Problema studiată de clasă este:

Necesitatea construirii unor piste de biciclete folosind trasee urbane, pentru facilitarea deplasării elevilor la școală.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria Municipiului Târgu – Mureș În atenția Domnului Primar Soos Zoltan Propunere de politică publică Având în vedere numeroasele dezbateri de la clasa, clasa a VII-a A de la Colegiul Național ” Unirea” din Târgu Mureș a decis că importanța existenței unor piste de biciclete pe arterele importante din oraș reprezintă o necesitate în orașul nostru. Astfel, noi elevii, apelând la mai multe surse de informare, am cules următoarele informații: -Constituția României - Capitolul al II din legea fundamentală stabilește drepturile, libertățile și îndatoririle cetățenești. Astfel, elevii au regăsit dreptul constituțional la un mediu de viață sănătos. Implicarea construirii unor piste de biciclete într-un mediu de viață sănătos este evidentă, argumentele elevilor atingând probleme precum celor de ordinul sănătății publice din cauza poluării, precum și a îmbunătățirii sănătății individuale în urma folosirii bicicletei pentru mersul la serviciu sau la școală. -Autoritățile Administrației Publice Locale - H.C.L. nr 222/2017. Prin vizita on-line a elevilor pe site-ul Primăriei Târgu - Mureș au aflat că instituția a plătit un studiu de fezabilitate cu privire la construirea unor trasee pentru piste de biciclete încă din anul 2011, mai mult, există hotărârea sus-amintită care încă nu a fost pusă în aplicare de către executivul local decât la o scară jenant de minimă și cu standarde de construire discutabile din punct de vedere tehnic, legal și practic. În acest context, din propria experiență dar și din experiența părinților, a vecinilor și a prietenilor, afirmă că traseele urbane existente acum în oraș sunt mai mult decât impracticabile ci de-a dreptul periculoase pentru că acestea nu respectă standardele de lățime corespunzătoare și nici cele de semnalizare. Mai mult decât atât, odată cu trecerea iernii marcajul colorat al acestora mai este foarte puțin vizibil, atât pe timp de zi dar mai ales seara. -Asociația Focus Eco Center, la recomandările primite de la Federația Bicicliştior din România referitor la infrastructură destinată bicicliştilor şi observațiile companiei “Easy Rider”, asociațiilor “Rotaract Klub Teka” şi „Pro Biciclo Urbo” a întocmit o documentație foarte amplă cu privire la amplasarea aleilor pentru bicicliști pe arterele principale din oraș. -Mai mult decât atât, noi elevii ne-am documentat și cu privire la exemplele de bune practici existente în orașe mari învecinate cu Târgu-Mureș, precum Cluj - Napoca sau orașe precum Timișoara și Oradea, dar și a statelor învecinate cu România precum Ungaria sau Bulgaria și Serbia care au făcut front comun cu orașele românești de la graniță ( Timișoara și Constanța) și construiesc piste de biciclete interstatale. -Nu în ultimul rând, întărind și mai mult existența unei politici publice în legătură cu necesitatea unor trasee urbane pentru biciclete, actualul primar, Dl. Soos Zoltan afirmă public următoarele: ” În Târgu Mureș avem chiar multe de făcut. Problema pistelor pentru bicicliști este din ce în ce mai urgentă!” În urma acestor împrejurări faptice și de ordin legal, clasa a VII-a A de la Colegiul Național ” Unirea ” propune: Construirea unor trasee urbane pentru biciclete și bicicliști constituie o prioritate într-un centru urban precum Târgu-Mureș. Deși au fost mai multe încercări de a realiza un proiect în acest sens, toate au eșuat din motive diferite. Într-un municipiu de județ, precum Târgu-Mureș, care deține o zonă metropolitană existența unor piste de biciclete fiabile și sigure, pe trasee rutiere care să unească zonele limitrofe cu cele centrale este imperios necesară din mai multe considerente. Astfel, în primul rând, mersul cu bicicleta la serviciu sau la școală ar fluidiza traficul rutier urban, fapt care ar avea implicații multiple, precum scurtarea timpului petrecut în trafic a ambulanțelor și a auto-utilitarelor aparținând unităților de pompieri sau altor autorități aflate în misiune, de asemenea scurtarea timpului pentru efectuarea traseelor de către mijloacele de transport în comun dar și a celorlalți participanți la traficul rutier; Bicicletele nu poluează! Mersul cu bicicleta nu oferă beneficii doar pentru sănătatea celui ce practică această activitate prin menținerea unei condiții fizice optime ci oferă beneficii tuturor locuitorilor din oraș prin non-poluare. Se cunoaște deja faptul că toți locuim într-un mediu poluant, atât din cauza traficului rutier încărcat dar și din cauza poluării continue a Combinatului chimic Azo-Mureș. Așadar, per a contrario, dacă 50% dintre elevii din Târgu-Mureș ar folosi bicicleta pentru a merge la școală aceștia și-ar îmbunătăți atât condiția fizică dar și starea de sănătate, și mai mult, mașinile părinților nu ar mai aglomera atât străzile de acces la instituțiile de învățământ din oraș cât și celelalte artere de trafic rutier importante. Inevitabil și nu în ultimul rând aspectul estetic al orașului poate avea modificări pozitive prin implementarea unui astfel de proiect. Dacă ar fi să ne imaginăm că în loc să se taie arborii din oraș pentru construirea de noi parcări pentru mașini, existența unor locuri special amenajate pentru parcarea bicicletelor nu ar periclita existența arborilor din oraș și nici beneficiile pe care aceștia le au pentru sănătatea orașului și a locuitorilor săi, iar din punct de vedere estetic aspectul urban ar fi evident. Astfel, facem un apel colectiv, noi cei din clasa a VII -a de la Colegiul Național ” Unirea ” din Târgu - Mureș, către Primăria municipiului pentru realizarea unui astfel de proiect, mai ales că există studiu de fezabilitate achiziționat de primărie în acest sens dar și o Hotărâre de Consiliu local, respectiv ” Studiul de fezabilitate privind amenajarea de piste de biciclete în Municipiul Târgu-Mureș” realizat de compania S.C.Arhitecton S.R.L. în luna Iulie 2011, și H.C.L. nr. 222/2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Târgu-Mureș. Menționăm de asemenea că pentru punerea în aplicare a tuturor hotărârilor de Consiliu Local, conform Constituției României din 1991, așa cu ea a fost revizuită în anul 2003, este responsabilă Primăria Târgu-Mureș.