Problema studiată de clasă este:

Lipsa unei săli de sport la nivelul școlii și a comunității locale.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Domnule Primar Vlad Pintili, Către Primăria Comunei Cristești - Iași, Subsemnații, elevii clasei a VII-a B de la Școala Profesională Cristești, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea atașată. Intrucat nu putem să practicăm activități sportive atunci când plouă afară, fiind nevoiți să stîm în sălile de clasă în timpul orelor de sport, dorim sa va aducem la cunostinta propunerea noastra de solutionare a acestei probleme de interes public. Propunem ca instituția dvs sa aloce de la bugetul local sau prin accesarea de fonduri UE sumele necesare construirii unei săli de sport. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație pentru cetățenie democratică și a celor de educație fizică și sport, fiind însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email scoala_cristesti@yahoo.com. Elevii clasei a VII-a B, de la Școala Profesională Cristești, Iași 30.02.2021


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document