Problema studiată de clasă este:

Problema fenomenului de bullying existentă în Școala Gimnazială “Ștefan Pascu”

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Scrisoare adresată autorităților publice în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizate Către Primăria comunei Apahida, În atenția domnului primar, Grigore Fati, Elevii clasei a VII-a C de la Școala Gimnazială „Ștefan Pascu”, Apahida, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizate, vă solicităm să ne transmiteți următoarele informații: Există un program de prevenire și combatere a bullying-ului și a efectelor sale la nivelul Școlii Gimnaziale “Ștefan Pascu” Apahida? Cine coordonează și monitorizează acestă activitate? Există o procedură prin care acestă activitate este monitorizată la nivelul activității desfășurate on-line? Coordonați de doamna profesor Sonkodi Cozma Dana Maria, participăm în acest an școlar la proiectul de democrație participativă”Cetățeanul”, metodă care se aplică în baza Protocolului de colaborare nr. 40506/27.10.2004 între MEC și Institutul Intercultural Timișoara. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la următoarele adrese de email : gsapahida@yahoo.com danasieci@yahoo.com Nume, prenume, semnătură: Elev: Cozma Larisa Elev: Nuț Dan Elev: Pop Ovidiu Elev: Sînteonean Teodora Profesor: Vîga-Oroian Luminița


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document