Problema studiată de clasă este:

Siguranta pietonilor pe timpul noptii

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Municipiului Iași, Subsemnații, elevii clasei a VII-a E de la Colegiul Național Iași din localitatea Iași, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea atașată. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de cultură civică și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email stefan.ac.cristea@cniasi.ro . Nume, prenume, CNP pentru toți elevii clasei: Alexa David Andor Iris Aungurencei Mircea Bănilă Codruț Boldureanu Andreea Brumă Tudor Burdulea Diana Burescu Bogdan Codreanu Ștefan Cristea Ștefan Danțoș Lorena Dumitru Luca Enăchescu Rareș Filipescu Carina Frăsinaru George Gâlea Luca Istrate Robert Lesenciuc Iarina Luchian Anemona Lupu Ioana Mihai Luiza Muntenescu Antonia Neștian Alexandru Oprișan Alexia Rugină Nicolae


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document