Problema studiată de clasă este:

Problemă selectată: Lipsa amenajării parcului din comună!

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Consiliul Local Dragoslavele, Subsemnații, elevii clasei a VII–a de la Școala Gimnazială "Iosif Catrinescu" din localitatea Dragoslavele, în baza dreptului de petiționare prevăzut la art.51 din Constituția Romaniei și având in vedere că în conformitate cu prevederii OG nr.27/2002 cu modificările următoare privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor , vă adresăm următoarea propunere: - Reamenajarea parcului din comună, în urma obținerii unor fonduri din diferite surse, precum scrierea unui proiect pentru atragerea fondurilor europene sau susținere financiară din partea cetățenilor care se ocupă cu prelucrarea lemnului. Prezenta propunere este rezultatul activităților reaalizate de clasa noastră în cadrul orelor de Educație socială, din cadrul Proiectului Cetățeanul. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresa de email . Adresa de e-mail a d-nei profesor este: mihaelarauta9477@yahoo.com Elevii clasei a-VII-a, Școala Gimnazială "Iosif Catrinescu" Dragoslavele


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document