Problema studiată de clasă este:

Problema selectă de elevi la pasul 2 prin vot deschis este Lipsa unui magazin alimentar în satul Pocoleni comuna Rădășeni

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Redactată: Rădășeni 17 martie 2022 Nr. 2314/01.04.2022 Către Primăria Comunei Rădășeni Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială “Ion Lovnescu” din localitatea Rădășeni, în baza dreptului de petiționare prevăzut la art. 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG. Nr 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome), vă adresăm propunerea atașată. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de Educație Socială în cadrul Proiectului Cetățeanul realizat în parteneriat cu Institutul Intercultural din Timișoara. Lista problemelor identificate de clasa noastră la pasul I sunt: lipsa unui spital; lipsa unei farmacii; căinii vagabonzi; lipsa unui magazin alimentar în Pocoleni; lipsa unei piste de bicicletă în comuna Rădășeni. Problema selectată prin vot deschis este Lipsa unui magazin alimentar în satul Pocoleni. Magazinul care le asigura cetățenilor hrana de zi cu zi a dat faliment, iar din această cauză bătrânii întâmpină probleme în aprovizionarea cu pâine și produse alimentare. Aceasta problema este importanta, în viziunea noastră, deoarece nu toți locuitorii se pot deplasa la cel mai apropiat magazin să își ia cele necesare traiului zilnic. Soluțiile propuse de clasa noastră pentru această problemă sunt: renovarea vechiului magazin alimentar, iar măcar odată mașină care vine cu pâine din Fălticeni să ajungă și la Pocoleni; angajarea/înființarea unei firme de cathering, cu produse bio din satul nostru. La pasul 5 al proiectului am realizat/identificat un proiect de act normativ HCL care vă fi anexat prezentei scrisori oficiale. Soluția aleasă de noi drept politică publică este nr. I și anume renovarea vechiului magazin. Noi am identificat pentru această politică publică următoarele avantaje: existența unui depozit în satul Horodniceni, cu fructe, legume, făină, de unde ne-am putea aproviziona; stimularea fermierilor locali ca o parte din această producție să intre în acest circuit; în urma punerii în aplicare a soluției există posibilitatea de a creea un nou loc de muncă pentru oamenii din comunitate. Bineînțeles, există și dezavantaje, cum ar fi: necesitatea de timp și bani; legătură dintre inițiatori și beneficiari nu poate fi fizica (prin telefon); apropierea de oraș a celor tineri și lipsa de implicare a acestora în problemele zilnice ale celor vârstnici. Dar, într-o colaborare fructuoasă intre primărie și scoală, sperăm ca aceste dezavantaje să se rezolve. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dvs. la adresa de email a școlii. Cu stimă și respect, elevii clasei a VII-a Amarie Paul Ovidiu Amariei David Daniel Ciontu David Florian Iustina Gherasim Sebastian Gherman David Gîscă Alexandru Constantin Grecu Eduardo Vasile Grumăzescu Daria Grumăzescu Delia Elena Grumăzescu Elisa Grumăzescu Lucian Constantin Iacob Gabriel Manolache Bianca Mercore Marius Pavăl Constantin Stemate Ilaria Gabriela Nicoleta Tulbure Diana Ioana Vieru Alexandru Gabriel


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document