Problema studiată de clasă este:

Lipsa unei traseu marcat pentru iubitorii sportului cu bicicleta, în comuna Cupșeni, jud. Maramureș. Această problemă vizează în special populația tânără a acestei comunități dar și turiștii care vin în zonă.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Consiliul Local Cupșeni, jud. Maramureș Subsemnații, elevii clasei a VII- a de la Școala Gimnazială Cupșeni, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor vă adresăm propunerea atașată: Realizarea unui traseu de cicloturism în comuna Cupșeni, jud. Maramureș, care să unească toate cele patru localități ale Comunei și care să folosescă atât drumurile publice cât și pe cele agricole. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de Educație socială în cadrul metodei Proiect Cetățeanul și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Prin realizarea acestui proiect se oferă: • posibilitate copiilor din comună de a se deplasa cu ajutorului bicicletei, deoarece copiii cu vârste sub 14 ani, conform codului rutier, nu au dreptul sa se deplaseze pe drumurile publice cu bicicletele, daca nu sunt trasee marcate pentru circulatia cu bicicletele . • sănătate mai bună a populației locale prin oferirea unei alternative concrete pentru petrecerea timpului liber; • intensificarea activităţilor turistice ce pot genera o cerere crescută pentru o gamă largă de bunuri şi servicii, și implicit dezvoltarea economică a comunității; • un exemplu de bună practică; • oportunități anumitor agenți economici locali pentru atragerea turiștilor, etc. Deoarece în comuna noastră nu există un traseu marcat pentru iubitorii de ciclism, este necesar a se lua unele măsuri pentru soluționarea acestei probleme. Opțiunile analizate de noi pentru rezolvarea problemei au fost: 1. Realizarea unui traseu de cicloturism în localitatea Cupșeni 2. Realizarea unui traseu de cicloturism între localitățile Cupșeni –Ungureni 3. Realizarea unui traseu de cicloturism care să cuprindă toate cele patru sate ale comunei Cupșeni Soluția aleasă de Clasa a VII-a este soluția 3- Realizarea unui traseu de cicloturism care să cuprindă toate cele patru sate ale comunei Cupșeni Propunerea noastră este susținută de următorii:  Maramureș Bike-Page URL: https://maramures-bike.ro/contact/  Podină Resort- Buda Ionela Andreea  Pensiunea agroturistică Casa Carolina- Filip Onorica Silvia  Pensiunea agroturistică Țara li Pintea- Hereș Ovidiu Daniel  S.C.Casa Emilia SRL- Filip Alin Ioan  Buda Victoria, administrator Brutăria Aur  Prof. Pop Grigore- Ungureni  Pr. Martin Matei Gheorghe- Parohia Ortodoxă Ungureni  I.F. Bozga G. Gabriela Simona- Libotin  I.F. Cupșa Aurica - Costeni  Buda Mariana- Profesor Școala Gimnazială Cupșeni  Buda Ioan- consilier local-comuna Cupșeni  Griguța Adrian, consilier local-comuna Cupșeni  Filip Ionel, consilier local-comuna Cupșeni  Perța Livia, consilier local-primăria Cupșeni  Gabriel Motica, Maramontsport Baia Mare, partener Maramureș Bike  Băbuț Nechita, director Școala Gimnazială Cupșeni Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email scoalacupseni@yahoo.com. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua . Atașăm prezentei un model de Proiect Hotărâre Consiliu Local cu Anexa și Declarația de constituționalitate Nume, prenume, pentru toți elevii clasei a VII-a Data: 10. 05.2022


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document