Problema studiată de clasă este:

Lipsa unui teren de sport în incinta școlii

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria comunei Hamcearca Către Consiliul Local al comunei Hamcearca Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială Hamcearca, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă adresăm propunerea atașată. Amenajarea unui teren de sport în curtea școlii. Lipsa unui teren de sport în incinta școlii este o problemă cu care se confruntă de mult școala noastră. Desfășurarea orelor de educație fizică pe un teren impropriu, mai ales în perioada rece și ploioasă, face ca participarea noastră la competiții să fie una deficitară, lipsindu-ne pregătirea pe un teren mare și omologat. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. 1. Obiectivul general al politicii publice este acela de a crea condiții optime de desfășurare a activităților sportive pentru elevii școlii; 2. Scopul este acela de a crește rata de implicare a elevilor pentru activitățile sportive, în condiții mai sigure și mai bune pentru elevii școlii noastre; 3. Amenajarea unui teren de sport în curtea școlii, în condiții calitative ridicate și care oferă siguranță maximă ar atrage elevii către sport contribuind la dezvoltarea fizică, armonioasă și menținerea unei stări mai bune de sănătate. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email schamcearca@yahoo.com. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă. Colectivul de elevi ai clasei a VII-a de la Școala Gimnazială Hamcearca, jud. Tulcea


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document