Problema studiată de clasă este:

Siguranța pietonilor din Vălcani

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Comunei Vălcani Subsemnații, elevii clasei a 7-a de la şcoala gimnazială din localitatea: Vălcani, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituţia României şi având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activităţii de soluționare a petițiilor vă adresăm următoarea propunere. Având în vedere că trotuarele din comună se afla într-o situație deplorabilă, multe străzi nu sunt amenajate, astfel încât locuitorii sunt nevoiți să se deplaseze pe șosea prezenta propunere, amenajarea și repararea trotuarelor în comună, care va creşte siguranta pietonilor in Vălcani, este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială, în cadrul Proiectului Cetățeanul, şi este însoțită de următoarea propunere de proiect de hotărâre de Consiliu Local prin care măsura propusă de noi poate fi pusă la îndeplinire. Hotărârea Consiliului Local Având în vedere prevederile articolului 25 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. În conformitate cu prevederile articolului 36 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală. În termenul articolului 45, din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală. HOTĂRĂŞTE: Articolul 1: se aprobă amenajarea trotuarelor în comuna Vălcani. Articolul 2: Primăria Välcani se angajează să finanțeze toate sumele. Articolul 3: În termen de 30 de zile se organizează o licitație pentru desemnarea firmei care să realizeze construirea și repararea trotuarelor in comuna Välcani Articolul 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinţează Comisiei pentru programe de dezvoltare administraţie publică şi privată, buget-finanțe, economico-sociale. Vă rugăm să ne comunicaţi răspunsul dumneavoastră în termenul legal la adresa de email: adriansandudaniel@gmail.com


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document