Problema studiată de clasă este:

Problema votata de 60 la suta dintre elevi este cea a câinilor comunitari. Am ales această temă deoarece am considerat, că problema câinilor fără stăpân este fără rezolvare în orașul nostru. Animalele și cetățenii suferă din cauza acestei probleme.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

SCRISOAREA OFICIALĂ Colectivul clasei a VII –a D din Școala Gimnazială Constantin Brâncuși din Medgidia în baza dreptului de petiționare, prevăzut în art. 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002 cu modificarea ulterioară, vă adresăm următoarea propunere proiect de act normativ cu privire la introducerea unei taxe anuale de 5 lei/familie pentru îngrijirea și adăpostirea animalelor fără stăpâni. Această propunere este rezultatul activității realizate de elevii clasei a VII a D în cadrul orelor de Educație pentru cetățenie democratică și este însoțită de argumentele principale pe care le am identificat în favoarea propunerii noastre. Anexăm prezentei scrisori propunerea de act normativ, documente care să vă ajute în analiza obiectivă a propunerii pe care v -am supus-o atenției . Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în temeiul legal la această adresă de email scoalaconstantinbrancusi@yahoo.ro. Domnului Primar al orașului Medgidia Proiect de act normativ În temeiul Legii 52/2003 privind transparența decizională în instituțiile publice centrale și locale, supunem spre dezbatere un proiect de act normativ cu privire la introducerea unei taxe anuale de 5 lei/familie pentru îngrijirea și adăpostirea animalelor fără stăpâni. Acest act normativ respecta declarația în vigoare. Argument. În urma analizei diferitelor surse am constatat că este o problemă generală și se impune soluționarea prin implicarea autorităților locale-Primărie și Consiliul local. Noi considerăm că acest proiect de act normativ ar trebui aprobat pentru că ar duce la: -Dispariția câinilor de pe străzi prin strângerea lor -Obținerea de fonduri pentru rezolvarea acestei probleme -Eliminarea pericolului reprezentat de agresivitatea câinilor, paraziților pe care îi răspândesc


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document