Problema studiată de clasă este:

Astfel, elevii au propus șapte probleme existente la nivelul comunității, însă, la votul final problema referitoare la inexistența unui spațiu de agrement în curtea școlii, a întrunit cele mai multe voturi.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

În atenția Domnului Primar al comunei Târgșorul Vechi, județul Prahova Domnule Primar, Elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială, comuna Târgșorul Vechi sunt înscriși în Proiectul „Cetățeanul”, derulat de Institutul Intercultural Timișoara, în cadrul orelor de educație socială. În acest sens, derulează la clasă, îndrumați de profesor coordonator Ioana Ionescu, metoda „Cetățeanul” prin care se urmărește conștientizarea elevilor de importanța democrației participative. Astfel, elevii au propus șapte probleme existente la nivelul comunității, însă, la votul final problema referitoare la inexistența unui spațiu de agrement în curtea școlii, a întrunit cele mai multe voturi. In baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea atașată. În temeiul legilor: Codul administrativ Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare Bugetarea participativă are următoarele obiective: Dezvoltarea unui cadru organizațional eficient de dialog între administraţia publică locală, cetățeni, asociaţii, fundaţii și societăți comerciale pentru găsirea soluțiilor optime pentru problemele orașului; Creșterea transparenței activității administrației publice locale, modernizarea administrației, responsabilizarea aleșilor locali, eficientizarea cheltuirii banului public, implementarea guvernării Creșterea implicării cetățenilor în viața comunității: procesul încurajează cetățenii să identifice preocupările personale cu binele comun, să înțeleagă complexitatea problemelor comunității și să furnizeze soluții, să-și dezvolte abilitățile participative; Adaptarea politicilor publice la nevoile cetățenilor cu scopul de creștere a nivelului calității vieții în oraș și de stimulare a acestei creșteri; Stimularea democrației participative și dezvoltarea leadership-ului Titlul proiectului: Verde la școală! Domeniul în care se înscrie proiectul: AMENAJARE DE SPAȚII VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ (amenajarea, repararea, renovarea, înființarea acestora, întreținerea, preluarea în administrație de către comunitate); Descrierea proiectului În cadrul Școlii Gimnaziale, comuna Târgșorul Vechi nu există un spațiu de agrement în timpul pauzelor sau chiar pe parcursul orelor. Mai mult, copiii își petrec pauzele printre mașinile parcate în curtea școlii, avariind zidul casei vecine curții școlii, mașinile parcate, geamurile școlii etc. Eforturile dedicate realizării unei viziuni a unei educații și formări incluzive și de mai bună calitate nu se limitează în niciun caz la contextul COVID-19. Există în prezent o oportunitate de a învăța și progresa pornind de la experiențele cele mai recente. Propunerea de astăzi creionează o viziune a educației pe care dorim să o vedem în Europa. O viziune care sprijină obiectivele generale de promovare a calității și incluziunii, precum și a educației ecologice și digitale în întreaga Europă ale Spațiului european al educației și ale Planului de acțiune pentru educația digitală. specificarea nevoilor identificate Nevoile identificate constau într-o bază materială formată din: băncuțe, plante ornamentale, alei, pomi ornamentali( castani, nuci, tuia, tei, statuete, leagăne de lemn duble etc). descrierea beneficiilor generale obţinute prin implementarea proiectului Eforturile dedicate realizării unei viziuni a unei educații și formări incluzive și de mai bună calitate nu se limitează în niciun caz la contextul COVID-19. Există în prezent o oportunitate de a învăța și progresa pornind de la experiențele cele mai recente. Propunerea de astăzi creionează o viziune a educației pe care dorim să o vedem în Europa. O viziune care sprijină obiectivele generale de promovare a calității și incluziunii, precum și a educației ecologice și digitale în întreaga Europă ale Spațiului european al educației și ale Planului de acțiune pentru educația digitală. Localizarea proiectului Durata estimate a proiectului 2 luni Beneficiarii proiectului Elevii școlii Târgșoru Vechi În contextul acesta, ale „noii normalități”, învățarea mixtă joacă un rol important. Învățarea mixtă descrie situația în care o școală, un profesor sau un elev adoptă mai multe abordări ale procesului de învățare, care cuprind, fără însă a se limita la acestea, medii, formate și spații fizice: cu prezență fizică, online, sala de clasă, în aer liber etc. Buget estimat Bancuțe: 30 buc x1000 lei= 30000 lei Iasomie 25buc x25 lei = 625lei Pavaj 150mp x48 lei = 7200 lei Tuie 40buc x38 lei = 1520 lei Iarba Albastra 25x30=750 lei Gazon 118x5= 590 lei Nisip 1500 lei Total= 42185 lei va fi detaliată modalitatea de estimare a bugetului: oferte financiare, prețuri pentru lucrări/servicii similare, studii de piață, ș.a. https://www.dedeman.ro Documente ataşate fotografii, grafice/schiţe, planuri, alte documente suport Acțiunile necesare estimate pentru implementarea propunerii de proiect Pentru realizarea proiectului, o parte din lucrări vor fi efectuate de elevii Școlii Gimnaziale Târgșoru Vechi, în special plantarea vegetației, iar pentru celelalte lucrări de amenajare vom apela la sprijinul Primăriei și al Consiliului local. Inițiatorul propunerii de proiect și datele de contact: Elevii clasei a VII-a și prof. coordonator Ioana Ionescu, datele de contact fiind atasate acestui proiect. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email scoalagimnaziala77@gmail.com. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă. Nume, prenume, CNP pentru toți elevii clasei. Nr. crt NUME PRENUME CNP


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document
Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document