, FAMILIE, SĂNĂTATE. https://jamboard.google.com/d/1RAigwRa-s-8W7RAYO-ZAbDwIoCG1WNgon8H71yl9p68/viewer?f=0

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primarul orașului Murfatlar Consiliul Local Direcția Protecție a copilului, Subsemnații, elevii clasei a VII -a A de laȘcoala Gimnazială Adrian V. Rădulescu Murfatlar, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea atașată. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Dintre problemele identificate de clasa nostră, cea care ne afectează cel mai mult este ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR COPIILOR. Am analizat mai multe soluții precum amenzi pentru famiile care încalcă drepturile copiilor, fonduri suplimentare alocate pentru sprijinirea familiilor aflate în dificultate și înființarea unui centru de plasament unde să fie preluați copiii din familiile în care sunt abuzați. Vă rugăm să ne sprijiniți pentru binele tuturor copiilor. Elevii clasei a VII- a A


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document