Problema studiată de clasă este:

Neselectarea deșeurilor de către cetățenii în pubelele primite și aruncarea deșeurilor de către cetățeni in locuri nepermise

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către PRIMARIA COMUNEI PĂUCA, Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială Păuca din localitatea Păuca, jud. Sibiu, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor adresăm propunerea atașată. Prezentă propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în ca-drul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat in favoarea propunerii noastre. Va rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră iî termenul legal la aceasta adresă de email scpauca@yahoo.co.uk. Propuneri: Desemnarea unei persoane (angajat al primăriei) din cadrul primăriei, responsa-bil cu asigurarea eficienței colectării selective, cu următoarele atribuții - depozitarea selectivă a deșeurilor în fiecare gospodărie - amplasarea în instituții publice și pe fiecare stradă din localitățile comunei a pubelelor pentru colectarea selectivă - tarifare diferențiată pentru deșeuri selectate/amestecate (tarif triplu pentru ridicarea deșeurilor, dacă nu sunt colectate selectiv) - aplicarea sancțiunilor în cazul nerespectării legislației (amendă și/ sau muncă în folosul comunității pentru persoanele care depozitează deșeuri pe terenurile arabile și în apropierea apelor) - implementarea unui sistem de monitorizare video pentru identificarea efi-cientă a persoanelor care nu respectă regulile colectării selective - organizarea unor proiecte pentru copii și tineret – din fonduri locale sau europene – care să vizeze gestionarea deșeurilor, companie susținută de informare a cetățenilor din localitate privind obligativitatea colectării selective - organizarea de campanii de strângere a electrocasnicelor mari - monitorizarea permanentă de către persoana desemnată ,a zonelor de colec-tare selectivă a deșeurilor pentru eficientizarea depozitării și colectării selective a deșeurilor, dar și aplicarea măsurilor concrete de respectare a legislației în vigoare (amenzi), -organizarea unor întâlniri cetățenești pentru informarea obligativității cetățenilor referitoare la permanenta colectare selectivă a deșeurilor -premierea cetățenilor (dedicați și implicați 100 % în promovarea, informarea, colectarea selectivă a deșeurilor) Precizăm că elevii școlii, care sunt interesați în problemele cu care se confruntă comunitatea și care vor să se implice în rezolvarea acestora, coordonați de profesori, vor participa în calitate de voluntari la proiectele de ecologizare și gestionare a deșeurilor inițiate de Primărie.


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document